• Novinky

     • OZNAM
      • OZNAM

      • Vážení rodičia, milí žiaci

       z dôvodu aktuálnej situácie sa prijímacie pohovory
       pre študijný odbor 5370 M masér dňa 22. 04. 2020
       nebudú konať.

       O náhradnom termíne vás budeme informovať
       na web stránke aj riadnou poštou.

       Mgr. Mariana Prochásková, riaditeľka školy

      • SME NA VÁS HRDÉ!

      • Touto cestou sa chceme poďakovať študentkám II.ZAV zo Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch, ktoré pracujú ako dobrovoľníčky pre karanténne oddelenie 1.línie Covid-19 v mieste svojho bydliska – v nemocnici v Bojniciach.

       Želáme vám veľa šťastia a hlavne veľa zdravia!

       Ďakujeme!

     • POZVÁNKA
      • POZVÁNKA

      • Milí rodičia, žiaci, zamestnanci ,

       srdečne Vás pozývame na duchovný program počas nastávajúceho Veľkého týždňa


       PROGRAM:

       Pondelok 6. 4. 2020
       10,30 hod. Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

       Utorok 7. 4. 2020
       10,30 hod. Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

       Streda 8. 4. 2020
       10,30 hod. Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

       Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave 

       a budete ho môcť naživo sledovať na webe zkss.sk 

       alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

        

       Ďakujeme vám a tešíme sa na spoločné prežívanie!

        

     • Rozhodnutie ministra školstva
      • Rozhodnutie ministra školstva

      • Milí rodičia, študenti, pedagógovia,

       minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

       Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva: 

       https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf 

     • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
      • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

      • Fórum života organizuje tento rok už 20.ročník kampane 25.marec – Deň počatého dieťaťa, do ktorej sa každoročne zapoja tisícky dobrovoľníkov. Celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa sa v roku 2020 sústreďuje na ochranu ešte neviditeľného, no už existujúceho počatého ľudského života.

       Vo Fóre života máme v úcte každý ľudský život už od jeho vzniku a aj preto chceme zodpovedne pristúpiť k novovzniknutým skutočnostiam ohľadne možného šírenia koronavírusu. Fórum života prijíma nasledovné preventívne opatrenia:

       • rušíme všetky koncerty Za život, ktoré sa mali konať v Bratislave, v Pezinku, v Banskej Bystrici a v Žiline,
       • presúvame 22.konferenciu Vyber si život spojenú s odovzdávanímCeny Antona Neuwirtha na jeseň,
       • nebudeme rozdávať letáky a biele stužky na uliciach, pred kostolmi a ani nebudú voľne položené na verejných miestach,
       • plagáty ku kampani však môžu byť umiestnené na výveskách v kostoloch.

       Kampaň bude mať inú formu, aby sme zviditeľnili neviditeľných(počatých) ľudí.

       Ďalšie  potrebné informácie ku kampani  nájdeš v odkaze:

     • OZNAM O PRIEBEHU SAMOŠTÚDIA A E-LEARNINGU
      • OZNAM O PRIEBEHU SAMOŠTÚDIA A E-LEARNINGU

      • Milí študenti, aj napriek tomu, že školy sú zatvorené, štúdium pokračuje v podobe samoštúdia s využitím elektronickej komunikácie. Preto od 16.3.2020 začneme realizovať výučbu prostredníctvom elektronickej komunikácie.  Z uvedeného dôvodu je potrebné denne sledovať  triedny mail  a EduPage. Vyučujúci budú s Vami komunikovať elektronicky. Denne budete dostávať zadania s inštrukciami, ktoré je potrebné vypracovať.

       Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu.

       Učitelia SZŠ sv.Vincenta de Paul Topoľčany

      • Poskytnutie riaditeľského voľna

      • Podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem dňa 13.3.2020 riaditeľské voľno žiakom SZŠ sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056 Topoľčany.

        

       Riaditeľské voľno udeľujem na základe odporúčania RÚVZ v Topoľčanoch ako preventívne opatrenie voči šíreniu respiračných ochorení. O ďalšom postupe budeme informovať prostredníctvom edupage a webovej stránky školy.

        

       Mgr. Mariana Prochásková , riaditeľka školy

         

      • Opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19

      • Vážení rodičia,

       v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 03. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie rušia okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží. V našej škole sa nebude realizovať mimoškolská činnosť.

       Ústredný krízový štáb SR od 10. marca do 23. marca 2020 oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu.

       Na základe zasadnutia Ústrednej maturitnej komisie zatiaľ zostáva pôvodný riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nezmenený, pokiaľ hlavný hygienik ÚVZ SR a krízový štáb MŠVVaŠ SR nerozhodnú inak.

       Žiaci sú oboznámení s pravidlami dodržiavania všeobecných preventívnych ochranných opatrení. Ich dodržiavanie denne realizujeme a kontrolujeme.

       Situáciu v našej škole monitorujeme a riadime sa pokynmi MŠVVaŠ SR a ostatných nadriadených orgánov. O ďalšom postupe vás budeme vopred informovať.

       Mgr. Mariana Prochásková, riaditeľka školy

        

      • Dôležitý oznam

      • Oznamujeme všetkým študentom našej školy, že dňom 9.3.2020 sa prerušuje praktická výučba v nemocničných, sociálnych a kúpeľných zariadeniach. Praktická výučba bude až do odvolania prebiehať v priestoroch školy od prvej vyučovacej hodiny.

     • LYŽIARSKY KURZ
      • LYŽIARSKY KURZ

      • Žiaci z I. PS a I. MAS – lyžiari i tí, ktorí sa chceli naučiť lyžovať – sa zúčastnili v dňoch od 10. 2. do 14. 2. 2020 lyžiarskeho kurzu v Nízkych Tatrách pod dohľadom pedagógov.

       Po ubytovaní a po dobrom a chutnom obede v hoteli Krpáčovo sme vyrazili na zjazdovky. Lyžiarske stredisko Tále poskytlo počas celého týždňa krásne počasie a ideálne snehové podmienky. Začiatočníci šikovne napredovali vo výcviku, skúsenejší dolaďovali štýl.

       Počas večerného sneženia sme sa cítili ako v rozprávkovej krajine. Voľné poobedie v stredu sme využili na prechádzku spojenú s guľovačkou v okolí Krpáčova. 

       Týždeň strávený v prírode a na lyžiach rýchlo prešiel a plní zážitkov sme sa šťastne vrátili domov.