• Novinky

     • ANJELI PRE RADOSŤ
      • ANJELI PRE RADOSŤ

      • Okná topoľčianskej nemocnice zdobí asi 250 anjelikov Vianoce priniesli študenti strednej zdravotníckej školy  

        

        

       Topoľčany 16. decembra

        

       Sú v každej pacientskej izbe, v každej ambulancii, na chodbe či vo vyšetrovni. Okná Nemocnice Svet zdravia Topoľčany zdobí približne 250 papierových anjelov. Nalepili ich tam študenti Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch, aby pacientom priniesli do nemocnice kúsok vianočnej atmosféry.

        

       „Vždy, keď do topoľčianskej nemocnice chodíme na prax, snažíme sa pacientov aj vypočuť či potešiť. Raz nám jedna pacientka povedala, že sme ako anjelici, čo bolo ešte v roku 2014 podnetom pre vznik školskej činnosti pod názvom Pomocní anjeli,“ vysvetľujú učitelia a žiaci Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch. Do nemocnice odtiaľ chodí praxovať približne stovka študentov.

        

       V rámci Pomocných anjelov sa teraz pred Vianocami študenti rozhodli navodiť trochu vianočnej atmosféry a priniesť anjelov do každej izby nemocnice. Celá škola v poslednom čase na hodinách psychológie či náboženstva vystrihovala anjelov z papiera a minulý týždeň ich prišlo 17 študentov nalepiť na okná nemocnice.

        

       „Bolo nás veľa, takže nám to netrvalo tak dlho. A pacienti sa tešili, hovorili nám, že anjeli lepia anjelov a že im prinášame vianočného ducha do izieb. Zároveň sme obdarovali personál sladkým darčekom, chceli sme im poďakovať za doterajšiu spoluprácu a ústretovosť,“ dodávajú študenti.

        

       Anjelici sú na oknách izieb, ambulanciách, vyšetrovni, chodbách nemocnice, izbách sestier či v jedálni. Ostatnú tam do konca sviatkov.

     • PODARILO SA NÁM!
      • PODARILO SA NÁM!

      • Žiaci III.ZA triedy nás milo prekvapili tým, že reagovali na ponuku a možnosť získať vzdelávací grant. Súčasťou spomínaného grantu je aj príležitosť vyskúšať si menej frekventovaný ošetrovateľský výkon podľa vlastného výberu, absolvovať školenie komunikačných zručností a zvládania stresových situácií, či oboznámiť sa s fungovaním Nemocnice novej generácie v Michalovciach.

       Grant sa nám podarilo získať a naši tretiaci už absolvovali prvé zaujímavé školenie zamerané na komunikáciu, počas ktorého mali možnosť zistiť svoju typológiu a prostredníctvom komunikačných cvičení sa oboznámiť s tzv. mäkkými zručnosťami vhodnými pre komunikáciu s pacientmi.

       Dňa 9. 12. 2019 žiačky III.ZA vycestovali v sprievode pani riaditeľky a 3 vyučujúcich do ďalekých Michaloviec, aby navštívili Nemocnicu novej generácie, o ktorej sme už veľa počuli.

       Po príchode do Michaloviec sme sa ubytovali v hoteli Družba a spríjemnili sme si deň prechádzkou cez vianočne vyzdobené centrum mesta. Na druhý deň sme absolvovali odbornú exkurziu v Nemocnici novej generácie. Privítala nás pani Jana Palenčárová, personálna riaditeľka Nemocnice novej generácie Bory, ktorá vyrastá v rámci siete Svet zdravia v Bratislave.

       Priamo na pôde novovybudovanej nemocnice nás v úvode exkurzie oboznámil jej riaditeľ Ing. Marián Haviernik a námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Jana Čabráková so stavebným a technologickým usporiadaním nemocnice, s klastrovým systémom starostlivosti, ale aj s víziami pripravenými do budúcnosti. Nemocnica novej generácie bola spustená do prevádzky koncom roka 2017. Funguje v nej tzv. klastrový systém ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý sme rozdelení do troch skupiniek postupne spoznávali. Videli sme aj technológie jedinečné na Slovensku, napr. systém delenia liekov robotickým automatom. Mali sme možnosť ísť na operačné sály a aspoň chvíľu sledovať priebeh operácií. Súčasťou operačných sál je i moderná špičková časť určená na sterilizáciu nástrojov a materiálu. Počítače, čítačky kódov a prístrojová technika sprevádzajú každý úkon pri pacientovi. Pohybovali sme sa v čistom, príjemne pôsobiacom prostredí, kde všetko smerovalo k spokojnosti pacientov počas ich hospitalizácie.

       Plní pozitívnych dojmov a príjemných zážitkov sme sa vrátili domov. Dúfame, že to, čo sme mali možnosť vidieť, bude podnetom na zdokonaľovanie prístupu k pacientovi a  rozširovanie našich poznatkov v rámci neustále sa vyvíjajúcich technológií a postupov v zdravotníctve i v ošetrovateľstve.

       Na záver by sme sa chceli poďakovať za takúto jedinečnú príležitosť všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tejto výnimočnej a obohacujúcej akcie.

     • TO, ČO ROZDELÍŠ, NÁJDEŠ, NESTRATÍŠ
      • TO, ČO ROZDELÍŠ, NÁJDEŠ, NESTRATÍŠ

      • „Svätý biskup Mikuláš, patrón detských čias. Nauč štedrosti a láske, nauč všetkých nás.

       Láska býva v nás, keď vieš dávať viac. Kto dlaň otvorí toho obdarí.

       Štedrosť krásna je, srdce zohreje. To čo rozdelíš, nájdeš, nestratíš...“

       Boli to slová práve tejto piesne, ktoré zneli celou našou školu 6.decembra 2019, presne na sviatok svätého Mikuláša. V tento deň naši žiaci rozdávali radosť veselým spevom a drobnými darčekmi svojim spolužiakom, pedagógom a všetkým, ktorých stretli na svojom mikulášskom putovaní. Ich spev podčiarkla živá hudba, ktorú vyčarila sestra Kristiána hrou na gitare a naše talentované žiačky – Julka hrou na husliach a Bianka hrou na priečnej flaute.  

       Radosť rozdávali nielen v našej škole, ale v sprievode pani riaditeľky sa vybrali potešiť a sviatočne naladiť aj pacientov i zamestnancov zdravotníckeho zariadenia Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. So spevom na perách sme prechádzali  chodby a oddelenia celej nemocnice. Bol to veru zážitok nielen pre oči a uši, ale aj pre srdce. Ľuďom, či mladým, či starým, sa rozžiarili očká a chorobami utrápené tváre aspoň na chvíľu skrášlil úsmev. Sviatočný spev vytiahol mnohých z lôžka na chodbu a aj personál nás prijal s radosťou.

       V závere by sme chceli srdečne poďakovať našim šikovným a ochotným žiakom i pedagógom, ktorí majú srdce na správnom mieste a podelili sa s nami i s inými o radosť z dávania. Čo ste rozdali, určite raz nájdete.


     • VYSKÚŠALI SME NA VLASTNEJ KOŽI
      • VYSKÚŠALI SME NA VLASTNEJ KOŽI

      • Kryoterapia, jedna z procedúr fyzikálnej terapie. Je založená na princípe pôsobenia nízkej teploty (-100 °C a viac) krátky čas (2 – 3 minúty). Prvým novodobým priekopníkom tejto metódy pre lekárske a komerčné účely bol Japonec Toshiro Yamauchi, ktorý sa podieľal aj na skonštruovaní prvej kryokomory, dokončenej v roku 1978.

       Naši žiaci zo IV.MAS triedy sa chladu veru neboja. Presvedčili nás o tom 29.novembra 2019, kedy túto chladnú metódu absolvovali v Linea centre. Na vlastnej koži si vyskúšali pobyt v kryokomore. Pred vstupom do kryokomory je potrebná kontrola zdravotného stavu a nutné je aj vylúčenie kontraindikácií. Až potom je možné absolvovať terapiu chladom v kryokomore. Do kryokomory je možné vstúpiť iba s povinným vybavením, ktoré pozostáva z nasledovných pomôcok:

       • ochranné rúško na nos a ústa,
       • dreváky,
       • bavlnené šortky,
       • rukavice,
       • čelenku na uši,
       • u žien aj bavlnené tričko.

       Pred samotným vstupom je nutné uterákom z povrchu tela odstrániť vlhkosť. Ak by sa tak nestalo, potom hrozní vznik drobných kryštálikov ľadu na povrchu tela.

        

       Mnohé výskumy poukazujú na liečebné, preventívne, ale aj regeneračné účinky chladu. Už starí Egypťania využívali chlad na liečebné účely. Počas napoleonských vojen sa obklady z ľadu a snehu využívali na znecitlivenie končatín pri amputáciách. Začiatkom 20. storočia zaznamenala veľký pokrok kryobiológia, ktorá sa zaoberá bunkovými zmenami pri extrémne nízkych teplotách. Práve tieto výskumy boli základom pre vznik kryoterapie. Kryoterapia nám poskytuje mnohé benefity. Na ľudské telo pôsobí:

       1. liečebno–rehabilitačne - na hormonálny systém, uvoľňuje svaly, znižuje bolesť a využíva sa pri liečbe reumatických ochorení,
       2. regeneračne - pôsobí na vylučovanie hormónov (najmä testosterónu), urýchľuje liečbu mäkkého tkaniva a kĺbov, eliminuje krvácanie a opuchy, podporuje celkovú svalovú relaxáciu,
       3. preventívne - pôsobí na imunitný systém, ale aj na tukové bunky, má omladzovací efekt a zlepšuje aj  celkovú náladu.

           

       Tak neváhaj a niekedy vyskúšaj! Je to nielen jedinečný zážitok, ale zároveň urobíš niečo skvelé pre svoje zdravie.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      • Naše brány sa otvorili dokorán v piatok, 15.novembra 2019. Privítali sme mnoho mladých a zaujímavých ľudí, pre ktorých sme si pripravili aj sprievodný program.  A veru, bolo sa na čo pozerať. Tí odvážnejší si mohli aj čo-to vyskúšať.

       Naši asistenti merali krvný tlak a vyšetrovali aj krvný cukor. Ukázali návštevníkom, ako vyzerá práca v nemocnici, ale i príprava na prácu zdravotníka v našej škole.  Predviedli aj úkony prvej pomoci, ktoré pomáhajú zachraňovať životy. A zopár odvážlivcov sa odhodlalo aj vyskúšať si ich. Tento rok sme ponúkli aj možnosť vyskúšať si vyšetrenie očí či špeciálne simulačné okuliare, tiež nakladanie sadrového ovínadla alebo ukážky rôznych druhov obväzovania. Aj naši maséri sa aktívne zapojili a prispeli ukážkami rôznych druhov masáží a tešili sme sa aj z ukážok bankovania či aplikácie lávových kameňov. Niektorí návštevníci sa odvážili využiť ich služby a uľaviť tak svojej šiji príjemnou masážou. Predviedli aj rôzne cviky na zachovanie zdravého chrbta.

       Nedá sa nespomenúť si na krásny a veselý spev našich študentov, ktorý sa niesol celou školou z našej školskej kaplnky. Spev doplnili aj hrou na flautu, gitaru či klavír.

       Prekvapenie čakalo aj v laboratóriu, kde to dymilo, horelo – našťastie bez komplikácií, šumelo a aj hralo rôznymi farbami. Návštevníkov sme tu zasvätili do tajov chémie a predviedli aj tajné písmo.

       Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére, za čo patrí vďaka všetkým aktívnym študentom, učiteľom a v neposlednom rade aj návštevníkom.

     • A UŽ SÚ NAŠI!
      • A UŽ SÚ NAŠI!

      • Tak ako po iné roky aj tento rok sme medzi nami slávnostne privítali prvákov. Inými slovami 14. novembra 2019 sa v našej škole konali očakávané, ale aj obávané imatrikulácie. Telocvičňa sa zaodela do slávnostného šatu a dlážka pre istotu do igelitu. Keďže poriadok je dôležitý, tretiaci všetko dôkladne pripravili. Celú slávnosť zahájili žiaci a žiačky z III.MAS triedy svojím profesionálnym vstupom. Nasledovalo umelecké predstavenie sa I.MAS triedy. Z vystúpenia tejto triedy by sme chceli vyzdvihnúť najmä postavu nezbedného malého Mirka, s ktorou sa dievčatá s gráciou popasovali. Žiaci a žiačky z I.PS triedy účastníkov očarili originálnou triednou hymnou. Po úvodnom vstupe čakali našich prvákov mnohé úlohy. Nechýbala ochutnávka „jedla“ od výmyslu sveta, snímanie štipcov ústami, prekážkový beh a mnoho iných úloh. Pri nedostatočnom splnení týchto imatrikulačných „záležitostí“ prišla na rad už tradične šľahačka.

       Ďakujeme všetkým zúčastneným a našim prvákom prajeme veľa trpezlivosti, dobrú náladu a chuť vzdelávať sa.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      • Aj tento rok otvoríme svoje brány dokorán. Tešíme sa na teba 15.11.2019 v čase od 8,00-14,00 hod. Pripravili sme bohatý a zaujímavý program. Tak neváhaj a príď medzi nás! Viac informácií v odkaze.

     • NAVŠTÍVILI NÁS Z PARTNERSKEJ ŠKOLY
      • NAVŠTÍVILI NÁS Z PARTNERSKEJ ŠKOLY

      •           V dňoch 7. 10. -10.10. 2019 nás navštívilo 10 študentov zo SZŠ Turnov z odboru sociálna činnosť spolu s ich pani riaditeľkou.

       Naše stretnutie začalo v pondelok večer na vlakovej stanici, z ktorej sme sa presunuli na internát, kde boli ubytovaní. Pripravili sme pre nich dvojdňový program za poznaním. V utorok prišli do našej školy, kde sme im ukázali  priestory, vrátane odborných učební. V tento deň sme navštívili aj zariadenie sociálnych služieb Harlekýn, ktorým nás veľmi ochotne sprevádzala pani riaditeľka a vedúca sestra. Zároveň im týmto  vyjadrujeme  vďaku.

       Druhý deň sme s našimi priateľmi navštívili Tríbečské osvetové stredisko, kde mali možnosť vytvárať rôzne ozdoby z materiálu pedig. Pani Terka, ktorá nám robila ukážky bola nesmierne ochotná. Zhotovené predmety si zobrali ako suveníry so sebou. Naozaj preukázali svoju šikovnosť a musíme konštatovať, že to bavilo nielen ich.  Po kreatívnej činnosti sme navštívili nemocnicu, v ktorej si v krátkosti prehliadli jej priestory.  Po prehliadke  sme smerovali do našej školy, kde sme sa posilnili obedom a nabrali sily na oboznámenie sa s významnými lokalitami a pamiatkami nášho mesta. Tento krásny deň sme ukončili spoločnou večerou, na ktorej sme sa s pani riaditeľkou a študentami rozlúčili. Vo štvrtok ráno cestovali späť do Turnova, do svojej domoviny. Počas celého pobytu sme ako hostitelia vykonávali sprievodcovskú činnosť.

       Tešíme sa na skoré stretnutie s nimi, či v Českej republike, niekde na výlete alebo na pôde našej školy

               

        

     • VZÁCNA NÁVŠTEVA
      • VZÁCNA NÁVŠTEVA

      • Všetko sa to začalo v Bratislave. Bratislava ako prvá bola poctená návštevou relikvií patróna našej školy – sv. Vincenta de Paul.

       Relikvie sv. Vincenta de Paul putujú po Slovensku už druhý týždeň. Nám sa tejto pocty dostalo v pondelok 7. októbra 2019. V tento deň nás po prvýkrát v histórii našej školy navštívil sám náš patrón a ochranca. Aj počasie akoby tušilo výnimočnosť tohto dňa a tento jesenný čas umocnilo slnečnými lúčmi. Vzácnu návštevu sme privítali spoločnou svätou omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch, ktorú celebroval náš duchovný správca Mgr. Pavol Berka. Vo svojej homílii nám priblížil nielen život sv. Vincenta de Paul, ale predovšetkým jeho cnosti, ktorými vynikal. Obzvlášť vyzdvihol cnosť horlivosti a povzbudil nás k láskavému, trpezlivému a zápalistému vykonávaniu nášho zdravotníckeho povolania. Svätú omšu obohatil spev našich študentov pod vedením sestry Kristiány. Sviatočnú atmosféru okrem spevu krásne doplnila flauta a husle. Akoby ožili pod rukami našich študentiek. Po svätej omši sme pokračovali slávnostnou akadémiou, ktorú sme zakončili litániami k sv. Vincentovi.

       Relikvie sv. Vincenta sme napokon privítali aj tam, kde sa učíme starať sa o chorých – teda priamo na pôde našej školy. Tu sme si uctili relikviu srdca sv. Vincenta de Paul viac osobnejšie, v tichu, každý tak, ako cítil.

       V tejto chvíli mi nedá nespomenúť slová P. Jaroslava Jaššu, CM, provinciálneho predstaveného slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý povedal, že pri uctievaní relikvie srdca sv. Vincenta si môžeme uvedomiť „lásku, ktorá sa dotýkala jeho srdca, ktorá ho napĺňala a ktorú potom rozdával tým najbiednejším a najchudobnejším“.

       Sv. Vincent, oroduj za nás! Nech aj nášho srdca sa dotkne láska. Presne tá, ktorá sa dotkla toho Tvojho srdca.

     • MICHALSKÝ JARMOK
      • MICHALSKÝ JARMOK

      • V dňoch 3.10. – 4.10. 2019 sme sa už tradične zúčastnili Topoľčianskeho, tzv. Michalského jarmoku. Záujemcom sme poskytovali naše služby – merali krvný tlak, vyšetrovali hladinu cukru v krvi a, samozrejme, nechýbala ani ponuka rôznych druhov masáží. Počasie spočiatku nebolo veľmi prívetivé, no slnko si to neskôr rozmyslelo a spríjemnilo nám zvyšok dní svojimi lúčmi. A hneď sa nám ľahšie usmievalo. Náš stánok navštívilo veľa zaujímavých ľudí. Okrem meraní sa zaujímali aj o rady ohľadom zdravého životného štýlu. Snaha našich študentov bola odmenená spokojnými úsmevmi a slovami vďaky. Dokonca i nečakanou sladkou odmenou, ktorú nám priniesla s našou prácou spokojná pani. Veľmi milo nás prekvapila a zároveň utvrdila v tom, že naša účasť na jarmoku má zmysel.

       Za našou účasťou na jarmoku však stojí veľa času a námahy vyučujúcich i študentov. Nie je jednoduché zabezpečiť všetko potrebné. Veľmi si vážime ich ochotnú prácu a srdečne ďakujeme.

     • RODIČOVSKÉ SPOLOČENSTVO
      • RODIČOVSKÉ SPOLOČENSTVO

      • Srdečne pozývame rodičov na stretnutie Rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.9.2019 o 15:30.hod. v budove školy.

     • Sme bronzoví
      • Sme bronzoví

      • Stredná zdravotnícka škola v Lučenci dňa 5.júna 2019 hostila dvanásť trojčlenných tímov (ak nerátame domáci tím), ktoré súťažili v poskytovaní prvej pomoci. Aj naše trojčlenné družstvo sa zúčastnilo a veru bolo úspešné. Získali pre nás tretie miesto na tejto celoštátnej súťaži SZŠ v poskytovaní prvej pomoci, ktorá píše svoj už štrnásty rok života.

        

          Než sa naši súťažiaci dostali k bronzu, museli prejsť jednotlivými stanovišťami. Riešili štyroch zranených, na ktorých spadlo lešenie. Situáciu im komplikovala nezranená osoba, ktorá však bola v psychogénnom šoku. V ďalšej miestnosti na nich čakali zranené osoby s amputačným poranením, s poranením brucha i osoba v bezvedomí. Nechýbala ani dopravná nehoda, kde boli štyria zranení vrátane vodiča motorky. Poradiť si museli aj so športovým úrazom či popáleninami. Svoju telesnú zdatnosť dokázali v testovaní fyzickej kondície a nevyhli sa ani testom šikovnosti. Samozrejme, ako na každej súťaži, ani tu nechýbal vedomostný test, ktorý bol zabezpečený elektronicky. Veru zapotilo sa naše bronzové trio a to nielen vďaka počasiu. No stálo to za to!

        

          Ďakujeme Žanet, Martinka a Patrik za úspešnú reprezentáciu našej školy na celoštátnej súťaži v poskytovaní prvej pomoci! A gratulujeme!

     • DEŇ ZDRAVIA
      • DEŇ ZDRAVIA

      •   Základná škola sv. Ladislava nás pozvala k spolupráci pri realizácii „Dňa zdravia“ pre svojich žiakov druhého stupňa. Akcia sa uskutočnila dňa 28.mája 2019 za slnečného počasia, hoci na začiatku bolo viac dažďových kvapiek než slnečných lúčov.

        

          Pre žiakov základnej školy sme pripravili štyri stanovištia so zaujímavými aktivitami. Na prvom stanovišti, ktoré bolo zamerané na poskytovanie prvej pomoci, si vyskúšali resuscitáciu. Precvičili si aj stabilizovanú polohu a vyskúšali aj rôzne obväzové techniky. Druhé stanovište sa nieslo v duchu zdravého životného štýlu. Žiaci mali možnosť nechať si zmerať krvný tlak či cukor v krvi. Niektorí si nechali orientačne vyšetriť zrak. No najviac žiakov zaujali na prvý pohľad obyčajné akoby lyžiarske okuliare, ktoré menia bežné zrakové vnímanie. Škola chrbta – tak sme nazvali tretie stanovište, kde sme žiakom ukázali, ako správne sedieť i ako využívať fit loptu v bežnom živote. Posledné stanovište bolo zamerané na prevenciu plochých nôh, ktoré sa v súčasnosti u mládeže objavujú často.

        

          V spoločnosti žiakov zo základnej školy sv. Ladislava sme strávili príjemný a aj obohacujúci deň venovaný podpore a ochrane zdravia. Ďakujeme za milé prijatie a skvelú spoluprácu. Rovnako ďakujeme aj našim študentom a vyučujúcim, ktorí sa venovali príprave a realizácii tejto aktivity.  

        

        

      • Informácia o platnosti PREUKAZU ISIC v doprave

      • Dobrý deň,

       Keďže od júna sa predlžujú platnosti preukazu ISIC/EURO26 a viac
       škôl má k tomu otázky, posielam v skratke pár dôležitých
       informácii.

       1.       Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať
       len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na
       množstvo výhod.

       Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym
       označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta
       len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť.

       2.       Predĺženie platnosti čipu (cez SMS) NIE JE predĺženie
       platnosti Preukazu ISIC/EURO26,  ale len predĺženie možnosti
       používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí
       majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (NIE SÚ TO
       VŠETCI DOPRAVCOVIA V SR).

       3.       Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti
       stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu.
       Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca,
       nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť
       preukazu obidvomi spôsobmi. PRETO JE POTREBNÉ MAŤ PREDLŽENÚ
       PLATNOSŤ PREUKAZU VIZUÁLNE (ZNÁMKOU), AJ ELEKTRONICKY V ČIPE (SMS).

       4.       Pre použitie ISICu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava
       na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné
       mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže V ZAHRANIČÍ
       KONTROLUJÚ LEN VIZUÁLNU PLATNOSŤ. Nie elektronickú.

       ZNÁMKU ISIC 09/2020,  KTORÁ POTVRDZUJE STATUS DENNÉHO ŠTUDENTA PO
       CELOM SVETE v školskom roku 2019/2020, môžete už OD 1.6.2019 KÚPIŤ
       NA SVOJEJ ŠKOLE ALEBO NA WWW.OBJEDNAJ-PREUKAZ.SK [1]

       Posuňte prosím tieto dôležité informácie žiakom (cez edupage,
       mailom, zverejnením na stránke školy a pod.) aby nedochádzalo k
       nedorozumeniam pri kontrole u rôznych dopravcov. 

       Vyhnete sa tak zbytočným problémom a neodôvodneným sťažnostiam
       žiakov s neplatným preukazom. 

       Môžete použiť link:
       https://isic.sk/blog/ako-aktivovat-preukaz-isic-euro/
       www.studentskypreukaz.sk [2]

       www.isic.sk [3]  www.euro26.sk [4]  www.itic.sk [5]

       Blog o revalidácii.pdf


        

      • OZNAM Združenia CKM SYTS

      • Ako viete, maturanti strácajú na svojom preukaze ISIC/EURO26 dňa 30.6.
       zľavu na dopravu a musia teda platiť plné cestovné. Pravdou však
       je, že na cestovnom neraz ušetria mnohonásobok sumy novej známky či
       preukazu.

       Práve preto, Vám chcem pripomenúť, jednu z najvyužívanejších
       zliav maturantov cez letné prázdniny:

       75% ZĽAVA NA ŠTÁTNE AJ SÚKROMNÉ VLAKY A DOKONCA VIACERÉ AUTOBUSY V
       ČECHÁCH

       Stačí len mať PLATNÝ PREUKAZ (preukaz so známkou na tento školský
       rok, teda 09/2019)!

       INFORMUJTE PROSÍM O TEJTO MOŽNOSTI ŠTUDENTOV A HLAVNE MATURANTOV
       VAŠEJ ŠKOLY.

       Nech si či už pri prázdninovom výlete alebo cestou na vysokú školu
       stále vychutnávajú výhody študentského života.

       Posielam Vám link s článkom k tejto zľave.

       http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/onedlho-mozu-drzitelia-studentskeho/47668-clanok.html

         

     • REGIONÁLNE KOLO SÚŤAŽE V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI
      • REGIONÁLNE KOLO SÚŤAŽE V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI

      •    Súťaž v poskytovaní prvej pomoci určená pre študentov stredných zdravotníckych škôl Západoslovenského kraja prebehla dňa 4.4.2019 na pôde našej školy. Privítali sme svojich kolegov z iných zdravotníckych škôl, aby sme vzájomne otestovali svoje vedomosti a zručnosti. Počasie nám prialo. Štvrtý ročník regionálneho kola súťaže bol obohatený o lúče slnka, ale i nezbedného vetra. Naša škola sa zrazu stala dejiskom rôznorodých úrazov, nehôd, no i prirodzených životných situácií. Našťastie iba simulovaných. Trojčlenné družstvá postupne prechádzali šiestimi stanovišťami, kde mali možnosť preukázať úroveň svojich schopností rýchlo sa rozhodovať a správne konať. Čakali na nich zranené i hysterické osoby, s ktorými si museli poradiť. Museli pomôcť žene rodiacej v domácom prostredí, pri pracovnom úraze, športovom, či autonehode. Svoju  šikovnosť ukázali aj naši maskéri.  Vierohodne a veľmi realisticky zamaskovali svojich spolužiakov, ktorí vzbudzovali dojem reálne zranených osôb.  Ani herci sa nenechali zahanbiť a predviedli herecké výkony hodné ocenenia. Všade bolo veľa krvi, hysterických výkrikov i zúfalých volaní o pomoc. Súťažiaci sa však nenechali strhnúť atmosférou, ale s chladnou hlavou sa pustili do zachraňovania a ošetrovania ranených.

           Napriek snahe všetkých zúčastnených, zvíťaziť mohlo iba jedno družstvo. Tento krát sa to podarilo strednej zdravotníckej škole z Trnavy, ktorá sa zároveň stala aj hostiteľom regionálneho kola súťaže v poskytovaní prvej pomoci budúci rok. Druhé miesto obsadila stredná zdravotnícka škola z Považskej Bystrice a na treťom mieste sa umiestnila stredná zdravotnícka škola z Nových Zámkov. Výhercom srdečne gratulujeme!

           Zároveň chceme poďakovať všetkým účastníkom, organizátorom, hercom, maskérom a v neposlednom rade i záchranárom a pedagógom.  

        

          

      • VŠETKY CESTY VEDÚ DO RÍMA

      •  

           Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. Veru, aj tá naša nás priviedla do večného mesta.   Posledný marcový týždeň patril výnimočným zahraničný zážitkom. V dňoch od 25.marca až do 31.marca 2019  sme spoločne putovali nielen do večného mesta – Ríma, ale navštívili sme aj Assisi a Benátky. V pondelok večer sme plný odhodlania a radosti odchádzali z Bratislavy. Po dlhom a náročnom nočnom cestovaní sme sa ráno ocitli v Ríme, kde sme navštívili najskôr Baziliku sv. Pavla za hradbami. Je vybudovaná priamo nad svätcovým hrobom. Neobišli sme ani známe antické pamiatky – Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol či Piazza Venezia. Po zaujímavej návšteve historickej časti Ríma sme sa presunuli do Vatikánu. Veľmi sme sa tešili z návštevy Vatikánskych múzeí so Sixtínskou kaplnkou, kde nás nadchli nádherné maľby. Na rad prišla aj návšteva Baziliky sv. Petra vo Vatikáne a neobišli sme ani hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII. Sú to naozaj výnimočné miesta, ktoré dýchajú pokojom, pokorou a veľkoleposťou zároveň. Aj náš duch pookrial vďaka bohatému duchovnému programu.

        

           Ďalší deň nás privítalo historické centrum. Jeho návšteva bola spojená aj s audienciou so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Stretnutie so Svätým Otcom, pápežom Františkom bolo jedinečné a nezabudnuteľné, plné lásky a úprimnej radosti. Dokonca nám neprekážali ani dažďové kvapky, ktoré sa rozhodli spestriť nám tento výnimočný deň.

        

           Pokračovali sme návštevou Baziliky Santa Maria Maggiore. Bazilika je  jedným z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná bazilika bola postavená vo 4. storočí.  Pápež Hadrián II. v roku 867 v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk. Nasledovala prehliadka centra Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami, vrátane Fontany di Trevi.

        

           Nasledujúce ráno sme si spestrili prehliadkou Lateránskej baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. V budove na námestí Piazza di San Giovanni in Laterano priamo oproti Lateránskej baziliky sa nachádzajú sa tzv. Sväté  schody,  ktoré dala  previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V podvečer sme opustili Rím a vydali sme sa na cestu do Assisi.

        

           Assisi, krásne malebné historické mestečko známe ako rodisko svätého Františka z Assisi.  Navštívili sme  kostol Santa Maria degli Angeli, ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu. Prezreli sme si aj kaplnku Porciunkula, kde zomrel sv. František. Assisi a jeho historické centrum je to jedno z najznámejších pútnických miest v Taliansku a je zapísané aj v zozname UNESCO. Prezreli sme si aj kostol Santa Chiara, kde pod hlavným oltárom je otvorený hrob sv. Kláry. Celé mesto je nasiaknuté duchovnou atmosférou a je veľmi príjemné len tak sa túlať jeho starobylými uličkami.

        

           Ďalší deň sme cestovali vlakom do Benátok – mesta na vode, po ktorej sa plavia gondoly. Na Námestí sv. Marka, nás prekvapili tak trošku dobiedzajúce čajky. Lietali nad našimi hlavami a keď objavili čo-to do zobáka, neváhali si kúsok aj uchmatnúť. Bazilika sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou zdobenou farbenými mozaikami bola naším ďalším cieľom. Prechádzali sme sa tu tými najkrajšími benátskymi uličkami s množstvom palácov, kostolov, mostov, námestí a kaviarničiek. Benátky boli našou poslednou zastávkou. Potom sme sa vydali na spiatočnú cestu domov.

        

       Návšteva Talianska, Ríma, všetky tie historické pamiatky a stretnutie so Svätým Otcom, príjemná a pokojná atmosféra v Assisi či romantické zákutia v Benátkach – to všetko bolo pre nás výnimočné, nezabudnuteľné a duchovne obohacujúce. Tešíme sa na ďalšie putovania.