• Učitelia

        • PhDr. Jana Babjaková
        • PhDr. Jana BabjakováUčiteľka
          Triedna učiteľka: IV.ZA
          jana.babjakova@vdpto.sk
        • Mgr. Katarína Bagová
        • Mgr. Katarína BagováUčiteľka
          Triedna učiteľka: II.ZAB
          katarina.bagova@vdpto.sk
        • PhDr. Magdaléna Belaňová, PhD.
        • PhDr. Magdaléna Belaňová, PhD.Učiteľka
          magdalena.belanova@vdpto.sk
        • Mgr. Gabriela Beňková
        • Mgr. Gabriela BeňkováUčiteľka
          Triedna učiteľka: I.MAS
          gabriela.benkova@vdpto.sk
        • PhDr. Katarína Beňová
        • PhDr. Katarína BeňováZástupkyňa
          katarina.benova@vdpto.sk
        • Mgr. Pavol Berka
        • Mgr. Pavol BerkaUčiteľ
          pavol.berka@vdpto.sk
        • PhDr. Eva Bieliková
        • PhDr. Eva BielikováUčiteľka
          eva.bielikova@vdpto.sk
        • Mgr. Stanislava Bočkayová
        • Mgr. Stanislava BočkayováUčiteľka
          Triedna učiteľka: II.ZAA
          stanislava.bockayova@vdpto.sk
        • Mgr. Ľubica Haburajová
        • Mgr. Ľubica HaburajováUčiteľka
          lubica.haburajova@vdpto.sk
        • MVDr. Mária Janíková
        • MVDr. Mária JaníkováUčiteľka