• Novinky

     • PRIPOMÍNAME SI
      • PRIPOMÍNAME SI

      • Pád komunizmu v Československu je spájaný najmä s demonštráciami, ktoré sa konali od 16. novembra v Bratislave a od 17. novembra v Prahe. Hoci sa tieto prvé dve demonštrácie konali pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a teda 50. výročia nacistických razií na Pražských vysokoškolských internátoch, účastníci demonštrovali slovne aj transparentmi proti komunizmu. Po zásahu bezpečnostných zložiek voči demonštrujúcim študentom a zapojení sa širokej verejnosti do ďalších demonštrácií spomienka na nacistické represie vyústila do pádu komunistického režimu.

       Bezprostredne po 17. novembri vznikli hnutia Verejnosť proti násiliu a Občanske fórum, ktoré položili základ politického pluralizmu. Počas novembra sa konali mítingy so státisícovou účasťou. Boli vymenené vedenia KSČ aj KSS, zrušené bolo ústavou garantované vedúce postavenie komunistickej strany. V decembri bola vymenovaná prvá federálna i slovenská vláda s prevahou nekomunistov. Rezignoval komunistický prezident Gustáv Husák, za prezidenta bol zvolený Václav Havel.

       Nenásilná zmena režimu s prvkami dohody a reformy dostala pomenovanie ,,nežná“ alebo ,,zamatová revolúcia“. Od roku 2001 je 17. november štátnym sviatkom – Dňom boja za slobodu a demokraciu.

      • DOD 2022

      • Po covidovej prestávke sme opäť otvorili svoje brány a prostredníctvom Dňa otvorených dverí sprístupnili našu školu verejnosti. Akcia DOD prebehla v piatok 21.10 2022 od 8,00 hod. do 13,00 hod. Tento rok sme privítali najviac návštevníkov z okresu i mimo neho.  Účastníci sa oboznámili s priestormi našej školy, s odbornými i všeobecnými učebňami. Mnohí využili možnosť rozhovoru s našimi žiakmi i učiteľmi. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci, obväzovanie, nechali si zmerať krvný tlak a aj cukor v krvi. Zvedaví boli nielen na žiakov z odboru praktická sestra, ale aj na našich masérov. Tí návštevníkom predviedli rôzne druhy masáží, ktoré si mohli vyskúšať aj na vlastnej koži. Školský spevácky zbor spestril tento deň svojim spevom a v laboratóriu prebiehali rôzne pokusy. Celý deň prebehol hladko, bez komplikácií.

       Za aktívnu účasť ďakujeme našim tretiakom a zainteresovaným vyučujúcim.

      • VEĽKÝ TOPOĽČIANSKY JARMOK

      • V dňoch 6. a 7. októbra sme po letnej prestávke opäť prezentovali našu školu na jarmoku. Záujem o náš stánok bol mimoriadne veľký, pretože ho navštívilo približne 350 obyvateľov mesta Topoľčany a jeho okolia. Naši študenti z odboru praktická sestra merali tlak krvi, glykémie a poskytovali odborné poradenstvo v rámci svojich možností. Počasie nám prialo, no niektorým obyvateľom bolo dopriate aj na hodnotách tlaku, či hladiny cukru v krvi. Niektorým obyvateľom sme odporučili návštevu lekára, keďže sme im neraz namerali vysoké hodnoty. Študenti z odboru masér poskytovali masáže, no niektoré chrbty boli dosť stuhnuté. Jarmočná atmosféra bola výborná. Ďakujeme všetkým zúčastneným stranám.

      • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

      • Žiaci I. B. sa 26. 9. zúčastnili na exkurzii v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch. Dozvedeli sa informácie o histórii knižnice i súčasných aktivitách a činnostiach, ktoré pre verejnosť poskytuje. Naučili sa orientovať v knižničnom fonde, vyhľadávať si relevantné informácie k ďalšiemu štúdiu. Exkurziu tiež absolvovala I. A. v utorok 4. 10. Veríme, že návšteva knižnice bola pre študentov podnetná k ďalšiemu štúdiu a čítaniu beletrie.

     • OSLAVOVALI SME
      • OSLAVOVALI SME

      • Posledný septembrový utorok sa niesol v duchu osláv hneď dvoch výročí. Naša škola oslávila 70 rokov svojej existencie a 30 rokov žije už ako cirkevná škola. Na oslavu nebol veru lepší deň ako 27. september. Tento deň je aj dňom, kedy si pripomíname patróna našej školy, sv. Vincenta de Paul. V tento deň nás poctil svojou návštevou aj pomocný biskup Nitrianskej diecézy Mons. Peter Beňo. Oslavovať sme začali ďakovnou sv. omšou celebrovanou otcom biskupom, za účasti pána dekana Dušana Argaláša, nášho duchovného správcu Pavla Berku, ďalších kňazov a pozvaných hostí. Svätú omšu hudobne doprevádzala sestra Kristiána v spolupráci s našim školským zborom. Nasledoval slávnostný program, v ktorom sme prebehli históriou našej školy od jej zrodu až po súčasnosť. Pripomenuli sme si aj patróna našej školy, ktorého nám sprítomnili naši žiaci svojim poctivo pripraveným hudobno-dramatickým vystúpením.

       Svoju šikovnosť hrou na hudobné nástroje nám predviedli žiačky Bianka zo IV.PS horu na flaute a Lucia z III.PSB hrou na husle. Aj spev sme si užili v podaní Mirky z III.PSA a Lucie z III.PSB , ktoré nás prekvapili piesňou Modlitba za ľudskosť od speváčky Kristíny. Záver patril zvedavým otázkam našich žiakov, na ktoré s radosťou odpovedal otec biskup.

       Prežili sme slávnostne ladený deň, v ktorom sme ďakovali i prosili za našu školu, našich žiakov i učiteľov. Bez skvelých a ochotných ľudí z radov učiteľov i žiakov by tento deň nebol taký výnimočný, akým veru naozaj bol. Preto chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii tohto sviatočného dňa.

      • BURZA INFORMÁCIÍ A BURZA PRÁCE 2022

      • Burza informácií a Burza práce 2022 sa konala dňa 20.9.2022 v Kultúrnom dome, ktorú organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch. Stánok našej školy navštívili žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl z Topoľčian a okolia.  Bolo nám potešením, že sme sa mohli po dlhšej prestávke tejto milej akcie zúčastniť. Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu školy ako aj všetkým, ktorí náš stánok navštívili a v neposlednom rade aj organizátorovi akcie.

      • NEZABUDNUTÍ SUSEDIA

      • Na pietnej spomienke dňa 9. 9. 2022 si žiaci našej školy pripomenuli na židovskom cintoríne v Topoľčanoch mená židovských obyvateľov nášho mesta,  ktorí zahynuli v koncentračných táboroch počas druhej sv. vojny. Tejto spomienky sa zúčastnili viaceré školy. Prítomní boli aj primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová, pán dekan Mons. Dušan Argaláš, členovia Tribečského múzea v Topoľčanoch a ďalší.

       Program začal rozozvučaním zvonov a sirén spoločne na celom Slovensku o 10.00 hod. ako spomienka na Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Vypočuli sme si životný príbeh preživšieho topoľčianskeho rodáka Waltera Frieda ,ktorý prežil okrem vojny aj hrôzy topoľčianskeho pogromu. Pomoc mu podala rodina Slezáková ,ktorá sa tejto pietnej spomienky tiež zúčastnila. Spomenutý bol i kňaz Štefan Gallo ,ktorý zachránil 35 židovských životov a spolu s rodinou Slezákovou získal ocenenie Spravodliví medzi národmi. Sviečky na znak úcty postupne zapaľovali všetci  študenti zúčastnených škôl.

      • VITAJTE!

      • Prázdniny ubehli ako voda a po letnej  prestávke sa opäť otvorili brány našej školy. Privítali sme nielen našu mládež, ale aj dospelých záujemcov o štúdium zdravotníckych odborov. Ako to už býva zvykom, aj tento školský rok sme začali spoločnou svätou omšou. Celebroval ju náš duchovný správca vdp. Mgr. Pavol Berka. Pripravil si pre nás zaujímavý a poučný príbeh, ktorý sme si vypočuli so zatajeným dychom. V závere všetkým poprial úspešný štart do nového školského roku. I my sa chceme pripojiť k jeho prianiu. Srdečne vítame všetkých našich študentov, obzvlášť prvákov. Všetkým študentom prajeme veľa študijných úspechov, nové priateľstvá a veľa príjemných aj mimoškolských zážitkov.

       Vaša SZŠ sv. Vincenta de Paul Topoľčany

     • ZAČÍNAME
      • ZAČÍNAME

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       nový školský rok 2022/23 začneme spoločne dňa 5. 9. 2022 o 8,00 hod. v budove školy. Nezabudnite si, prosím, priniesť aj potvrdenie o bezpríznakovosti (viď nižšie). Viac informácií o organizácii otvorenia nového školského roku nájdete v odkaze nižšie. Zároveň dávame do pozornosti aj dokument zameraný na udržanie bezpečného prostredia v školách po dobu trvania pandémie a mimoriadnej situácie z dielne MŠVVaŠ SR.

       Tešíme sa na vás a prajeme veľa študijných úspechov!

     • ÚRADNÉ HODINY
      • ÚRADNÉ HODINY

      • Úradné hodiny v čase letných prázdnin:

       • 1.7.-15.7.2022 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.
       • 15.8.-31.8.2022 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.
      • PETRO-PAVLOVSKÝ JARMOK

      • V dňoch 30. júna a 1. júla 2022 sme sa po dvoch rokoch prestávky zúčastnili na Petro-Pavlovskom jarmoku. Vystihli sme to najhorúcejšie počasie, ale zvládli sme to profesionálne. Náš stánok tentokrát navštívilo približne 200 obyvateľov. Študenti  z odboru praktická sestra merali tlak krvi, glykémie a v rámci svojich kompetencií poskytovali aj odborné poradenstvo. Počasie nám prialo, no niektorým obyvateľom bolo dopriate aj na hodnotách tlaku krvi, či hladiny cukru v krvi. Následne sme im odporučili návštevu lekára. Študenti z odboru masér poskytovali masáže. Môžeme skonštatovať, že niektoré chrbty boli dosť stuhnuté. Jarmočná atmosféra bola výborná. Ďakujeme všetkým zúčastneným stranám.

      • ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM 2021/22

      • Deň pred odovzdávaním vysvedčení sme sa spoločne rozlúčili so školským rokom 2021/22 účasťou na svätej omši. Svätú omšu celebroval náš duchovný správca vdp. Mgr. Pavol Berka. Spevom nám túto slávnosť spríjemnili naši pekne spievajúci žiaci. Keďže v tento deň má sviatok Peter a Pavol, chceli by sme poďakovať nášmu duchovnému správcovi za duchovné vedenie našej školy. Ďakujeme, tešíme sa zo skvelej spolupráce a prajeme veľa Božích milostí.

      • BLAHOŽELÁME

      • V súťaži Rodina a Základné ľudské právo na život boli úspešné naše žiačky vo výtvarnej kategórii SŠ. Zuzana Sedláčková sa umiestnila na 1. mieste a Adela Bočkayová získala krásne 2. miesto. Obom slečnám srdečne blahoželáme.

      • BOLI SME SA POZRIEŤ

      • Dňa 28. júna 2022 sa žiaci z tried 1. PSA, 1. PSB a 1. MAS zúčastnili krátkej exkurzie do nášho hlavného mesta- Bratislavy. Na žiakov najviac zapôsobila návšteva Bratislavského hradu a jeho nádherných záhrad. V blízkosti sa nachádza aj Národná rada Slovenskej republiky, ktorá ich tiež zaujala. Exkurziu sme úspešne ukončili v nákupnom centre Avion a spokojní sme sa vrátili domov.

      • NÁCVIK POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI

      • Dňa 22. 6. 2022 sa zúčastnili žiačky Halmová, Klampáriková, Kopincová, Králová, Streďanská, Šimunová z II.PSB triedy branného cvičenia na ZŠ Hollého. Na troch stanovištiach deťom pomáhali zvládať nácvik poskytovania prvej pomoci pri krvácaní z nosa a rán, obväzovú techniku, prvú pomoc pri dusení sa cudzím telesom, KPR (kardiopulmonálna resuscitácia) a uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy.