• Externé štúdium

     • Externé štúdium

     •  

       Externé štúdium v školskom roku 2022/23 v prípade dostatočného záujmu otvárame 

       v študijnom odbore Zdravotnícky asistent. Štúdium v učebnom odbore

       Sanitár v nasledujúcom školskom roku neotvárame.