• Novinky

     • ISIC
      • ISIC

      • Úhradu za nový ISIC preukaz alebo známku predlžujúcu platnosť ISIC preukazu pre školský rok 2021/2022 môžete realizovať od 15.5.2021. Od tohto dňa začala fungovať nová platobná brána pre bezhotovostnú úhradu za preukazy a známky ISIC. Zároveň je možné objednať aj duplikát karty s doručením domov. Pre viac informácií klikni na odkaz:

     • OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM
      • OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

      • Ak sa uchádzač nezúčastnil na prijímacej skúške

       1. Z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacieho konania.
       2. Zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacieho konania.