• Novinky

     • OSLAVOVALI SME
      • OSLAVOVALI SME

      • Posledný septembrový utorok sa niesol v duchu osláv hneď dvoch výročí. Naša škola oslávila 70 rokov svojej existencie a 30 rokov žije už ako cirkevná škola. Na oslavu nebol veru lepší deň ako 27. september. Tento deň je aj dňom, kedy si pripomíname patróna našej školy, sv. Vincenta de Paul. V tento deň nás poctil svojou návštevou aj pomocný biskup Nitrianskej diecézy Mons. Peter Beňo. Oslavovať sme začali ďakovnou sv. omšou celebrovanou otcom biskupom, za účasti pána dekana Dušana Argaláša, nášho duchovného správcu Pavla Berku, ďalších kňazov a pozvaných hostí. Svätú omšu hudobne doprevádzala sestra Kristiána v spolupráci s našim školským zborom. Nasledoval slávnostný program, v ktorom sme prebehli históriou našej školy od jej zrodu až po súčasnosť. Pripomenuli sme si aj patróna našej školy, ktorého nám sprítomnili naši žiaci svojim poctivo pripraveným hudobno-dramatickým vystúpením.

       Svoju šikovnosť hrou na hudobné nástroje nám predviedli žiačky Bianka zo IV.PS horu na flaute a Lucia z III.PSB hrou na husle. Aj spev sme si užili v podaní Mirky z III.PSA a Lucie z III.PSB , ktoré nás prekvapili piesňou Modlitba za ľudskosť od speváčky Kristíny. Záver patril zvedavým otázkam našich žiakov, na ktoré s radosťou odpovedal otec biskup.

       Prežili sme slávnostne ladený deň, v ktorom sme ďakovali i prosili za našu školu, našich žiakov i učiteľov. Bez skvelých a ochotných ľudí z radov učiteľov i žiakov by tento deň nebol taký výnimočný, akým veru naozaj bol. Preto chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii tohto sviatočného dňa.

      • NEZABUDNUTÍ SUSEDIA

      • Na pietnej spomienke dňa 9. 9. 2022 si žiaci našej školy pripomenuli na židovskom cintoríne v Topoľčanoch mená židovských obyvateľov nášho mesta,  ktorí zahynuli v koncentračných táboroch počas druhej sv. vojny. Tejto spomienky sa zúčastnili viaceré školy. Prítomní boli aj primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová, pán dekan Mons. Dušan Argaláš, členovia Tribečského múzea v Topoľčanoch a ďalší.

       Program začal rozozvučaním zvonov a sirén spoločne na celom Slovensku o 10.00 hod. ako spomienka na Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Vypočuli sme si životný príbeh preživšieho topoľčianskeho rodáka Waltera Frieda ,ktorý prežil okrem vojny aj hrôzy topoľčianskeho pogromu. Pomoc mu podala rodina Slezáková ,ktorá sa tejto pietnej spomienky tiež zúčastnila. Spomenutý bol i kňaz Štefan Gallo ,ktorý zachránil 35 židovských životov a spolu s rodinou Slezákovou získal ocenenie Spravodliví medzi národmi. Sviečky na znak úcty postupne zapaľovali všetci  študenti zúčastnených škôl.

      • VITAJTE!

      • Prázdniny ubehli ako voda a po letnej  prestávke sa opäť otvorili brány našej školy. Privítali sme nielen našu mládež, ale aj dospelých záujemcov o štúdium zdravotníckych odborov. Ako to už býva zvykom, aj tento školský rok sme začali spoločnou svätou omšou. Celebroval ju náš duchovný správca vdp. Mgr. Pavol Berka. Pripravil si pre nás zaujímavý a poučný príbeh, ktorý sme si vypočuli so zatajeným dychom. V závere všetkým poprial úspešný štart do nového školského roku. I my sa chceme pripojiť k jeho prianiu. Srdečne vítame všetkých našich študentov, obzvlášť prvákov. Všetkým študentom prajeme veľa študijných úspechov, nové priateľstvá a veľa príjemných aj mimoškolských zážitkov.

       Vaša SZŠ sv. Vincenta de Paul Topoľčany

     • ZAČÍNAME
      • ZAČÍNAME

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       nový školský rok 2022/23 začneme spoločne dňa 5. 9. 2022 o 8,00 hod. v budove školy. Nezabudnite si, prosím, priniesť aj potvrdenie o bezpríznakovosti (viď nižšie). Viac informácií o organizácii otvorenia nového školského roku nájdete v odkaze nižšie. Zároveň dávame do pozornosti aj dokument zameraný na udržanie bezpečného prostredia v školách po dobu trvania pandémie a mimoriadnej situácie z dielne MŠVVaŠ SR.

       Tešíme sa na vás a prajeme veľa študijných úspechov!

     • ÚRADNÉ HODINY
      • ÚRADNÉ HODINY

      • Úradné hodiny v čase letných prázdnin:

       • 1.7.-15.7.2022 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.
       • 15.8.-31.8.2022 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.
      • PETRO-PAVLOVSKÝ JARMOK

      • V dňoch 30. júna a 1. júla 2022 sme sa po dvoch rokoch prestávky zúčastnili na Petro-Pavlovskom jarmoku. Vystihli sme to najhorúcejšie počasie, ale zvládli sme to profesionálne. Náš stánok tentokrát navštívilo približne 200 obyvateľov. Študenti  z odboru praktická sestra merali tlak krvi, glykémie a v rámci svojich kompetencií poskytovali aj odborné poradenstvo. Počasie nám prialo, no niektorým obyvateľom bolo dopriate aj na hodnotách tlaku krvi, či hladiny cukru v krvi. Následne sme im odporučili návštevu lekára. Študenti z odboru masér poskytovali masáže. Môžeme skonštatovať, že niektoré chrbty boli dosť stuhnuté. Jarmočná atmosféra bola výborná. Ďakujeme všetkým zúčastneným stranám.

      • ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM 2021/22

      • Deň pred odovzdávaním vysvedčení sme sa spoločne rozlúčili so školským rokom 2021/22 účasťou na svätej omši. Svätú omšu celebroval náš duchovný správca vdp. Mgr. Pavol Berka. Spevom nám túto slávnosť spríjemnili naši pekne spievajúci žiaci. Keďže v tento deň má sviatok Peter a Pavol, chceli by sme poďakovať nášmu duchovnému správcovi za duchovné vedenie našej školy. Ďakujeme, tešíme sa zo skvelej spolupráce a prajeme veľa Božích milostí.

      • BLAHOŽELÁME

      • V súťaži Rodina a Základné ľudské právo na život boli úspešné naše žiačky vo výtvarnej kategórii SŠ. Zuzana Sedláčková sa umiestnila na 1. mieste a Adela Bočkayová získala krásne 2. miesto. Obom slečnám srdečne blahoželáme.

      • BOLI SME SA POZRIEŤ

      • Dňa 28. júna 2022 sa žiaci z tried 1. PSA, 1. PSB a 1. MAS zúčastnili krátkej exkurzie do nášho hlavného mesta- Bratislavy. Na žiakov najviac zapôsobila návšteva Bratislavského hradu a jeho nádherných záhrad. V blízkosti sa nachádza aj Národná rada Slovenskej republiky, ktorá ich tiež zaujala. Exkurziu sme úspešne ukončili v nákupnom centre Avion a spokojní sme sa vrátili domov.

      • NÁCVIK POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI

      • Dňa 22. 6. 2022 sa zúčastnili žiačky Halmová, Klampáriková, Kopincová, Králová, Streďanská, Šimunová z II.PSB triedy branného cvičenia na ZŠ Hollého. Na troch stanovištiach deťom pomáhali zvládať nácvik poskytovania prvej pomoci pri krvácaní z nosa a rán, obväzovú techniku, prvú pomoc pri dusení sa cudzím telesom, KPR (kardiopulmonálna resuscitácia) a uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy.

      • MANIPULÁCIA FOTOGRAFIE

      • Dňa 7. júna 2022 sme absolvovali prednášku v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch na tému Manipulácia fotografie v 19. a 20. storočí v historických kontextoch. Mgr. Alena Mikulášová, PhD., z Katedry histórie FF UKF v Nitre nám odhalila zákulisie vzniku ikonických fotografií známych osobností 19. a 20. storočia. Prednáška sa nám páčila, bola zaujímavá, poučná a aj zábavná. Žiaci II. PSA, II. PSB a II. MAS.

      • ZÁCHRANA SOM JA

      • V dňoch 17., 30. a 31,mája sme boli oslovení Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch, aby sme sa zúčastnili projektu s názvom ZÁCHRANA SOM JA. Podujatie bolo organizované pre materské a základné školy. Žiaci boli rozdelení do viacerých stanovíšť, kde sa naučili ako pracuje ľudské telo a mohli si vyskúšať poskytovanie prvej pomoci. Ďakujeme Tribečskej knižnici za pozvanie a našim žiakom z tried II.PSA, III.PS a III.MAS za prezentáciu školy.

     • EXKURZIA V BANKE LÁSKY
      • EXKURZIA V BANKE LÁSKY

      • Dňa 27. 5. 2022 sa triedy III. MAS spoločne s III. PS zúčastnili výletu do
       Banskej Štiavnice na najznámejšiu turistickú atrakciu – Banku lásky.
       Na úvod pred prehliadkou sme mali krátke kino o tom, kto boli Sládkovič
       a Marína. Potom, po skončení kina, nás sprievodkyňa sprevádzala po dome. Prvá
       miestnosť bola zastaraná, ale mala svoje čaro. Bola to miestnosť, kde Marína strávila
       čas čítaním kníh. Neskôr sme mohli prejsť do miestnosti, kde hral klavír – nachádzali
       sa tam obrazy, kde bola Marína, jej matka, jej manžel a Sládkovič. Najväčší zážitok
       z tejto neobvyklej miestnosti bol ten, že obrazy sa medzi sebou rozprávali. Bolo to
       priam neuveriteľné – to, ako Sládkovič vyznával jeho silnú lásku k Maríne.
       Zaujímavé bolo, že obrazy sa medzi sebou rozprávali veršami zo Sládkovičovej
       básne – Marína.
       Banku lásky môžete nájsť na Námestí Svätej Trojice v dome Márie Pišlovej,
       ktorá tu v minulosti prežila väčšinu svojho života. Dom Maríny je expozíciou
       a zážitkom zároveň. Medzi hlavnú a najzaujímavejšiu atrakciu tam patrí takzvaný
       Trezor lásky, v ktorom sme mali aj my možnosť byť a vidieť tú krásu.

       Erika Paniaková z III. MAS 

      • SVETOVÝ DEŇ HYGIENY RÚK

      • Svetový deň hygieny rúk si pripomíname každoročne 5.mája. Pri tejto príležitosti sa aj žiačky našej školy podieľali na akcii Nemocnice Svet zdravia Topoľčany, a.s., ktorá bola zameraná na osvetu v oblasti hygieny a dezinfekcie rúk. Za ochotu a spoluprácu ďakujeme žiačkám IV.ZAB triedy.