• Novinky

     • SV. VINCENT DE PAUL
      • SV. VINCENT DE PAUL

      • Patrón detských domovov, nemocníc, väzňov a aj našej školy. Dňa 27.9.2021 sme si pripomenuli jeho život a odkaz, ktorý zanechal svetu. Svätý Vincent nám ukazuje cestu lásky k blížnemu a učí nás prijímať druhých takých akí sú. Učí nás láske ku všetkým ľuďom. Aj k tým, ktorí sú chorí, núdzni, opustení či odvrhnutí spoločnosťou.                                                                                                                                                       Deň jeho pamiatky sme oslávili svätou omšou, ktorú celebroval don Marián Peciar - salezián, misionár.

     • NEZABUDNUTÍ SUSEDIA
      • NEZABUDNUTÍ SUSEDIA

      • Dňa 9.9.2021 sa žiačky I.PSA zúčastnili na celoslovenskej spomienkovej akcii usporiadanej pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Miestom konania bol Židovský cintorín v Topoľčanoch. Stretnutie sa začalo rozozvučaním sirén, po ktorom nasledovala minúta ticha. Zaujímavý bol príhovor preživšieho prof. MUDr. P. Traubnera. Dojemné bolo čítanie mien obetí holokaustu, pri ktorom žiaci stredných škôl zapaľovali sviečky pri centrálnom pomníku.

     • PROJEKT - TESTOVANIE ŽIAKOV NA ŠKOLÁCH
      • PROJEKT - TESTOVANIE ŽIAKOV NA ŠKOLÁCH

      • Na začiatku školského roka pomáhali aj naše maturantky s testovaním v jednej základnej škole v Topoľčanoch. Testovali sa žiaci 1. aj 2. stupňa kloktacími PCR testami. Opäť získali nové skúsenosti a týmto im ďakujeme za ochotu spolupracovať.