• Novinky

     • 17. november
      • 17. november

      • Dňa 17. novembra si pripomíname dve historické udalosti. V roku 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie československých študentov proti okupácii Československa uzavreli české vysoké školy, popravili 9 študentov a viac ako 1 000 ich poslali do koncentračných táborov.  Ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 vyhlásil 17. november za Medzinárodný deň študentstva.

       Podobne ako v roku 1939, aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých nasledujúcich zmien. Demonštrácia za slobodu a demokraciu v Prahe, ktorá bola potlačená policajnými zložkami, vyvolala solidaritu občanov Československa, ktorí sa postavili proti policajnému násiliu, politickému útlaku a neslobode. Všetky akcie, ktoré sa odohrávali na uliciach, prebiehali pokojnou cestou, vyústili do „Nežnej revolúcie“ a umožnili slobodné demokratické voľby. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2001 rozhodli, že 17. november bude naším štátnym sviatkom ako Deň boja za slobodu a demokraciu.

      • POTEŠILO NÁS

      • Celoslovenská súťaž s názvom Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (jej výtvarná časť) priniesla prvé miesto pre našu žiačku Veroniku. Tešíme sa z úspechu a gratulujeme!