• Novinky

      • RORÁTY

      • Roráty neodmysliteľne patria k adventnému obdobiu, kedy sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Obyčajne sa začínajú pred svitaním. Názov „roráty“ pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska „Rorate coeli de super ...“, čo v preklade znamená „Roste nebesia z výsosti...“. Rorátne sväté omše sa slávia pri svetle sviečok každý deň adventu, okrem nedele a prikázaného sviatku.

       Napriek náročnej situácii sa nám aj tento rok podarilo zažiť atmosféru rorátnej svätej omše. Je naozaj jedinečná.

      • ANI NA NÁS NEZABUDOL

      • Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,

       každý rok nosievaš do okien dary.

       Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,

       každý rok myslievaš na dobré deti!