• Novinky

     • OSLAVOVALI SME
      • OSLAVOVALI SME

      • Posledný septembrový utorok sa niesol v duchu osláv hneď dvoch výročí. Naša škola oslávila 70 rokov svojej existencie a 30 rokov žije už ako cirkevná škola. Na oslavu nebol veru lepší deň ako 27. september. Tento deň je aj dňom, kedy si pripomíname patróna našej školy, sv. Vincenta de Paul. V tento deň nás poctil svojou návštevou aj pomocný biskup Nitrianskej diecézy Mons. Peter Beňo. Oslavovať sme začali ďakovnou sv. omšou celebrovanou otcom biskupom, za účasti pána dekana Dušana Argaláša, nášho duchovného správcu Pavla Berku, ďalších kňazov a pozvaných hostí. Svätú omšu hudobne doprevádzala sestra Kristiána v spolupráci s našim školským zborom. Nasledoval slávnostný program, v ktorom sme prebehli históriou našej školy od jej zrodu až po súčasnosť. Pripomenuli sme si aj patróna našej školy, ktorého nám sprítomnili naši žiaci svojim poctivo pripraveným hudobno-dramatickým vystúpením.

       Svoju šikovnosť hrou na hudobné nástroje nám predviedli žiačky Bianka zo IV.PS horu na flaute a Lucia z III.PSB hrou na husle. Aj spev sme si užili v podaní Mirky z III.PSA a Lucie z III.PSB , ktoré nás prekvapili piesňou Modlitba za ľudskosť od speváčky Kristíny. Záver patril zvedavým otázkam našich žiakov, na ktoré s radosťou odpovedal otec biskup.

       Prežili sme slávnostne ladený deň, v ktorom sme ďakovali i prosili za našu školu, našich žiakov i učiteľov. Bez skvelých a ochotných ľudí z radov učiteľov i žiakov by tento deň nebol taký výnimočný, akým veru naozaj bol. Preto chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii tohto sviatočného dňa.

      • NEZABUDNUTÍ SUSEDIA

      • Na pietnej spomienke dňa 9. 9. 2022 si žiaci našej školy pripomenuli na židovskom cintoríne v Topoľčanoch mená židovských obyvateľov nášho mesta,  ktorí zahynuli v koncentračných táboroch počas druhej sv. vojny. Tejto spomienky sa zúčastnili viaceré školy. Prítomní boli aj primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová, pán dekan Mons. Dušan Argaláš, členovia Tribečského múzea v Topoľčanoch a ďalší.

       Program začal rozozvučaním zvonov a sirén spoločne na celom Slovensku o 10.00 hod. ako spomienka na Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Vypočuli sme si životný príbeh preživšieho topoľčianskeho rodáka Waltera Frieda ,ktorý prežil okrem vojny aj hrôzy topoľčianskeho pogromu. Pomoc mu podala rodina Slezáková ,ktorá sa tejto pietnej spomienky tiež zúčastnila. Spomenutý bol i kňaz Štefan Gallo ,ktorý zachránil 35 židovských životov a spolu s rodinou Slezákovou získal ocenenie Spravodliví medzi národmi. Sviečky na znak úcty postupne zapaľovali všetci  študenti zúčastnených škôl.

      • VITAJTE!

      • Prázdniny ubehli ako voda a po letnej  prestávke sa opäť otvorili brány našej školy. Privítali sme nielen našu mládež, ale aj dospelých záujemcov o štúdium zdravotníckych odborov. Ako to už býva zvykom, aj tento školský rok sme začali spoločnou svätou omšou. Celebroval ju náš duchovný správca vdp. Mgr. Pavol Berka. Pripravil si pre nás zaujímavý a poučný príbeh, ktorý sme si vypočuli so zatajeným dychom. V závere všetkým poprial úspešný štart do nového školského roku. I my sa chceme pripojiť k jeho prianiu. Srdečne vítame všetkých našich študentov, obzvlášť prvákov. Všetkým študentom prajeme veľa študijných úspechov, nové priateľstvá a veľa príjemných aj mimoškolských zážitkov.

       Vaša SZŠ sv. Vincenta de Paul Topoľčany