• Externé štúdium

     • Externé štúdium

     •  

       Externé štúdium v školskom roku 2022/23 v študijnom odbore Zdravotnícky asistent bude prebiehať vždy v pondelok a v stredu. Začíname dňa 5.9.2022 o 8,00 hod. v budove školy. Tešíme sa na Vás.

       

      Štúdium v učebnom odbore Sanitár v nasledujúcom školskom roku neotvárame.