Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Mariana Prochásková Riaditeľka
Vedie krúžok: Krúžok prvej pomoci a maskovania rán
mariana.prochaskova@vdpto.sk
 
 
MUDr. Ján Babál Učiteľ
jan.babal@vdpto.sk
 
 
PhDr. Jana Babjaková Triedna učiteľka: I.SAN
Triedna učiteľka: II.ZA
jana.babjakova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Katarína Bagová Učiteľka
katarina.bagova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Magdaléna Belaňová, PhD. Triedna učiteľka: III.ZA
Vedie krúžok: Krúžok kreativity
magdalena.belanova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Katarína Beňová Učiteľka
katarina.benova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Eva Bieliková Učiteľka
eva.bielikova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Stanislava Bočkayová Učiteľka
stanislava.bockayova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Mária Cibulová, PhD. Učiteľka
maria.cibulova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Ľubica Haburajová Učiteľka
lubica.haburajova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Izabela Hanzalíková Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia z nemeckého jazyka
izabela.hanzalikova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Miroslava Haritunová Učiteľka
Vedie krúžok: Internetový krúžok
miroslava.haritunova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Alica Kissová Triedna učiteľka: IV.ZA
Vedie krúžok: Geriatrický krúžok
alica.kissova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Slavomíra Klačanská Triedna učiteľka: IV.MAS
slavomira.klacanska@vdpto.sk
 
 
Mgr. Gabriela Kováčiková Triedna učiteľka: II.MAS
Vedie krúžok: Konverzácia z anglického jazyka
gabriela.kovacikova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Janka Krajčíková Učiteľka
Vedie krúžok: Športové a pohybové aktivity
janka.krajcikova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Fabiola Medová Učiteľka
fabiola.medova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Lucia Mihoková Učiteľka
lucia.mihokova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Juraj Musil Učiteľ
juraj.musil@vdpto.sk
 
 
Mgr. Ľubomír Naštický Učiteľ
lubomir.nasticky@vdpto.sk
 
 
PhDr. Mária Palušová Triedna učiteľka: I.ZAV
maria.palusova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Zuzana Sedlárová Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Sigetová Triedna učiteľka: I.MAS
jana.sigetova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Marek Šrámek Učiteľ
 
 
PhDr. Andrea Tomanová Triedna učiteľka: II.ZAV
andrea.tomanova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Jaroslava Václavová Triedna učiteľka: I.ZA
jaroslava.vaclavova@vdpto.sk
 
 
RNDr. Gabriela Valachová Triedna učiteľka: III.MAS
Vedie krúžok: Prírodovedný krúžok
gabriela.valachova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Katarína Vilkovská Učiteľka
katarina.vilkovska@vdpto.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Vitková Učiteľka
magdalena.vitkova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Lucia Žilinková Učiteľka
lucia.zilinkova@vdpto.sk

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
  Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany
 • Mgr. Mariana Prochásková, riaditeľka školy

  +421 38 532 32 50 (sekretariát)
  + 421 38 532 21 80


  Zuzana Vojtková, tajomníčka školy
  + 421 38 532 32 50

Fotogaléria