• Novinky

     • NEZABUDNUTÍ SUSEDIA
      • NEZABUDNUTÍ SUSEDIA

      • Dňa 9.9.2021 sa žiačky I.PSA zúčastnili na celoslovenskej spomienkovej akcii usporiadanej pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Miestom konania bol Židovský cintorín v Topoľčanoch. Stretnutie sa začalo rozozvučaním sirén, po ktorom nasledovala minúta ticha. Zaujímavý bol príhovor preživšieho prof. MUDr. P. Traubnera. Dojemné bolo čítanie mien obetí holokaustu, pri ktorom žiaci stredných škôl zapaľovali sviečky pri centrálnom pomníku.

     • PROJEKT - TESTOVANIE ŽIAKOV NA ŠKOLÁCH
      • PROJEKT - TESTOVANIE ŽIAKOV NA ŠKOLÁCH

      • Na začiatku školského roka pomáhali aj naše maturantky s testovaním v jednej základnej škole v Topoľčanoch. Testovali sa žiaci 1. aj 2. stupňa kloktacími PCR testami. Opäť získali nové skúsenosti a týmto im ďakujeme za ochotu spolupracovať.

     • A JE TO TU!
      • A JE TO TU!

      • Nový školský rok začneme spoločne dňa 2.septembra 2021 svätou omšou o 8,00 hod. vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Prváci sa stretnú v škole najneskôr o 7,45 hod. Ostatné ročníky sa stretnú pred kostolom o 7,50 hod. Po sv. omši sa všetci presunieme do budovy školy. Prvé a druhé ročníky budú vstupovať do budovy školy hlavným vchodom, tretie a štvrté ročníky vstúpia vchodom cez šatne. Prosíme o rešpektovanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rúška, odstup, dezinfekcia rúk podľa vyhlášky ÚVZ SR - nájdete TU). Pri vstupe do budovy školy je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (nájdete TU), platí pre všetky ročníky. Druhé, tretie a štvrté ročníky môžu toto tlačivo vyplniť aj elektronicky cez EduPage (návod TU).

     • ISIC
      • ISIC

      • Úhradu za nový ISIC preukaz alebo známku predlžujúcu platnosť ISIC preukazu pre školský rok 2021/2022 môžete realizovať od 15.5.2021. Od tohto dňa začala fungovať nová platobná brána pre bezhotovostnú úhradu za preukazy a známky ISIC. Zároveň je možné objednať aj duplikát karty s doručením domov. Pre viac informácií klikni na odkaz:

     • ISIC POZVÁNKA
      • ISIC POZVÁNKA

      • Vážení rodičia, milí stredoškoláci!  

       Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.

       Dozviete sa prečo a ako je potrebné predlžiť platnosť ISIC preukazu.

       Zodpovieme Vaše otázky k využitiu preukazov.

       Termíny a linky stretnutí nájdete tu:

       https://isic.sk/onlinestretnutia/

       Vyberte si svoj čas a vyhrajte peknú cenu!

       Vidíme sa J.

       Tím ISIC 

     • OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM
      • OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

      • Ak sa uchádzač nezúčastnil na prijímacej skúške

       1. Z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacieho konania.
       2. Zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacieho konania.
     • OZNAM K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM
      • OZNAM K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

      • Oznamujeme uchádzačom o štúdium a ich zákonným zástupcom, že podmienky pre konanie prijímacích skúšok boli aktualizované na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 a uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021. Vzhľadom na nové pravidlá Vám ponúkame stručný prehľad dôležitých informácií.

       • Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium. Rodičia uchádzačov do budovy školy nevstupujú.
       • Pred vstupom do budovy školy je potrebné uchádzačovi o štúdium zmerať teplotu.
       • Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v červenom okrese (teda v okrese I. a II. stupňa varovania) testom nepreukazuje.
       • V priestoroch školy je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 197.
       • Ďalej je potrebná dezinfekcia rúk a uchádzač o štúdium si prinesie na vykonanie prijímacej skúšky vlastné písacie potreby.

       Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

       1. Z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie. Po ukončení izolácie odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. 
       2. Zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania.
     • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
      • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

      • Deň počatého dieťaťa je medzinárodný deň spomienky na všetky nenarodené ľudské bytosti. Koná sa 25. marca. Jeho ustanovenie vychádzalo z podnetu pápeža Jána Pavla II. v zhode so slávením sviatku Zvestovania Pána. Je to deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť.
       Viac informácií o kampani, podpore ochrany života a aktivitách získate prostredníctvom odkazov:

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Ani táto výzva nezostala nami nepovšimnutá. Napriek tomu, že situácia je náročná (či už v oblasti vzdelávania alebo v osobnom živote), naši žiaci a pedagógovia spojili svoje sily. Urobili všetko možné a niekedy aj nemožné preto, aby s láskou naplnili krabice od topánok pre našich seniorov. A podarilo sa. Niektoré krabice prekonali desiatky kilometrov autom, vlakom či autobusom. Iné sme si vyzdvihli osobne. Spolu sme tak odovzdali 29 krabíc naplnených  láskou. Teší nás, že do akcie sa zapojili aj rodičia. Všetkým aktívnym účastníkom a najmä koordinátorke akcie patrí veľká vďaka.

       Osobitne ďakujeme našim žiakom - Monike S. a Lucke V. (I.PSB),  Evke G., Miške K. a Ninke S. (II.PS), Tatianke H. (II.MAS),  Miške B., Kike C., Rebeke G., Viki G.,  Danke H., Viki J. so Sárou V., Kike M. a Mariannke V. (III.ZAA), Sabínke M. (III.MAS), Adrianke G a Miške N. (IV.ZA), Vierke S. a Simonke Č. (II.PSV).  

     • VIANOČNÁ POŠTA PRE SENIOROV
      • VIANOČNÁ POŠTA PRE SENIOROV

      • Stromček, darčeky, sviečky, vôňa ihličia, medovníky a rodina pohromade. Takto si mnohí z nás predstavujú Vianoce. A nielen predstavujú, ale ich aj prežívajú vo svojej rodine, so svojimi najbližšími. Sú však medzi nami ľudia, ktorí z rôznych dôvodov takéto Vianoce mať nebudú. A toto je jeden z dôvodov, prečo sme sa ako škola rozhodli zapojiť do výzvy s názvom  Vianočná pošta pre seniorov 2020. Cieľom tejto aktivity je potešiť seniorov ručne zhotoveným, napísaným a ozdobeným vianočným pozdravom. Postačí len pero, papier, vlastné ruky a fantázia. Počítač nechajte oddychovať a zamestnajte na chvíľu svoju hlavu a ruky s cieľom urobiť niekomu radosť. Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku. Kedysi takéto vianočné priania dostávali bežne. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. Tento rok ešte o to viac, pretože kontakty seniorov v domoch dôchodcov sú veľmi obmedzené. Naše pozdravy im dodajú psychickú pohodu a spríjemnia vianočné sviatky. Pre väčšinu z nich to bude jediný pozdrav, ktorý dostanú a ktorý im pripomenie, že Vianoce sú sviatky, kedy majú ľudia k sebe bližšie ako po iné dni v roku. Našimi pozdravmi im určite vyčaríme úsmev na tvári, možno aj slzy dojatia a určite sa im v mysli vynorí aj mnoho krásnych vianočných spomienok.

       Pridajme sa teda  k tisíckam dobrovoľníkov a napíšme vianočné prianie seniorom v domovoch dôchodcov. Skúsme vyrobiť vlastnoručný pozdrav, ktorý pošleme na adresu konkrétnemu starkému či starkej. Urobme maličkosťou veľkú vianočnú radosť našim starkým.

     • KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok?
      • KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok?

      • Aj tento rok sa zapájame do celoslovenskej výzvy KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok? Je to nádherná myšlienka, ktorej cieľom je obdarovať babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Pre niektorých z nich to bude jediný darček, ktorý dostanú. Vieme, že momentálne žijeme „ťažké časy“. No obdarovanie spôsobuje dvojitú radosť – obdarovanému a aj darcovi. Takže je to jeden zo spôsobov, ktorý vedie k pocitu šťastia a radosti viacerých osôb.

       Čo vložiť do krabičky?  Kliknite na link nižšie "Čo do krabice" a dozviete sa viac. Pripravenú krabicu skúste aj pekne zabaliť. Zabaľte prosím zvlášť hornú časť (vrchnák krabice) a aj dolnú časť krabice (aby sa dala skontrolovať). Bolo by fajn, keby obsah krabíc bol rôznorodý a nie len jednodruhový (aby v jednom nebola iba kozmetika, v druhom iba sladkosti). Ideálne, ak bude krabica obsahovať z každého troška.

       Hotové balíčky zatiaľ nikam neposielajte, ale čakajte prosím na ďalšie inštrukcie. Čoskoro Vám budú zaslané cez EduPage. Bolo by fajn, ak by sme to stihli do 4.12.2020 (pokojne môže byť aj skôr). Následne sa dohodneme na spôsobe odovzdania.

       Poznáme ten úžasný pocit, keď sme obdarovanými my, však? Potom určite vieme, že pocit obdarovať niekoho druhého, je rovnako výnimočný (ak nie silnejší) a môže nás urobiť šťastnejšími.

       UROBME RADOSŤ SENIOROM!

     • OZNAM
      • OZNAM

      • Oznamujeme študentom, ktorí sa zapojili do plošného testovania, aby kontaktovali FB skupinu pre študentov SZŠ prostredníctvom odkazu uvedeného nižšie. Ďakujeme.

     • AJ MY SME POMÁHALI
      • AJ MY SME POMÁHALI

      • Máme za sebou víkend, ktorý bol iný než tie ostatné. Posledný októbrový a prvý novembrový deň sa niesol v znamení pomoci. Naši študenti a učitelia sa aktívne zúčastnili a dobrovoľne pomáhali na rôznych miestach v testovaní na COVID-19. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ochotu spolupracovať a pomáhať.

       A takto sme pomáhali:

       • učitelia – 7 - Radošina, Krušovce, Topoľčany 2x, Žabokreky nad Nitrou, Vozokany, Chynorany, Partizánske
       • IV. ZA študenti – 6 – Handlová, Nadlice, Prašice, Nováky, Topoľčany, Chrabrany
       • IV. MAS študenti – 2 – Radošina, Lehota pod Vtáčnikom
       • III. ZAA študenti– 3 – Krušovce, Skačany, Partizánske
       • III. ZAB študenti– 3 – Dvorany nad Nitrou, Bánovce nad Bebravou, Svinná
       • III. MAS študenti – 4 – Urmince, Veľké Ripňany, Nemčice, Chudá Lehota

       Viac fotografií nájdete v našom fotoalbume.

     • POZVÁNKA
      • POZVÁNKA

      • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva na spoločnú modlitbu posvätvého ruženca prosredníctvom živého vysielania cez Microsoft Teams, dňa 03.11.2020 (utorok) o 20,00 hod. Jednotlivé tajomstvá sa budú predmodlievať profesori Gymnázia sv. Cyrila a Metoda. Kliknuím na odkaz nižšie sa môžete pripojiť. Po otvorení linku sa Vám objaví ponuka s možnosťami. Zvoľte prosím možnosť "Sledovať radšej na webe" a následne - pripojiť sa ako "anonym".

        


     • POZVÁNKA
      • POZVÁNKA

      • Pozývame Vás na spoločné prežívanie svätej omše v utorok 3.11.2020 o 16,00 hod. Celebrantom sv. omše bude otec biskup Jozef Haľko. Internetové vysielanie bude prebiehať z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave. Program môžete sledovať cez odkaz uvedený nižšie.