• Novinky

      • ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM 2021/22

      • Deň pred odovzdávaním vysvedčení sme sa spoločne rozlúčili so školským rokom 2021/22 účasťou na svätej omši. Svätú omšu celebroval náš duchovný správca vdp. Mgr. Pavol Berka. Spevom nám túto slávnosť spríjemnili naši pekne spievajúci žiaci. Keďže v tento deň má sviatok Peter a Pavol, chceli by sme poďakovať nášmu duchovnému správcovi za duchovné vedenie našej školy. Ďakujeme, tešíme sa zo skvelej spolupráce a prajeme veľa Božích milostí.

      • BOLI SME SA POZRIEŤ

      • Dňa 28. júna 2022 sa žiaci z tried 1. PSA, 1. PSB a 1. MAS zúčastnili krátkej exkurzie do nášho hlavného mesta- Bratislavy. Na žiakov najviac zapôsobila návšteva Bratislavského hradu a jeho nádherných záhrad. V blízkosti sa nachádza aj Národná rada Slovenskej republiky, ktorá ich tiež zaujala. Exkurziu sme úspešne ukončili v nákupnom centre Avion a spokojní sme sa vrátili domov.

      • MANIPULÁCIA FOTOGRAFIE

      • Dňa 7. júna 2022 sme absolvovali prednášku v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch na tému Manipulácia fotografie v 19. a 20. storočí v historických kontextoch. Mgr. Alena Mikulášová, PhD., z Katedry histórie FF UKF v Nitre nám odhalila zákulisie vzniku ikonických fotografií známych osobností 19. a 20. storočia. Prednáška sa nám páčila, bola zaujímavá, poučná a aj zábavná. Žiaci II. PSA, II. PSB a II. MAS.

      • ZÁCHRANA SOM JA

      • V dňoch 17., 30. a 31,mája sme boli oslovení Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch, aby sme sa zúčastnili projektu s názvom ZÁCHRANA SOM JA. Podujatie bolo organizované pre materské a základné školy. Žiaci boli rozdelení do viacerých stanovíšť, kde sa naučili ako pracuje ľudské telo a mohli si vyskúšať poskytovanie prvej pomoci. Ďakujeme Tribečskej knižnici za pozvanie a našim žiakom z tried II.PSA, III.PS a III.MAS za prezentáciu školy.

     • EXKURZIA V BANKE LÁSKY
      • EXKURZIA V BANKE LÁSKY

      • Dňa 27. 5. 2022 sa triedy III. MAS spoločne s III. PS zúčastnili výletu do
       Banskej Štiavnice na najznámejšiu turistickú atrakciu – Banku lásky.
       Na úvod pred prehliadkou sme mali krátke kino o tom, kto boli Sládkovič
       a Marína. Potom, po skončení kina, nás sprievodkyňa sprevádzala po dome. Prvá
       miestnosť bola zastaraná, ale mala svoje čaro. Bola to miestnosť, kde Marína strávila
       čas čítaním kníh. Neskôr sme mohli prejsť do miestnosti, kde hral klavír – nachádzali
       sa tam obrazy, kde bola Marína, jej matka, jej manžel a Sládkovič. Najväčší zážitok
       z tejto neobvyklej miestnosti bol ten, že obrazy sa medzi sebou rozprávali. Bolo to
       priam neuveriteľné – to, ako Sládkovič vyznával jeho silnú lásku k Maríne.
       Zaujímavé bolo, že obrazy sa medzi sebou rozprávali veršami zo Sládkovičovej
       básne – Marína.
       Banku lásky môžete nájsť na Námestí Svätej Trojice v dome Márie Pišlovej,
       ktorá tu v minulosti prežila väčšinu svojho života. Dom Maríny je expozíciou
       a zážitkom zároveň. Medzi hlavnú a najzaujímavejšiu atrakciu tam patrí takzvaný
       Trezor lásky, v ktorom sme mali aj my možnosť byť a vidieť tú krásu.

       Erika Paniaková z III. MAS