• Novinky

     • A JE TO TU!
      • A JE TO TU!

      • Nový školský rok začneme spoločne dňa 2.septembra 2021 svätou omšou o 8,00 hod. vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Prváci sa stretnú v škole najneskôr o 7,45 hod. Ostatné ročníky sa stretnú pred kostolom o 7,50 hod. Po sv. omši sa všetci presunieme do budovy školy. Prvé a druhé ročníky budú vstupovať do budovy školy hlavným vchodom, tretie a štvrté ročníky vstúpia vchodom cez šatne. Prosíme o rešpektovanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rúška, odstup, dezinfekcia rúk podľa vyhlášky ÚVZ SR - nájdete TU). Pri vstupe do budovy školy je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (nájdete TU), platí pre všetky ročníky. Druhé, tretie a štvrté ročníky môžu toto tlačivo vyplniť aj elektronicky cez EduPage (návod TU).