Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Mariana Prochásková Riaditeľka
Vedie krúžok: Krúžok prvej pomoci a maskovania rán
mariana.prochaskova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Katarína Vilkovská Zástupkyňa
Zástupca v triede: IV.ZA
Vedie krúžok: Príprava na maturitu zo slovenského jazyka
katarina.vilkovska@vdpto.sk
 
 
PhDr. Jana Babjaková Triedna učiteľka: III.ZA
jana.babjakova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Katarína Bagová Triedna učiteľka: I.ZAB
katarina.bagova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Magdaléna Belaňová, PhD. Triedna učiteľka: IV.ZA
Vedie krúžok: Krúžok kreativity
magdalena.belanova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Katarína Beňová Učiteľka
katarina.benova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Eva Bieliková Učiteľka
Zástupca v triede: I.MAS
eva.bielikova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Stanislava Bočkayová Triedna učiteľka: I.ZAA
stanislava.bockayova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Mária Cibulová, PhD. Učiteľka
Vedie krúžok: Dramaticko-tanečný krúžok
maria.cibulova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Ľubica Haburajová Učiteľka
Vedie krúžok: Spevácky krúžok
lubica.haburajova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Izabela Hanzalíková Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia z nemeckého jazyka
izabela.hanzalikova@vdpto.sk
 
 
MVDr. Mária Janíková Učiteľka
 
 
MUDr. Jozef Javorský Učiteľ
 
 
PhDr. Alica Kissová Triedna učiteľka: I.ZAV
Vedie krúžok: Geriatrický krúžok
alica.kissova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Slavomíra Klačanská Učiteľka
Zástupca v triede: I.ZAA
Zástupca v triede: III.ZA
slavomira.klacanska@vdpto.sk
 
 
Mgr. Gabriela Kováčiková Triedna učiteľka: III.MAS
Vedie krúžok: Konverzácia z anglického jazyka
gabriela.kovacikova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Janka Krajčíková Triedna učiteľka: I.MAS
Zástupca v triede: II.MAS
Vedie krúžok: Kynologický krúžok
Vedie krúžok: Športové a pohybové aktivity
janka.krajcikova@vdpto.sk
 
 
MUDr. Mária Magátová Učiteľka
 
 
PhDr. Fabiola Medová Učiteľka
fabiola.medova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Lucia Mihoková Učiteľka
Zástupca v triede: III.MAS
lucia.mihokova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Ladislav Mikuš Učiteľ
ladislav.mikus@vdpto.sk
 
 
Mgr. Juraj Musil Učiteľ
juraj.musil@vdpto.sk
 
 
Mgr. Ľubomír Naštický Učiteľ
lubomir.nasticky@vdpto.sk
 
 
PhDr. Mária Palušová Triedna učiteľka: II.ZAV
Zástupca v triede: I.ZAB
maria.palusova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Zuzana Sedlárová Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Sigetová Triedna učiteľka: II.MAS
jana.sigetova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Andrea Tomanová Učiteľka
Zástupca v triede: I.ZAV
andrea.tomanova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Jaroslava Václavová Triedna učiteľka: II.ZA
Zástupca v triede: II.ZAV
jaroslava.vaclavova@vdpto.sk
 
 
RNDr. Gabriela Valachová Triedna učiteľka: IV.MAS
Zástupca v triede: II.ZA
Vedie krúžok: Prírodovedný krúžok
gabriela.valachova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Vitková Učiteľka
Zástupca v triede: IV.MAS
magdalena.vitkova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Lucia Žilinková Učiteľka
lucia.zilinkova@vdpto.sk

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
  Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany
 • Mgr. Mariana Prochásková, riaditeľka školy

  +421 38 532 32 50 (sekretariát)
  + 421 38 532 21 80


  Zuzana Vojtková, tajomníčka školy
  + 421 38 532 32 50

Fotogaléria