• Pracovné ponuky

   • PRACOVNÉ PONUKY

   • Pozícia:

    učiteľ/ka medicínskych predmetov

     

     

    Úväzok:

    1 - 22 hod./týždenne

     

     

    Nástup:

    september 2023

     

     

    Požiadavky:

    druhý stupeň vysokoškolského vzdelania študijný odbor všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo s vykonaním štátnej záverečnej skúšky z predmetu somatológia (anatómia a fyziológia), doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax. U učiteľov profesijných predmetov, ktorých týždenný rozsah hodín priamej vyučovacej činnosti je v týchto predmetoch najviac desať hodín, sa nevyžaduje doplňujúce pedagogické štúdium.

     

    Pozícia:

    učiteľ/ka odborných predmetov pre študijný odbor praktická sestra

     

     

    Úväzok:

    1 - 22 hod./týždenne

     

     

    Nástup:

    september 2023

     

     

    Požiadavky:

    druhý stupeň vysokoškolského vzdelania študijný odbor ošetrovateľstvo, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax. U učiteľov profesijných predmetov, ktorých týždenný rozsah hodín priamej vyučovacej činnosti je v týchto predmetoch najviac desať hodín, sa nevyžaduje doplňujúce pedagogické štúdium.

     

    Záujemcovia môžu poslať životopis na mail szsinfo@vdpto.sk.

     

   • zatiaľ žiadne údaje