• Externé štúdium

     • Externé štúdium

     •  

       Externé štúdium v školskom roku 2023/24 v študijnom odbore Praktická sestra

       neotvárame.

       

      Štúdium v učebnom odbore Sanitár v nasledujúcom školskom roku 2023/24 neotvárame.