• Novinky

     • SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
      • SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

      • Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame vás preto 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Tento rok je možné sviečku zapáliť aj virtuálne - na internete. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Cena plastovej sviečky je 1 € a sklenej 5 € . Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke  www.sviecka.forumzivota.sk.  Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať. 

       Ak máte záujem o kúpu sviečok, môžete sa obrátiť priamo na pani zástupkyňu.