• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056, Topoľčany na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056, Topoľčany
    • Telefón
    • Mgr. Mariana Prochásková, riaditeľka školy
     mobil: 0905 562 585
     +421 38 532 32 50 recepcia
     + 421 38 532 21 80 sekretariát riaditeľky


     Zuzana Vojtková, tajomníčka školy
     + 421 38 532 21 80
    • Adresa školy
    • Ul. 17. novembra 1056
     955 01 Topoľčany
     Slovakia
    • IČO
    • 00607355
    • DIČ
    • 2021248966