• Novinky

     • OZNAM
      • OZNAM

      • Vážení rodičia, milí žiaci

       z dôvodu aktuálnej situácie sa prijímacie pohovory
       pre študijný odbor 5370 M masér dňa 22. 04. 2020
       nebudú konať.

       O náhradnom termíne vás budeme informovať
       na web stránke aj riadnou poštou.

       Mgr. Mariana Prochásková, riaditeľka školy

      • SME NA VÁS HRDÉ!

      • Touto cestou sa chceme poďakovať študentkám II.ZAV zo Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch, ktoré pracujú ako dobrovoľníčky pre karanténne oddelenie 1.línie Covid-19 v mieste svojho bydliska – v nemocnici v Bojniciach.

       Želáme vám veľa šťastia a hlavne veľa zdravia!

       Ďakujeme!

     • POZVÁNKA
      • POZVÁNKA

      • Milí rodičia, žiaci, zamestnanci ,

       srdečne Vás pozývame na duchovný program počas nastávajúceho Veľkého týždňa


       PROGRAM:

       Pondelok 6. 4. 2020
       10,30 hod. Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

       Utorok 7. 4. 2020
       10,30 hod. Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

       Streda 8. 4. 2020
       10,30 hod. Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

       Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave 

       a budete ho môcť naživo sledovať na webe zkss.sk 

       alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

        

       Ďakujeme vám a tešíme sa na spoločné prežívanie!

        

     • Rozhodnutie ministra školstva
      • Rozhodnutie ministra školstva

      • Milí rodičia, študenti, pedagógovia,

       minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

       Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva: 

       https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf 

     • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
      • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

      • Fórum života organizuje tento rok už 20.ročník kampane 25.marec – Deň počatého dieťaťa, do ktorej sa každoročne zapoja tisícky dobrovoľníkov. Celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa sa v roku 2020 sústreďuje na ochranu ešte neviditeľného, no už existujúceho počatého ľudského života.

       Vo Fóre života máme v úcte každý ľudský život už od jeho vzniku a aj preto chceme zodpovedne pristúpiť k novovzniknutým skutočnostiam ohľadne možného šírenia koronavírusu. Fórum života prijíma nasledovné preventívne opatrenia:

       • rušíme všetky koncerty Za život, ktoré sa mali konať v Bratislave, v Pezinku, v Banskej Bystrici a v Žiline,
       • presúvame 22.konferenciu Vyber si život spojenú s odovzdávanímCeny Antona Neuwirtha na jeseň,
       • nebudeme rozdávať letáky a biele stužky na uliciach, pred kostolmi a ani nebudú voľne položené na verejných miestach,
       • plagáty ku kampani však môžu byť umiestnené na výveskách v kostoloch.

       Kampaň bude mať inú formu, aby sme zviditeľnili neviditeľných(počatých) ľudí.

       Ďalšie  potrebné informácie ku kampani  nájdeš v odkaze:

     • OZNAM O PRIEBEHU SAMOŠTÚDIA A E-LEARNINGU
      • OZNAM O PRIEBEHU SAMOŠTÚDIA A E-LEARNINGU

      • Milí študenti, aj napriek tomu, že školy sú zatvorené, štúdium pokračuje v podobe samoštúdia s využitím elektronickej komunikácie. Preto od 16.3.2020 začneme realizovať výučbu prostredníctvom elektronickej komunikácie.  Z uvedeného dôvodu je potrebné denne sledovať  triedny mail  a EduPage. Vyučujúci budú s Vami komunikovať elektronicky. Denne budete dostávať zadania s inštrukciami, ktoré je potrebné vypracovať.

       Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu.

       Učitelia SZŠ sv.Vincenta de Paul Topoľčany

      • Poskytnutie riaditeľského voľna

      • Podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem dňa 13.3.2020 riaditeľské voľno žiakom SZŠ sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056 Topoľčany.

        

       Riaditeľské voľno udeľujem na základe odporúčania RÚVZ v Topoľčanoch ako preventívne opatrenie voči šíreniu respiračných ochorení. O ďalšom postupe budeme informovať prostredníctvom edupage a webovej stránky školy.

        

       Mgr. Mariana Prochásková , riaditeľka školy

         

      • Opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19

      • Vážení rodičia,

       v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 03. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie rušia okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží. V našej škole sa nebude realizovať mimoškolská činnosť.

       Ústredný krízový štáb SR od 10. marca do 23. marca 2020 oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu.

       Na základe zasadnutia Ústrednej maturitnej komisie zatiaľ zostáva pôvodný riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nezmenený, pokiaľ hlavný hygienik ÚVZ SR a krízový štáb MŠVVaŠ SR nerozhodnú inak.

       Žiaci sú oboznámení s pravidlami dodržiavania všeobecných preventívnych ochranných opatrení. Ich dodržiavanie denne realizujeme a kontrolujeme.

       Situáciu v našej škole monitorujeme a riadime sa pokynmi MŠVVaŠ SR a ostatných nadriadených orgánov. O ďalšom postupe vás budeme vopred informovať.

       Mgr. Mariana Prochásková, riaditeľka školy

        

      • Dôležitý oznam

      • Oznamujeme všetkým študentom našej školy, že dňom 9.3.2020 sa prerušuje praktická výučba v nemocničných, sociálnych a kúpeľných zariadeniach. Praktická výučba bude až do odvolania prebiehať v priestoroch školy od prvej vyučovacej hodiny.

     • LYŽIARSKY KURZ
      • LYŽIARSKY KURZ

      • Žiaci z I. PS a I. MAS – lyžiari i tí, ktorí sa chceli naučiť lyžovať – sa zúčastnili v dňoch od 10. 2. do 14. 2. 2020 lyžiarskeho kurzu v Nízkych Tatrách pod dohľadom pedagógov.

       Po ubytovaní a po dobrom a chutnom obede v hoteli Krpáčovo sme vyrazili na zjazdovky. Lyžiarske stredisko Tále poskytlo počas celého týždňa krásne počasie a ideálne snehové podmienky. Začiatočníci šikovne napredovali vo výcviku, skúsenejší dolaďovali štýl.

       Počas večerného sneženia sme sa cítili ako v rozprávkovej krajine. Voľné poobedie v stredu sme využili na prechádzku spojenú s guľovačkou v okolí Krpáčova. 

       Týždeň strávený v prírode a na lyžiach rýchlo prešiel a plní zážitkov sme sa šťastne vrátili domov.

     • ANJELI PRE RADOSŤ
      • ANJELI PRE RADOSŤ

      • Okná topoľčianskej nemocnice zdobí asi 250 anjelikov Vianoce priniesli študenti strednej zdravotníckej školy  

        

        

       Topoľčany 16. decembra

        

       Sú v každej pacientskej izbe, v každej ambulancii, na chodbe či vo vyšetrovni. Okná Nemocnice Svet zdravia Topoľčany zdobí približne 250 papierových anjelov. Nalepili ich tam študenti Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch, aby pacientom priniesli do nemocnice kúsok vianočnej atmosféry.

        

       „Vždy, keď do topoľčianskej nemocnice chodíme na prax, snažíme sa pacientov aj vypočuť či potešiť. Raz nám jedna pacientka povedala, že sme ako anjelici, čo bolo ešte v roku 2014 podnetom pre vznik školskej činnosti pod názvom Pomocní anjeli,“ vysvetľujú učitelia a žiaci Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch. Do nemocnice odtiaľ chodí praxovať približne stovka študentov.

        

       V rámci Pomocných anjelov sa teraz pred Vianocami študenti rozhodli navodiť trochu vianočnej atmosféry a priniesť anjelov do každej izby nemocnice. Celá škola v poslednom čase na hodinách psychológie či náboženstva vystrihovala anjelov z papiera a minulý týždeň ich prišlo 17 študentov nalepiť na okná nemocnice.

        

       „Bolo nás veľa, takže nám to netrvalo tak dlho. A pacienti sa tešili, hovorili nám, že anjeli lepia anjelov a že im prinášame vianočného ducha do izieb. Zároveň sme obdarovali personál sladkým darčekom, chceli sme im poďakovať za doterajšiu spoluprácu a ústretovosť,“ dodávajú študenti.

        

       Anjelici sú na oknách izieb, ambulanciách, vyšetrovni, chodbách nemocnice, izbách sestier či v jedálni. Ostatnú tam do konca sviatkov.

     • PODARILO SA NÁM!
      • PODARILO SA NÁM!

      • Žiaci III.ZA triedy nás milo prekvapili tým, že reagovali na ponuku a možnosť získať vzdelávací grant. Súčasťou spomínaného grantu je aj príležitosť vyskúšať si menej frekventovaný ošetrovateľský výkon podľa vlastného výberu, absolvovať školenie komunikačných zručností a zvládania stresových situácií, či oboznámiť sa s fungovaním Nemocnice novej generácie v Michalovciach.

       Grant sa nám podarilo získať a naši tretiaci už absolvovali prvé zaujímavé školenie zamerané na komunikáciu, počas ktorého mali možnosť zistiť svoju typológiu a prostredníctvom komunikačných cvičení sa oboznámiť s tzv. mäkkými zručnosťami vhodnými pre komunikáciu s pacientmi.

       Dňa 9. 12. 2019 žiačky III.ZA vycestovali v sprievode pani riaditeľky a 3 vyučujúcich do ďalekých Michaloviec, aby navštívili Nemocnicu novej generácie, o ktorej sme už veľa počuli.

       Po príchode do Michaloviec sme sa ubytovali v hoteli Družba a spríjemnili sme si deň prechádzkou cez vianočne vyzdobené centrum mesta. Na druhý deň sme absolvovali odbornú exkurziu v Nemocnici novej generácie. Privítala nás pani Jana Palenčárová, personálna riaditeľka Nemocnice novej generácie Bory, ktorá vyrastá v rámci siete Svet zdravia v Bratislave.

       Priamo na pôde novovybudovanej nemocnice nás v úvode exkurzie oboznámil jej riaditeľ Ing. Marián Haviernik a námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Jana Čabráková so stavebným a technologickým usporiadaním nemocnice, s klastrovým systémom starostlivosti, ale aj s víziami pripravenými do budúcnosti. Nemocnica novej generácie bola spustená do prevádzky koncom roka 2017. Funguje v nej tzv. klastrový systém ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý sme rozdelení do troch skupiniek postupne spoznávali. Videli sme aj technológie jedinečné na Slovensku, napr. systém delenia liekov robotickým automatom. Mali sme možnosť ísť na operačné sály a aspoň chvíľu sledovať priebeh operácií. Súčasťou operačných sál je i moderná špičková časť určená na sterilizáciu nástrojov a materiálu. Počítače, čítačky kódov a prístrojová technika sprevádzajú každý úkon pri pacientovi. Pohybovali sme sa v čistom, príjemne pôsobiacom prostredí, kde všetko smerovalo k spokojnosti pacientov počas ich hospitalizácie.

       Plní pozitívnych dojmov a príjemných zážitkov sme sa vrátili domov. Dúfame, že to, čo sme mali možnosť vidieť, bude podnetom na zdokonaľovanie prístupu k pacientovi a  rozširovanie našich poznatkov v rámci neustále sa vyvíjajúcich technológií a postupov v zdravotníctve i v ošetrovateľstve.

       Na záver by sme sa chceli poďakovať za takúto jedinečnú príležitosť všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tejto výnimočnej a obohacujúcej akcie.

     • TO, ČO ROZDELÍŠ, NÁJDEŠ, NESTRATÍŠ
      • TO, ČO ROZDELÍŠ, NÁJDEŠ, NESTRATÍŠ

      • „Svätý biskup Mikuláš, patrón detských čias. Nauč štedrosti a láske, nauč všetkých nás.

       Láska býva v nás, keď vieš dávať viac. Kto dlaň otvorí toho obdarí.

       Štedrosť krásna je, srdce zohreje. To čo rozdelíš, nájdeš, nestratíš...“

       Boli to slová práve tejto piesne, ktoré zneli celou našou školu 6.decembra 2019, presne na sviatok svätého Mikuláša. V tento deň naši žiaci rozdávali radosť veselým spevom a drobnými darčekmi svojim spolužiakom, pedagógom a všetkým, ktorých stretli na svojom mikulášskom putovaní. Ich spev podčiarkla živá hudba, ktorú vyčarila sestra Kristiána hrou na gitare a naše talentované žiačky – Julka hrou na husliach a Bianka hrou na priečnej flaute.  

       Radosť rozdávali nielen v našej škole, ale v sprievode pani riaditeľky sa vybrali potešiť a sviatočne naladiť aj pacientov i zamestnancov zdravotníckeho zariadenia Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. So spevom na perách sme prechádzali  chodby a oddelenia celej nemocnice. Bol to veru zážitok nielen pre oči a uši, ale aj pre srdce. Ľuďom, či mladým, či starým, sa rozžiarili očká a chorobami utrápené tváre aspoň na chvíľu skrášlil úsmev. Sviatočný spev vytiahol mnohých z lôžka na chodbu a aj personál nás prijal s radosťou.

       V závere by sme chceli srdečne poďakovať našim šikovným a ochotným žiakom i pedagógom, ktorí majú srdce na správnom mieste a podelili sa s nami i s inými o radosť z dávania. Čo ste rozdali, určite raz nájdete.


     • VYSKÚŠALI SME NA VLASTNEJ KOŽI
      • VYSKÚŠALI SME NA VLASTNEJ KOŽI

      • Kryoterapia, jedna z procedúr fyzikálnej terapie. Je založená na princípe pôsobenia nízkej teploty (-100 °C a viac) krátky čas (2 – 3 minúty). Prvým novodobým priekopníkom tejto metódy pre lekárske a komerčné účely bol Japonec Toshiro Yamauchi, ktorý sa podieľal aj na skonštruovaní prvej kryokomory, dokončenej v roku 1978.

       Naši žiaci zo IV.MAS triedy sa chladu veru neboja. Presvedčili nás o tom 29.novembra 2019, kedy túto chladnú metódu absolvovali v Linea centre. Na vlastnej koži si vyskúšali pobyt v kryokomore. Pred vstupom do kryokomory je potrebná kontrola zdravotného stavu a nutné je aj vylúčenie kontraindikácií. Až potom je možné absolvovať terapiu chladom v kryokomore. Do kryokomory je možné vstúpiť iba s povinným vybavením, ktoré pozostáva z nasledovných pomôcok:

       • ochranné rúško na nos a ústa,
       • dreváky,
       • bavlnené šortky,
       • rukavice,
       • čelenku na uši,
       • u žien aj bavlnené tričko.

       Pred samotným vstupom je nutné uterákom z povrchu tela odstrániť vlhkosť. Ak by sa tak nestalo, potom hrozní vznik drobných kryštálikov ľadu na povrchu tela.

        

       Mnohé výskumy poukazujú na liečebné, preventívne, ale aj regeneračné účinky chladu. Už starí Egypťania využívali chlad na liečebné účely. Počas napoleonských vojen sa obklady z ľadu a snehu využívali na znecitlivenie končatín pri amputáciách. Začiatkom 20. storočia zaznamenala veľký pokrok kryobiológia, ktorá sa zaoberá bunkovými zmenami pri extrémne nízkych teplotách. Práve tieto výskumy boli základom pre vznik kryoterapie. Kryoterapia nám poskytuje mnohé benefity. Na ľudské telo pôsobí:

       1. liečebno–rehabilitačne - na hormonálny systém, uvoľňuje svaly, znižuje bolesť a využíva sa pri liečbe reumatických ochorení,
       2. regeneračne - pôsobí na vylučovanie hormónov (najmä testosterónu), urýchľuje liečbu mäkkého tkaniva a kĺbov, eliminuje krvácanie a opuchy, podporuje celkovú svalovú relaxáciu,
       3. preventívne - pôsobí na imunitný systém, ale aj na tukové bunky, má omladzovací efekt a zlepšuje aj  celkovú náladu.

           

       Tak neváhaj a niekedy vyskúšaj! Je to nielen jedinečný zážitok, ale zároveň urobíš niečo skvelé pre svoje zdravie.