• Prijímacie konanie

     • V školskom roku 2022/2023 otvárame pre absolventov základnej školy nasledovné študijné odbory denného štúdia:

      • 5356 M Zdravotnícky asistent - 4-ročné štúdium
      • 5370 M Masér - 4-ročné štúdium

      Zdravotnícky asistent    

      5356 M

      Masér

      5370 M   

      Termín konania prijímacej skúšky:

      • 1. termín: 2. máj 2022
      • 2. termín: 9. máj 2022

      Termín konania prijímacej skúšky:

      • 1. termín: 4. máj 2022
      • 2. termín: 11. máj 2022

      Forma štúdia: denná 

      Forma štúdia: denná  

      Dĺžka štúdia: 4 roky 

      Dĺžka štúdia: 4 roky 

      Počet miest na prijatie: 60 (2 triedy) 

      Počet miest na prijatie: 17 (1 trieda) 

      Maximálny počet bodov:100

      Maximálny počet bodov: 135