• Pracovné ponuky

   • Pracovné ponuky

   • SZŠ sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch prijme učiteľa na vyučovanie odborných predmetov odboru zdravotnícky asistent a masér.

    Požiadavky na vysokoškolské vzdelanie II.  stupňa v odbore zdravotnícky asistent sú:

    - všeobecné lekárstvo,

    - ošetrovateľstvo s vykonaním štátnej záverečnej skúšky z predmetu somatológia.

    Požiadavky na vysokoškolské vzdelanie II.  stupňa v odbore masér sú:

    - fyzioterapia.

    Záujemcovia môžu poslať životopis na mail szsinfo@vdpto.sk.

     

   • zatiaľ žiadne údaje