• Prijímacie konanie

     • V školskom roku 2024/2025 otvárame pre absolventov základnej školy nasledovné študijné odbory denného štúdia:

      • 5361 M Praktická sestra - 4-ročné štúdium
      • 5370 M Masér - 4-ročné štúdium

      Praktická sestra  

      5361 M

      Masér

      5370 M   

      Termín konania prijímacej skúšky:

      • 1. termín: 2. máj 2024
      • 2. termín: 6. máj 2024

      Termín konania prijímacej skúšky:

      • 1. termín: 29. apríl 2024
      • 2. termín: 9. máj 2024

      Forma štúdia: denná 

      Forma štúdia: denná  

      Dĺžka štúdia: 4 roky 

      Dĺžka štúdia: 4 roky 

      Počet miest na prijatie: 62 (2 triedy) 

      Počet miest na prijatie: 20 (1 trieda) 

      Maximálny počet bodov:180

      Maximálny počet bodov: 210