• Novinky

      • Návšteva v Alzheimercentre v Piešťanoch

      •     

       Koncom novembra sme navštívili špecializované zariadenie, ktoré sa venuje starostlivosti o klientov s Alzheimerovým ochorením a ďalšími formami demencie, vrátane zmien správania v starobe. Ide o zariadenie jedinečné svojho druhu na Slovensku, v ktorom je klientom poskytovaná  lekárska, komplexná ošetrovateľská, sociálna i fyziatricko-rehabilitačná starostlivosť.  V starostlivosti o klientov využívajú aj bazálnu stimuláciu a rôzne terapie (pracovná terapia, canisterapia, animoterapia, tréningy pamäte, muzikoterapia, spirituálna terapia, arteterapia, reminisenčná terapia, kognitívne cvičenia). Zariadenie sa nachádza v príjemnom prostredí s možnosťou prechádzok a kultúrneho vyžitia. Jedinečnosť zariadenia dotvárajú aj zvieratká ako papagáj, andulky, mačky a psík, ktoré sú súčasťou zariadenia a aj súčasťou terapie. Milo nás prekvapilo vrelé prijatie a mali sme možnosť aj aktívne sa zapojiť do muzikoterapie či ergoterapie.

      • Školské olympiády

      • VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM A NEMECKOM JAZYKU

             Dňa 22.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Na 1.mieste sa umiestnia Silvia Zelinková z III.ZA, klorá postupuje do okresného kola. Na 2 .mieste sa umiestnil Denis Vlnka a na 3.mieste Lukáš Bambásek. 

       Spolu sa zúčastnilo olympiády 7 žiakov: Zelinková Silvia III.ZA, Vlnka Denis III.MAS, Bambásek Lukáš IV.ZA, Habajová Miriam III.ZA, Hurčík Marek III.MAS, Cebová Lucia IV.ZA, Mócik Martin IV.ZA.

             Dňa 22.11.2018 sa konalo aj školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D, na 1.mieste sa umiestnila Jana Špiláková zo IV.MAS postupuje do okresného kola,  2. miesto Ema Šupová z II.ZA.

       Spolu sa olympiády zúčastnili dve žiačky: Ema Šupová II.ZA a Jana Špiláková IV.MAS.

       Výsledková listina školského kola olympiády slovenského jazyka v šk. roku 2018/19

       1.    miesto Špiláková Jana

       2.    miesto Mišutová Lucia

       3.    miesto Šmitalová Jana

       VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM A NEMECKOM JAZYKU

             Dňa 22.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Na 1.mieste sa umiestnia Silvia Zelinková z III.ZA, klorá postupuje do okresného kola. Na 2 .mieste sa umiestnil Denis Vlnka a na 3.mieste Lukáš Bambásek. 

       Spolu sa zúčastnilo olympiády 7 žiakov: Zelinková Silvia III.ZA, Vlnka Denis III.MAS, Bambásek Lukáš IV.ZA, Habajová Miriam III.ZA, Hurčík Marek III.MAS, Cebová Lucia IV.ZA, Mócik Martin IV.ZA.

             Dňa 22.11.2018 sa konalo aj školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D, na 1.mieste sa umiestnila Jana Špiláková zo IV.MAS postupuje do okresného kola,  2. miesto Ema Šupová z II.ZA.

       Spolu sa olympiády zúčastnili dve žiačky: Ema Šupová II.ZA a Jana Špiláková IV.MAS.

       Výsledková listina školského kola olympiády slovenského jazyka v šk. roku 2018/19

       1.     miesto Špiláková Jana
       2.     miesto Mišutová Lucia
       3.     miesto Šmitalová Jana
      • Svätý Mikuláš

      •  

           Sviatok svätého Mikuláša slávime vždy 6.decembra. Nezabudli sme naň ani tento rok. Naši študenti boli mimoriadne ochotní a s radosťou sa preobliekli do sviatočných kostýmov. A tak našu školu navštívil Mikuláš spolu so svojimi anjelskými pomocníkmi a nechýbali ani nezbední čertíci. Ich návšteva nás veľmi potešila. Prišli k nám za spevu krásnych vianočných piesní a hudobného sprievodu huslí, flauty i gitary. Vytvorili nám na škole veľmi príjemnú a milú, takmer vianočnú atmosféru. A nielen nám. Radosťou, piesňami a milými drobnosťami obdarili aj pacientov zdravotníckeho zariadenia – „Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s“. Nezabudli ani na našich starkých v ZSS „Môj domov“ v Topoľčanoch.

           Keďže tento rok mali viac síl ako inokedy, trošku cestovali a ich ďalšou zastávkou bola Nitra. V Nitre navštívili „Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky“, kde svojimi piesňami, milým slovom a úsmevom rozdávali nielen drobnosti, ale najmä radosť.

           Ďakujeme všetkým ochotným študentom, vyučujúcim a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zabezpečení akcie „Mikuláš“. A tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      • Burza informácii

      •  

           Dňa 4.12.2018 v čase od 9:00 hod. sa uskutočnila prezentácia študijných a učebných odborov jednotlivých stredných škôl s názvom "Burza informácií 2018". Táto akcia prebehla  pod záštitou ÚpSVaR Topoľčany. Prezentovalo sa mnoho stredných škôl a medzi nimi samozrejme aj tá naša. Študenti odboru zdravotnícky asistent a masér prezentovali našu školu praktickými ukážkami - meranie tlaku krvi, pulzu, glykémie a naši maséri poskytovali rôzne druhy masáží.  Odvážlivci si samozrejme spomínané činnosti mohli aj na vlastnej koži vyskúšať. Záujem deviatakov o našu školu, o zdravotnícke študijné odbory – masér a najmä nový odbor praktická sestra nás mimoriadne potešil.

       Ďakujeme všetkým za účasť a ochotu spolupracovať!

      • Ďakujem za návštevu! DOD-2018

      •      Piatok. Najobľúbenejší deň zo všetkých pracovných dní. Na tento deň sa vždy veľmi tešíme, pretože po ňom nasleduje víkend.  

            Na piatok-16. novembra, sme sa nielen tešili, no aj poctivo pripravovali. V tento deň sme otvorili svoje brány aj pre verejnosť. Naša škola privítala viac ako 100 návštevníkov, pre ktorých sme pripravili bohatý a zaujímavý program. Hneď na začiatku ich privítala naša sestrička, ktorá nestíhala odolávať ponukám na fotenie. Návštevníkom sme sprostredkovali nielen informácie o možnostiach štúdia, ale aj o tom, ako sa na našej škole žije. Celou školou sa ozýval veselý spev nášho školského zboru. V telocvični sa už od rána poctivo športovalo. V laboratóriu to zasa dymilo, praskalo a horelo – našťastie hasiť nebolo treba. 

       Naši maséri ponúkli ukážky rôznych druhov masáží a poučili návštevníkov aj o správnom držaní tela. Mnohí zo zúčastnených si mohli vlastnými rukami vyskúšať, ako sa pracuje na chirurgii, ako sa pripravuje a podáva taká injekcia, či ako sa kúpa bábätko. Aj ukážky rôznych techník obväzovania zaujali našich návštevníkov natoľko, že sa rozhodli ich aj vyskúšať. Veľmi poučné boli aj ukážky poskytovania prvej pomoci a maskovania rán. Návštevníkom sme ponúkli aj možnosť odmerať krvný tlak a vyšetriť hladinu cukru v krvi.

            Hoci iné piatky sa nám pomaly vlečú, tento piatok nám ubehol ako voda.

       Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a navštívili ste nás! Tiež ďakujeme vyučujúcim a študentom, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu „Dňa otvorených dverí“ na našej škole!

        

            

        

      • Výstava kompenzačných pomôcok

      •  

       Naša škola spolupracuje  s viacerými organizáciami či inštitúciami. Tentokrát sme spolupracovali s  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch a s mestom Topoľčany. Pozvali nás  k spolupráci na výstavu s názvom Kompenzačné pomôcky pomáhajú prekonávať bariéry, ktorá sa konala dňa 23. októbra 2018. Výstava bola zaujímavá, poučná a prínosná nielen pre nás, ale aj pre obyvateľov nášho mesta. Oboznámili sme sa s rôznymi kompenzačnými  pomôckami. Stretli sme sa aj s ochotou predstaviteľov jednotlivých firiem navštíviť nás a poskytnúť nám praktickú ukážku používania konkrétnych kompenzačných pomôcok. Aj my sme prispeli svojou troškou. Návštevníkom výstavy sme ponúkli možnosť dať si odmerať krvný tlak, pulz či hladinu cukru v krvi. A naši maséri pomohli záujemcom prostredníctvom masáže spríjemniť návštevu výstavy.

        

            Ďakujeme za milé pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!  

      • JARMOK

      •  

            Po opakovanom pozitívnom ohlase zo strany obyvateľov sme sa rozhodli opäť prezentovať našu školu na jarmoku, ako aj minulý rok. Účasť našej školy na jarmoku sa pomaly stáva už tradíciou J. Tento rok  nás v našom stánku  navštívilo viac obyvateľov ako v minulosti. Bolo ich približne 300.

        

            Študenti  z odboru zdravotnícky asistent merali tlak krvi, zisťovali hodnoty cukru v krvi glukomerom  a poskytovali aj odborné poradenstvo - v rámci svojich možností samozrejme. Počasie nám prialo. No niektorým obyvateľom bolo dopriate aj na hodnotách krvného tlaku  či hladiny cukru v krvi.  Naši študenti z odboru masér poskytovali masáž najmä šije. A veru niektoré chrbty boli riadne tuhé.

        

       Jarmočná atmosféra bola výborná a jedinečná. Tešíme sa na budúcoročný jarmok  a zároveň  ďakujeme všetkým zúčastneným stranám.

         

        

        

        

      • Spoznaj svoju strednú školu

      • Ready for My Future Job   

       Posledný septembrový piatok, t.j. 28.9.2018 sme strávili príjemný deň na ZŠ Malinovského v Partizánskom, ktorá organizovala  Workshop - Spoznaj svoju strednú školu.

       Tejto akcie sa zúčastnili viaceré stredné školy. Jednou z nich bola aj tá naša. Úlohou každej školy bolo v rámci tvorivých dielní názorne predviesť niektoré z aktivít, ktoré sa u nás učia naši študenti. Na spomínaných tvorivých dielňach v rámci projektu Erazmus+, mali žiaci ZŠ možnosť sa zapojiť pod vedením našich študentov do jednoduchej praktickej ukážky v odbore zdravotnícky asistent a masér. Vlastnými rukami si mohli aj vyskúšať niektoré  zdravotnícke a masérske výkony.

       Celkovo sa zapojilo 9 skupín po 8 až 10 žiakov. Medzi nimi boli aj žiaci z Francúzska a Talianska. Okrem našej školy boli do workshopov zapojené aj iné stredné školy.

       ZŠ Malinovského vytvorila úžasnú, priateľskú a pokojnú atmosféru.

       Zároveň chceme poďakovať všetkým zúčastneným stranám za príjemný a veríme, že pre všetky strany aj zaujímavý deň.

       Fotky z Workshopu nájdete v našom fotoalbume

        

        

        

        

        

      • Návšteva v partnerskej škole

      • Návšteva v partnerskej škole

       V dňoch 21.-22.06.2018 sme navštívili našu partnerskú školu SZŠ Turnov. Náš tím tvorilo 12 študentov z oboch odborov 2. a  3. ročníkov. Prvý deň bol síce po nočnej ceste dosť ťažký, ale o to krajší. Vyskúšali sme niekoľko hodinovú cestu autobusom, potom sme sa presúvali metrom a opäť pokračovali v ceste busom. Po príchode do SZŠ sme sa posilnili bohatými raňajkami a naši českí partneri mali už  pre nás nachystaný bohatý program - ubytovanie sa na školskom internáte, prehliadku školy, Domova dôchodcov Pohoda, výborný obed, exkurziu v nemocnici, návštevu Českého granátu, prehliadku mesta Turnov a večeru  v reštaurácii. Bol to síce náročný, ale naozaj krásny deň. 

       V piatok sa uskutočnila súťaž v poskytovaní  predlekárskej PP, kde súťažili študenti  troch krajín - Česká republika, Nemecko a Slovenská republika, teda MY. Spolu bolo 12 družstiev. A ako sme dopadli? Domov sme priniesli 1. a 3. miesto.

       Našim študentom srdečne gratulujeme. Zároveň ďakujeme vedeniu a celému kolektívu SZŠ Turnov za pozvanie a srdečné prijatie medzi seba. Veríme, že sa budeme pravidelne stretávať.

       viac fotiek vo fotoalbume

        

        

        

        

      • Sv. Vincent de Paul – patrón našej školy. Imatrikulačná slávnosť

      • Štvrtý septembrový štvrtok sme si pripomenuli sviatok nášho patróna – sv. Vincenta de Paul. Sv. Vincent  žil pre chorých a chudobných, chodil  aj do väzníc a neúnavne sa staral o všetkých, ktorí to potrebovali. Jeho pamiatku sme si uctili slávnostnou sv. omšou, ktorú sme si aj „odspievali“, za výdatnej pomoci nášho školského zboru. Obzvlášť výnimočne sa chrámom niesla záverečná Ave Mária v sólo podaní našej talentovanej študentky.

       Tento sviatočný deň pokračoval  v škole privítaním  našich prvákov. Po návrate z chrámu sme chodbami školy stretali ich ľahko vystrašené tváre. Nevedeli čo presne ich čaká, no i napriek tomu mali odvahu a prišli medzi nás. Imatrikulácie – ako každý rok, mali pod palcom naši tretiaci. Pripravili program i imatrikulačné úlohy pre prvákov. Ani naše prváčence nelenili a pripravili pre nás zaujímavé tanečné a hudobno-rytmické vystúpenie. A potom to začalo. Ako býva zvykom, aby boli prváci prijatí do Cechu študentov zdravotníckych odborov, museli splniť rôzne úlohy – hádali predmety len za pomoci hmatu, jedli jablká bez pomoci rúk, vzájomne sa kŕmili či trénovali prebaľovanie, napodobňovali rôzne zvieratá.... a podobne. Niektorí prváci si dobrovoľne vybrali aplikáciu šľahačkovej pleťovej masky v kozmetickom salóne našich tretiakov. Takže odteraz budú oveľa krajší a možno aj sladší. Odvaha našich prvákov bola odmenená drobným darčekom, ktorý im bude pripomínať, že odteraz sú už „naši“! Milí prváci, vitajte medzi nami!

        

      • Topoľčiansky jarmok

      • Aj napriek nie práve najkrajšiemu počasiu sme sa v dňoch 14. – 15. júna 2018 zúčastnili tradičného Topoľčianskeho Petro-Pavlovského jarmoku. Naši zdravotnícki asistenti zabezpečovali meranie fyziologických funkcií – krvného tlaku, pulzu – a vyšetrovali aj hladinu krvného cukru. Tieto preventívne služby využilo približne 200 záujemcov – prezradil nám to počet použitých prúžkov, pomocou ktorých vyšetrujeme cukor v krvi.  Mnohým záujemcom sa dostalo aj masáže, ktorú ponúkali naši „kolegovia“ študenti – maséri. V ponuke mali viacero druhov masáží, no najväčší záujem bol o masáž šije.

        

       Ďakujeme našim študentom i pedagógom za ich ochotu podieľať sa na tejto akcii.

       Viac fotiek nájdete v našom fotoalbume.

        

        

        

      • Prvenstvo v prvej pomoci!

      •       Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci sa pre nás skončilo víťazstvom. Dňa 25. apríla 2018 sme sa zúčastnili Regionálneho kola v poskytovaní prvej pomoci v Trenčíne. Hoci nám počasie prialo, aj tak sme sa riadne zapotili. Naše praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci boli preverené na jednotlivých stanovištiach. Dostala zabrať naša zdatnosť – prekonávali sme rôzne prekážky za súčasného transportu nosidiel s 80-kilogramovou záťažou. Zapotili sme sa aj pri písaní testu, ktorý potrápil naše mozgové závity. Prvú pomoc sme poskytovali zranenému motorkárovi či mládencovi s amputovanými prstami na ruke. Z rieky Váh sme zachraňovali topiaceho sa človeka a našli sme aj diabetika v kóme. Samozrejme nechýbala ani kardio-pulmonálna resuscitácia. Najlepší bol pre nás záver súťaže, v ktorom bola odmenená naša fyzická i psychická námaha víťazným prvým miestom.

             Z úspechu sa všetci veľmi tešíme! Gratulujeme nášmu dievčenskému tímu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy! Vďaka patrí aj pani zástupkyni, ktorá naše dievčatá na súťaž pripravovala.

       Viac foto v našom fotoalbume.

      • Obväzovanie hlavy boľavej od lásky

      •     Ach, tá láska. Päť písmen skrývajúcich krehký ľudský cit. Je ako dieťa. Zrodí sa v srdci človeka, no kým vyrastie do plnosti kvetu, musí zdolať mnohé prekážky a  narobí nám veľa starostí. Človek sa musí naučiť, ako sa o ňu starať, ako s ňou zaobchádzať, aby všetko bolo tak, ako byť má. Raz nám robí radosť, inokedy nás z nej bolí hlava.  Nie vždy sa v nej vyznáme. Často sme z nej zmätení a nevieme čo a ako. 

           Aby sme jej trošku viac porozumeli, pozvali sme medzi seba výnimočného človeka. Dňa 23. marca 2018 prišiel medzi nás vdp. Mgr. Pavol Hudák, ktorý sa dlhodobo venuje problematike lásky a medziľudských vzťahov. Svojou prednáškou nás preniesol do sveta rodiny, do sveta vzťahov a lásky. Snažil sa odovzdať nám podstatu ľudskej lásky v našej reči. Rozprával veľmi pútavo, aj so štipkou humoru. Svoju prednášku popretkával skúsenosťami a svedectvami mnohých mladých ľudí. Neúnavne sa nám venoval aj v čase prestávky, kedy podišiel bližšie k nám a debatoval s nami v menších skupinkách. V závere prednášky nám odpovedal aj na naše zvedavé otázky.

           Dúfame, že takéto stretnutie nebolo posledným. Už len nezabudnúť na jeho slová: „Vieš, čo chceš, tak chci, čo vieš.“

       Viac fotiek si môžete pozrieť v nasom fotoalbume Prednáška 23.3.2018.

      • Lyžiarsky kurz

      • Zima nás tento rok nešetrila, okrem snehu /ktorého mohlo byť i viac/ nás poriadne potrápila chladom a mrazom. Nám však nič nepokazila, práve naopak.  V čase od 19. do 23. februára 2018  nám dožičila krásny zimný týždeň, počas ktorého sa naši prváci zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Kurz prebiehal v krásnej scenérii  Fačkovského sedla, ktoré tvorí prirodzenú hranicu medzi Lúčanskou Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi. Nádherné slnečné počasie prispelo k zvládnutiu základov lyžovania u jednej tretiny žiakov. Ostatní sa zdokonalili vo svojom lyžiarskom umení. A našlo sa aj päť odvážlivcov, ktorí neváhali postaviť sa na snowboard a  zvládli základy  tohto zimného športu. Záverečná súťaž cez bránky preverila zdatnosť všetkých zúčastnených lyžiarov a snowboardistov.

        Tešíme sa z lyžiarskych pokrokov a jedinečných jázd našich žiakov.

       Pozrite si náš fotoalbum.

      • VÔŇA VIANOC

      • Vianoce sú považované za najkrajšie sviatky v roku. Neodmysliteľne k nim patria naše tradičné medovníčky, vôňa škorice či krehké oblátky.

       Naši študenti – „dospeláci“ – vytvorili krásnu vianočnú atmosféru krátko pred sviatkami 21. decembra 2017. Pripravili cesto na medovníčky, vaľkali ho, poctivo vykrajovali, piekli a napokon nápadito zdobili. Celou školou sa niesla vianočná vôňa, ktorá sa miešala s príjemnými melódiami kolied. Piekli sa i oblátky a nezabudli ani na punč – samozrejme nealkoholický. Atmosféra bola príjemná. Naši denní študenti si takto spolu s našimi „dospelákmi“ pripomenuli tradície, ktoré sa so slávením Vianoc u nás spájajú.

        

       Ďakujeme za príjemnú a milú predvianočnú atmosféru. Tešíme sa a veríme, že o rok si podobné očarujúce chvíle vychutnáme opäť.

       Pozrite si aj náš fotoalbum.

      • Slávnosť zasvätenia školy

      • V roku máme veľa sviatočných a výnimočných dní, na ktoré sa tešíme a prežívame ich s radosťou. Pre nás obzvlášť výnimočným  sa stal deň sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. december 2017. V tento deň sme zasvätili seba i celú našu školu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Celá slávnosť sa niesla vo sviatočnom tóne. Školské lavice a katedry sme vymenili za drevené v kostole. Obohatili sme sa spoločnou duchovnou obnovou, ktorú viedol náš duchovný správca Mgr. Juraj Musil. Naše pozvanie prijal aj PaedDr. Peter Buranský, ktorý celebroval aj slávnostnú svätú omšu, v závere ktorej bola celá naša škola zverená Nepoškvrnenému  srdcu Panny Márie. Svojimi slovami sa dotkol mnohých sŕdc a nielen našej mládeže. Svätú omšu sprevádzal spev nášho školského zboru pod vedením sestry Kristiány a svojimi hlasmi prispeli aj naši pedagógovia. Slávnosť sme ukončili spoločným sviatočným stolovaním.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tejto našej slávnosti. Úprimná vďaka patrí aj  tým, ktorí prijali naše pozvanie a tento deň prežili spolu s nami. 

       „Drahá Matka, vieme, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sme sa odovzdali Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť.“

        

       Viac foto nájdete v našom fotoalbume.

      • Dávať je viac ako dostávať – vedel to už svätý Mikuláš

      • Hoci svätý Mikuláš žil kedysi dávno, predsa si ho pripomíname každý rok – vždy 6. decembra. Z jeho života je najznámejší príbeh, v ktorom mincami obdaroval pod rúškom tmy dcéry jedného chudobného otca. Na pamiatku tohto skutku sa aj my vzájomne obdarúvame rôznymi dobrotami či maličkosťami. A tak sme sa rozhodli obdarovať radosťou nielen deti, ale i  seniorov.

       Naši študenti – i pán riaditeľ –, neváhali svoje šaty vymeniť za mikulášsky či anjelský kostým. V tejto sviatočnej garderóbe zavítali medzi deti zo  Základnej školy s materskou školou na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch. Deti Mikuláša milo prijali, veselo mu zaspievali a recitovali pekné básničky.

       Veľkú radosť, ktorú bolo viac vidieť ako počuť,  priniesol náš Mikuláš do sŕdc našich starkých. Nevynechali sme ani zariadenie pre seniorov Komfort. Rozdávali sa tu nielen balíčky a dobroty, ale najmä úsmev, pohladenie, pochopenie či milé slovo.

       Mikuláš myslel aj na študentov a pedagógov našej školy. Navštívil každú triedu a priniesol so sebou aj sladkú odmenu.

       Dávať je skutočne viac než dostávať. Všetky tie rozžiarené detské očká, ale i tichý úsmev či slzy radosti na vráskavej tvári starenky sú pre nás tou najkrajšou odmenou. Teší nás, že sme svojou troškou prispeli k radosti iných.

       Pozrite si aj náš fotoalbum.

      • Naša škola na burze informácií

      • Každoročne sa naša škola zúčastňuje akcie s názvom Burza informácií, ktorá prebieha v priestoroch Domu kultúry v Topoľčanoch. Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 29. novembra 2017 naši študenti spolu s vyučujúcimi prezentovali nielen školu, ale aj možnosti štúdia na našej škole v odboroch: zdravotnícky asistent, masér a sanitár.

       Naši asistenti a  maséri spolu s odbornými vyučujúcimi pripravili pestrú ponuku zdravotníckych a masérskych aktivít. Pri stánku našej školy sa pristavilo mnoho záujemcov, ktorí si nechali zmerať krvný tlak či vyšetriť cukor v krvi. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si po rôznych ukážkach prvej pomoci vyskúšali aj kardio-pulmonálnu resuscitáciu na našom modeli. Plné ruky práce mali aj maséri, ktorí ponúkali rôzne druhy masáží.

       Ďakujeme za prezentáciu školy našim študentom aj odborným učiteľom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili.

       Viac foto v našom fotoalbume.

      • Máme partnerskú školu

      • V dňoch 10. – 13. 11. 2017 nás navštívili vyučujúce zo SZŠ Turnov. V priebehu  pracovných dní sme načrtli možnosti spolupráce na európskych projektoch a strávili sme spoločne aj veľa príjemných chvíľ.

       Naša partnerská škola nás pozvala v júni 2018 na medzinárodnú súťaž v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci. Veríme, že nadviažeme vzájomne prospešnú spoluprácu a budeme sa stretávať spolu so študentmi oboch škôl na podobných podujatiach.

       Tešíme sa na spoluprácu!

       Viac foto v našom fotoalbume.

      • Otvorili sme svoje brány dokorán

      • Tretí novembrový štvrtok bol iný ako tie ostatné. Otvorili sme dvere našej školy všetkým, ktorí nás chceli navštíviť. Každý, kto prišiel, sa mohol  na vlastné oči presvedčiť, ako sa u nás žije.

       Ošetrovalo sa aj obväzovalo. Meral sa krvný tlak, cukor v krvi i ďalšie telesné parametre. „Zachraňovali sa životy“ poskytovaním prvej pomoci a dobre padla aj uvoľňujúca masáž. V laboratóriu sa diali rôzne pokusy, z kaplnky sa šíril radostný spev  našich spevákov. Pripravený bol naozaj pestrý a zaujímavý deň, za ktorého prípravu vďačíme spolupráci našich učiteľov a žiakov. Ďakujeme aj všetkým návštevníkom. Dúfame, že ste sa u nás cítili dobre.

       Viac fotiek si môžete pozrieť v našom fotoalbume.