• Externé štúdium

     • Externé štúdium

     • Vyučovanie pre externé štúdium (triedy I. PSV, I. SAN, II. ZAV) v školskom roku 2019/2020 začína 6. 9. 2019 o 7.50 hod. v budove školy. Účasť nutná!!!

       

      Sledujte stránku školy, informácie budeme priebežne aktualizovať.

      Vyučovanie pre externé štúdium (triedy I. PSV, II. ZAV, I. SAN,) v školskom roku 2019/2020:

      • praktická sestra 1. ročník bude v dňoch streda a piatok
      • zdravotnícky asistent 2. ročník bude v dňoch utorok a štvrtok
      • sanitár 1. ročník bude v dňoch pondelok a štvrtok

      Presný časový harmonogram a prípadné zmeny budú priebežne aktualizované.

       

      Kritériá pre externé štúdium v školskom roku 2019/2020

      Odbor praktická sestra PDF  

      Odbor sanitár   PDF

      V školskom roku 2019/2020 otvárame tieto študijné/učebné odbory

      Praktická sestra

      Prihlášky na externé štúdium  si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz:

      Odbor praktická sestra        DOCX     PDF  

      Sanitár

      Prihlášky na externé štúdium  si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz:

      Odbor sanitár                       DOCX     PDF    

       

      Informačný deň o štúdiu na našej škole sa uskutoční 28. 1. 2019 od 8.00 do 14.00 hod.

      Tešíme sa na Vás.

      Vyučovanie v školskom roku 2018/2019 bude prebiehať v týchto dňoch:

      I. ZAV     utorok, štvrtok - vyučovanie

      II. ZAV     piatok - vyučovanie  a streda - prax

       

      Stránku priebežne aktualizujeme a o prípadných zmenách Vás budeme informovať.

       

       

      Kritériá pre externé štúdium v školskom roku 2018/2019

      Odbor zdravotnícky asistent  PDF

      Odbor sanitár   PDF

       

       

      Kritériá pre externé štúdium v školskom roku 2017/2018

      Odbor zdravotnícky asistent  PDF

      Odbor sanitár   PDF

       

      Trieda pre odbor sanitár a zdravotnícky asistent sa bude otvárať len pri dostatočnom počte uchádzačov.

      Vyučovanie prebieha 2 dni v týždni a štúdium je bezplatné.