• Novinky

      • SVETOVÝ DEŇ HYGIENY RÚK

      • Svetový deň hygieny rúk si pripomíname každoročne 5.mája. Pri tejto príležitosti sa aj žiačky našej školy podieľali na akcii Nemocnice Svet zdravia Topoľčany, a.s., ktorá bola zameraná na osvetu v oblasti hygieny a dezinfekcie rúk. Za ochotu a spoluprácu ďakujeme žiačkám IV.ZAB triedy.

     • BLAHOŽELÁME
      • BLAHOŽELÁME

      • Dňa 28.4.2022 sme sa zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže Slovo bolo u Boha, ktoré každoročne organizuje ZŠ sv. Don Bosca v Topoľčanoch. Náš žiak, Roland Holubiar (I.PSB), získal v kategórii poézia - stredné školy 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • BLAHOŽELÁME
      • BLAHOŽELÁME

      • Dňa 21. 4. 2022 sme sa zúčastnili výberového kola 28. ročníka Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Napriek veľkej konkurencii sa Rebeke Gerbelovej zo IV. ZAA podarilo získať čestné uznanie. Rebeke blahoželáme.

      • OBNOVENIE ZASVÄTENIA NAŠEJ ŠKOLY

      • V stredu 20. apríla sme spoločne obnovili zasvätenie našej školy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Všetko sa to začalo svätou omšou, ktorú celebroval duchovný správca školy vdp. Mgr. Pavol Berka. Počas svätej omše boli požehnané aj medailóny Panny Márie určené našim žiakom a zamestnancom. O spestrenie tejto našej slávnosti spevom sa postarala sestra Kristiána s naším speváckym zborom.

      • NAŠE ÚSPECHY

      • Naše žiačky Júlia Herdová (IV. ZAB) a Monika Streďanská (II. PSB) sa zúčastnili 5. 4. 2022 okresného kola súťaže v umeleckom prednese stredoškolákov a dospelých Hviezdoslavov Kubín 2022. Júlia Herdová získala 3. miesto v kategórii poézia. Srdečne blahoželáme.

      • 1.APRÍL

      • Do školy v kreatívnom (bláznivom) odeve – v tomto duchu sa niesol prvý aprílový deň na našej škole. Žiakom i učiteľom bolo dovolené povoliť uzdu svojej fantázii a kreatívne (neštandardne bláznivo) sa obliecť. Takúto možnosť si veru nenechali ujsť.

     • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
      • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

      • Dňa 16.marca 2022 odštartovalo občianske združenie Fórum života 22. ročník osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa. Cieľom tejto kampane je poukázať na skutočnosť, že každý ľudský život začína počatím. Mottom tohto ročníka kampane je slogan Život je dar. Viac informácií nájdeš prostredníctvom odkazu:

     • „KAJAJTE SA A VERTE EVANJELIU“
      • „KAJAJTE SA A VERTE EVANJELIU“

      • Už v túto stredu, ktorú voláme Popolcovou, budeme počuť v chráme tieto slová .

       Táto naliehavá výzva je pozvaním aj pre Teba. Milosrdný Ježiš má otvorené Srdce, aby sa v tomto zvláštnom - vojnou poznačenom období -  dotkol tvojho srdca a premenil ho na milujúce, pokorné a dôverujúce. Čaká ťa v “tribunáli milosrdenstva“ – vo svätej spovedi a v Eucharistii. Čaká ťa tiež v ľuďoch, ktorí práve potrebujú pomoc. Teraz je čas na skutočnú zmenu. Pôst, modlitba a pokánie sú jediné zbrane kresťana. Zasvätenie sa rodín Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie je takisto veľkou silou proti zlu.

       Od nedele sú otvorené chrámy pre všetkých. Nech v túto stredu “praskajú vo švíkoch“. Nech si tam aj ty. Všetci sme pozvaní Svätým otcom Františkom k modlitbám a pôstu za pokoj.  Povedal „V srdci ma veľmi bolí zhoršenie situácie na východe Ukrajiny... A teraz by som chcel apelovať na všetkých, veriacich aj neveriacich. Ježiš nás naučil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa odpovedá Božími zbraňami, modlitbou a pôstom. Pozývam všetkých, aby blížiaceho sa 2. marca, na Popolcovú stredu, zachovali Deň pôstu za mier. Osobitným spôsobom povzbudzujem veriacich, aby sa v tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu. Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred bláznovstvom vojny.“

       Čo môžeš urobiť už dnes?

       Zistiť si možností sv. omší, sv. spovede a adorácií vo vlastnej farnosti, na ktorých by si sa mohol zúčastniť. Ako povedal dnes na kázni jeden kňaz: „Dosť bolo vysedávania doma“.

       Môžeš si okrem toho zapnúť napr. TV lux večer o 19.00 hod. s prenosom modlitby ruženca, pozvať svoju rodinu a pridať sa. Tak sa nebudeš iba so strachom bezmocne prizerať na dianie na Ukrajine, ale staneš sa Ježišovým bojovníkom svetla a dobra, ktoré sú tak potrebné. Každé modliace sa srdce má veľkú váhu!

     • ŠTUDIJNÉ ODBORY
      • ŠTUDIJNÉ ODBORY

      • V školskom roku 2022/2023 otvárame pre absolventov základnej školy nasledovné študijné odbory denného štúdia:

       • 5356 M Zdravotnícky asistent - 4-ročné štúdium
       • 5370 M Masér - 4-ročné štúdium

       Zdravotnícky asistent 5356 M

       Termín konania prijímacej skúšky:

       • 1.termín: 2.máj 2022
       • 2.termín: 9.máj 2022

       Forma štúdia: denná

       Dĺžka štúdia: 4 roky

       Počet miest na prijatie: 60 (2 triedy)

       Maximálny počet bodov: 100

        

       Masér 5370 M

       Termín konania prijímacej skúšky:

       • 1.termín: 4.máj 2022
       • 2.termín: 11.máj 2022

       Forma štúdia: denná

       Dĺžka štúdia: 4 roky

       Počet miest na prijatie: 17 (1 triedy)

       Maximálny počet bodov: 135

      • RORÁTY

      • Roráty neodmysliteľne patria k adventnému obdobiu, kedy sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Obyčajne sa začínajú pred svitaním. Názov „roráty“ pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska „Rorate coeli de super ...“, čo v preklade znamená „Roste nebesia z výsosti...“. Rorátne sväté omše sa slávia pri svetle sviečok každý deň adventu, okrem nedele a prikázaného sviatku.

       Napriek náročnej situácii sa nám aj tento rok podarilo zažiť atmosféru rorátnej svätej omše. Je naozaj jedinečná.

      • ANI NA NÁS NEZABUDOL

      • Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,

       každý rok nosievaš do okien dary.

       Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,

       každý rok myslievaš na dobré deti!

        

     • 17. november
      • 17. november

      • Dňa 17. novembra si pripomíname dve historické udalosti. V roku 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie československých študentov proti okupácii Československa uzavreli české vysoké školy, popravili 9 študentov a viac ako 1 000 ich poslali do koncentračných táborov.  Ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 vyhlásil 17. november za Medzinárodný deň študentstva.

       Podobne ako v roku 1939, aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých nasledujúcich zmien. Demonštrácia za slobodu a demokraciu v Prahe, ktorá bola potlačená policajnými zložkami, vyvolala solidaritu občanov Československa, ktorí sa postavili proti policajnému násiliu, politickému útlaku a neslobode. Všetky akcie, ktoré sa odohrávali na uliciach, prebiehali pokojnou cestou, vyústili do „Nežnej revolúcie“ a umožnili slobodné demokratické voľby. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2001 rozhodli, že 17. november bude naším štátnym sviatkom ako Deň boja za slobodu a demokraciu.

      • POTEŠILO NÁS

      • Celoslovenská súťaž s názvom Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (jej výtvarná časť) priniesla prvé miesto pre našu žiačku Veroniku. Tešíme sa z úspechu a gratulujeme!

     • SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
      • SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

      • Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame vás preto 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Tento rok je možné sviečku zapáliť aj virtuálne - na internete. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Cena plastovej sviečky je 1 € a sklenej 5 € . Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke  www.sviecka.forumzivota.sk.  Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať. 

       Ak máte záujem o kúpu sviečok, môžete sa obrátiť priamo na pani zástupkyňu.

     • SV. VINCENT DE PAUL
      • SV. VINCENT DE PAUL

      • Patrón detských domovov, nemocníc, väzňov a aj našej školy. Dňa 27.9.2021 sme si pripomenuli jeho život a odkaz, ktorý zanechal svetu. Svätý Vincent nám ukazuje cestu lásky k blížnemu a učí nás prijímať druhých takých akí sú. Učí nás láske ku všetkým ľuďom. Aj k tým, ktorí sú chorí, núdzni, opustení či odvrhnutí spoločnosťou.                                                                                                                                                       Deň jeho pamiatky sme oslávili svätou omšou, ktorú celebroval don Marián Peciar - salezián, misionár.