• Novinky

     • OZNAM
      • OZNAM

      • Oznamujeme študentom, ktorí sa zapojili do plošného testovania, aby kontaktovali FB skupinu pre študentov SZŠ prostredníctvom odkazu uvedeného nižšie. Ďakujeme.

     • AJ MY SME POMÁHALI
      • AJ MY SME POMÁHALI

      • Máme za sebou víkend, ktorý bol iný než tie ostatné. Posledný októbrový a prvý novembrový deň sa niesol v znamení pomoci. Naši študenti a učitelia sa aktívne zúčastnili a dobrovoľne pomáhali na rôznych miestach v testovaní na COVID-19. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ochotu spolupracovať a pomáhať.

       A takto sme pomáhali:

       • učitelia – 7 - Radošina, Krušovce, Topoľčany 2x, Žabokreky nad Nitrou, Vozokany, Chynorany, Partizánske
       • IV. ZA študenti – 6 – Handlová, Nadlice, Prašice, Nováky, Topoľčany, Chrabrany
       • IV. MAS študenti – 2 – Radošina, Lehota pod Vtáčnikom
       • III. ZAA študenti– 3 – Krušovce, Skačany, Partizánske
       • III. ZAB študenti– 3 – Dvorany nad Nitrou, Bánovce nad Bebravou, Svinná
       • III. MAS študenti – 4 – Urmince, Veľké Ripňany, Nemčice, Chudá Lehota

       Viac fotografií nájdete v našom fotoalbume.

     • POZVÁNKA
      • POZVÁNKA

      • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva na spoločnú modlitbu posvätvého ruženca prosredníctvom živého vysielania cez Microsoft Teams, dňa 03.11.2020 (utorok) o 20,00 hod. Jednotlivé tajomstvá sa budú predmodlievať profesori Gymnázia sv. Cyrila a Metoda. Kliknuím na odkaz nižšie sa môžete pripojiť. Po otvorení linku sa Vám objaví ponuka s možnosťami. Zvoľte prosím možnosť "Sledovať radšej na webe" a následne - pripojiť sa ako "anonym".

        


     • POZVÁNKA
      • POZVÁNKA

      • Pozývame Vás na spoločné prežívanie svätej omše v utorok 3.11.2020 o 16,00 hod. Celebrantom sv. omše bude otec biskup Jozef Haľko. Internetové vysielanie bude prebiehať z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave. Program môžete sledovať cez odkaz uvedený nižšie.

     • POZVÁNKA
      • POZVÁNKA

      • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva na spoločnú modlitbu posvätného ruženca prostredníctvom živého vysielania cez aplikáciu Microsoft Teams dňa 20.10.2020 (utorok) o 20,00 hod. Tajomstvá bolestného ruženca sa budú predmodlievať riaditelia cirkevných škôl Nitrianskej diecézy. Kliknutím na odkaz uvedený nižšie sa môžete pripojiť. Po otvorení odkazu sa Vám objaví ponuka s možnosťami. Zvoľte možnosť "Sledovať radšej na webe" a následne - pripojiť sa ako "anonym".

     • „Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie“.
      • „Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie“.

      • Vo štvrtok 1. októbra v Assisi v Sanktuáriu zrieknutia sa šiat sv. Františka (Santuario della Spogliazione) sprístupnili zraku pútnikov telo budúceho blahoslaveného, 15-ročného chlapca Carla Acutisa. Iniciatíva diecézy je súčasťou blahorečenia, ktoré sa uskutočnilo 10. októbra v meste sv. Františka a ktorému predsedal kardinál Agostino Vallini, pápežský legát pre baziliky sv. Františka a Panny Márie Anjelskej (Santa Maria degli Angeli).
          Otvoreniu Carlovho hrobu predchádzala svätá omša, na ktorej sa zúčastnili aj jeho rodičia. „Nie je to každodenná záležitosť, aby bol 15-ročný človek vyvýšený na slávu oltára, v znamení skutočne svätého života, zakoreneného v Evanjeliu a vedeného v stopách sv. Františka z Assisi“ – poznamenal biskup Assisi Mons. Domenico Sorrentino pri spriehľadnení čelnej steny sarkofágu budúceho blahoslaveného.
       Carlo Acutis zomrel v roku 2006 na agresívnu formu leukémie. Pútnici, medzi ktorými prevažuje mládež, môžu v týchto dňoch priamo vidieť cez sklo jeho mladú tvár, verne zachovanú vďaka silikónovej posmrtnej maske.
          „Tento chlapec bol skutočne geniálny a mnohé aspekty jeho života sú pre nás provokáciou“, dodal biskup Assisi. Ako ďalej informoval, v deň blahorečenia, v sobotu 10. októbra,  bola na slávnosti prítomná relikvia, no jeho telo zostane v spomínanom sanktuáriu vystavené k verejnej úcte až do 17. októbra.
          Carlo Acutis ako študent lýcea spájal svoju horlivú vieru s nadaním na počítače a informačné technológie. Multimediálna publikácia, ktorú vytvoril, je prehľadom všetkých evidovaných eucharistických zázrakov. Knižne vyšla aj v slovenčine pod titulom Eucharistické zázraky vo svete (Studio Lux, 2017). Známy je jeho výrok: „Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie“.


        

     • ORANŽOVÁ FÁZA
      • ORANŽOVÁ FÁZA

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       aj napriek dodržiavaniu všetkých preventívnych opatrení  máme v našej škole potvrdený jeden prípad ochorenia COVID-19. Opätovne preto vyzývame všetkých zákonných zástupcov žiakov aj plnoletých žiakov, aby k situácii pristupovali zodpovedne a dodržiavali všetky nariadenia vyplývajúce z usmernení ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ pre stredné školy.

       Všetkých opätovne upozorňujeme na:

       1. prísny zákaz vstupu osôb do budovy školy (okrem žiakov a zamestnancov),
       2. dodržiavanie ranného filtra s meraním TT,
       3. prísne dodržiavanie predpísaných odstupov,
       4. dôsledné dodržiavanie zásady R – O – R,
       5. v prípade, že žiak vykazuje príznaky ochorenia COVID-19, nech telefonicky kontaktuje zákonný zástupca alebo plnoletý žiak triednu učiteľku a ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.

        

       S pozdravom
       Mgr. Mariana Prochásková
                riaditeľka školy

     • OZNAM
      • OZNAM

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Manuál pre stredné školy si môžete pozrieť prostredníctvom odkazu nižšie:

     • ISIC
      • ISIC

      • Dávame Vám do pozornosti možnosť využiť ponuku NOVÝ PAUŠÁL GO YOXO - pre držiteľov ISIC, ITIC a EURO<26. Viac informácií nájdeš v odkaze nižšie.

     • PRIDALI SME RUKU K DIELU
      • PRIDALI SME RUKU K DIELU

      • Mesto Topoľčany v dňoch 21. 9. 2020 – 18. 10. 2020 organizuje pravidelné jesenné upratovanie. Podarilo sa nám tak zmysluplne využiť ešte prívetivé jesenné počasie, ktoré so sebou priniesol 23. september. Chceli sme aj my svojou troškou prispieť ku krajšiemu prostrediu nášho mesta. Veď práve v ňom sídli aj naša škola.

       Za túto ekologickú aktivitu vďačíme našim ochotným pedagógom a šikovným študentom predovšetkým zo IV. ZA triedy. Fotografie z akcie nájdete v našom fotoalbume.

        

     • BIELA PASTELKA
      • BIELA PASTELKA

      • V piatok 18. septembra 2020 sa aj naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka. Výnos  verejnej zbierky je určený na pomoc tým, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Ročne Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytne služby viac ako 3 000 klientom vo všetkých krajoch SR. Ide napríklad o bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma či rôzne sebaobslužné činnosti. Takmer tretina prostriedkov ostáva priamo v regióne, v ktorom sa vyzbierali. Darcovia tak majú možnosť pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí žijú v ich meste, okrese či kraji.

       Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili úprimne ďakujeme.

     • Naše talenty získali diplomy
      • Naše talenty získali diplomy

      • Naše žiačky Kristína Šimková a Dominika Jánošíková z III. ZAB sa dňa 16. 9. 2020 zúčastnili na okresnom kole v umeleckom prednese stredoškolákov Hviezdoslavov Kubín 2020. Napriek silnej konkurencii (do tejto kategórie sú zaraďovaní aj žiaci konzervatórií) sa im podarilo bodovať. Kristína získala 3. miesto v prednese poézie a Dominika 3. miesto v prednese prózy.

       Srdečne našim talentovaným študentkám blahoželáme. J

     • UŽ JE TO TU!
      • UŽ JE TO TU!

      • Nový školský rok 2020/2021 sa nezadržateľne blíži. Vyučovanie sa začína dňa 02.09.2020 v čase od 7,50 do 10,00 hod. v budove našej školy. Vzhľadom k špecifickej situácii prosíme o spoluprácu aj pri vstupe do budovy. Žiaci prvého a druhého ročníka budú vchádzať do budovy školy hlavným vchodom. Žiaci ostatných ročníkov budú vstupovať do budovy školy bočným vchodom /cez šatňu/. Nezabudnite vziať so sebou rúška /2ks/ a nutné je priniesť aj vyplnené tlačivá /nájdete ich v novinkách pod názvom "NEZABUDNITE"/. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na vás.

     • ÚRADNÉ HODINY
      • ÚRADNÉ HODINY

      • Oznamujeme rodičom a študentom, že v čase prázdnin a dovoleniek sa menia aj úradné hodiny. Administratívne záležitosti bude možné vybaviť od 17.augusta 2020 v čase od 8,00 do 12,00 hod.

     • PRÁZDNINY
      • PRÁZDNINY

      • Pokojné a radostné prázdninové dni plné oddychu a krásnych zážitkov Vám praje kolektív učiteľov SZŠ sv. Vincenta de Paul Topoľčany.

     • OZNAM
      • OZNAM

      • SZŠ sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch

       vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania pre dennú formu štúdia v študijnom odbore masér.

       Počet voľných miest: 7

       Počet prijatých uchádzačov do 1.ročníka

       pre školský rok 2020/2021 ku dňu 5.6.2020:

        

       Študijný odbor 5361 M praktická sestra:

       prijatých uchádzačov:  46

       voľné miesta:  0

        

       Študijný odbor 5370 M masér:

       prijatých uchádzačov: 18

       voľné miesta: 7