• Novinky

     • „KAJAJTE SA A VERTE EVANJELIU“
      • „KAJAJTE SA A VERTE EVANJELIU“

      • Už v túto stredu, ktorú voláme Popolcovou, budeme počuť v chráme tieto slová .

       Táto naliehavá výzva je pozvaním aj pre Teba. Milosrdný Ježiš má otvorené Srdce, aby sa v tomto zvláštnom - vojnou poznačenom období -  dotkol tvojho srdca a premenil ho na milujúce, pokorné a dôverujúce. Čaká ťa v “tribunáli milosrdenstva“ – vo svätej spovedi a v Eucharistii. Čaká ťa tiež v ľuďoch, ktorí práve potrebujú pomoc. Teraz je čas na skutočnú zmenu. Pôst, modlitba a pokánie sú jediné zbrane kresťana. Zasvätenie sa rodín Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie je takisto veľkou silou proti zlu.

       Od nedele sú otvorené chrámy pre všetkých. Nech v túto stredu “praskajú vo švíkoch“. Nech si tam aj ty. Všetci sme pozvaní Svätým otcom Františkom k modlitbám a pôstu za pokoj.  Povedal „V srdci ma veľmi bolí zhoršenie situácie na východe Ukrajiny... A teraz by som chcel apelovať na všetkých, veriacich aj neveriacich. Ježiš nás naučil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa odpovedá Božími zbraňami, modlitbou a pôstom. Pozývam všetkých, aby blížiaceho sa 2. marca, na Popolcovú stredu, zachovali Deň pôstu za mier. Osobitným spôsobom povzbudzujem veriacich, aby sa v tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu. Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred bláznovstvom vojny.“

       Čo môžeš urobiť už dnes?

       Zistiť si možností sv. omší, sv. spovede a adorácií vo vlastnej farnosti, na ktorých by si sa mohol zúčastniť. Ako povedal dnes na kázni jeden kňaz: „Dosť bolo vysedávania doma“.

       Môžeš si okrem toho zapnúť napr. TV lux večer o 19.00 hod. s prenosom modlitby ruženca, pozvať svoju rodinu a pridať sa. Tak sa nebudeš iba so strachom bezmocne prizerať na dianie na Ukrajine, ale staneš sa Ježišovým bojovníkom svetla a dobra, ktoré sú tak potrebné. Každé modliace sa srdce má veľkú váhu!

     • ŠTUDIJNÉ ODBORY
      • ŠTUDIJNÉ ODBORY

      • V školskom roku 2022/2023 otvárame pre absolventov základnej školy nasledovné študijné odbory denného štúdia:

       • 5356 M Zdravotnícky asistent - 4-ročné štúdium
       • 5370 M Masér - 4-ročné štúdium

       Zdravotnícky asistent 5356 M

       Termín konania prijímacej skúšky:

       • 1.termín: 2.máj 2022
       • 2.termín: 9.máj 2022

       Forma štúdia: denná

       Dĺžka štúdia: 4 roky

       Počet miest na prijatie: 60 (2 triedy)

       Maximálny počet bodov: 100

        

       Masér 5370 M

       Termín konania prijímacej skúšky:

       • 1.termín: 4.máj 2022
       • 2.termín: 11.máj 2022

       Forma štúdia: denná

       Dĺžka štúdia: 4 roky

       Počet miest na prijatie: 17 (1 triedy)

       Maximálny počet bodov: 135