• Novinky

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      • Aj tento rok otvoríme svoje brány dokorán. Tešíme sa na teba 15.11.2019 v čase od 8,00-14,00 hod. Pripravili sme bohatý a zaujímavý program. Tak neváhaj a príď medzi nás! Viac informácií v odkaze.

     • VZÁCNA NÁVŠTEVA
      • VZÁCNA NÁVŠTEVA

      • Všetko sa to začalo v Bratislave. Bratislava ako prvá bola poctená návštevou relikvií patróna našej školy – sv. Vincenta de Paul.

       Relikvie sv. Vincenta de Paul putujú po Slovensku už druhý týždeň. Nám sa tejto pocty dostalo v pondelok 7. októbra 2019. V tento deň nás po prvýkrát v histórii našej školy navštívil sám náš patrón a ochranca. Aj počasie akoby tušilo výnimočnosť tohto dňa a tento jesenný čas umocnilo slnečnými lúčmi. Vzácnu návštevu sme privítali spoločnou svätou omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch, ktorú celebroval náš duchovný správca Mgr. Pavol Berka. Vo svojej homílii nám priblížil nielen život sv. Vincenta de Paul, ale predovšetkým jeho cnosti, ktorými vynikal. Obzvlášť vyzdvihol cnosť horlivosti a povzbudil nás k láskavému, trpezlivému a zápalistému vykonávaniu nášho zdravotníckeho povolania. Svätú omšu obohatil spev našich študentov pod vedením sestry Kristiány. Sviatočnú atmosféru okrem spevu krásne doplnila flauta a husle. Akoby ožili pod rukami našich študentiek. Po svätej omši sme pokračovali slávnostnou akadémiou, ktorú sme zakončili litániami k sv. Vincentovi.

       Relikvie sv. Vincenta sme napokon privítali aj tam, kde sa učíme starať sa o chorých – teda priamo na pôde našej školy. Tu sme si uctili relikviu srdca sv. Vincenta de Paul viac osobnejšie, v tichu, každý tak, ako cítil.

       V tejto chvíli mi nedá nespomenúť slová P. Jaroslava Jaššu, CM, provinciálneho predstaveného slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý povedal, že pri uctievaní relikvie srdca sv. Vincenta si môžeme uvedomiť „lásku, ktorá sa dotýkala jeho srdca, ktorá ho napĺňala a ktorú potom rozdával tým najbiednejším a najchudobnejším“.

       Sv. Vincent, oroduj za nás! Nech aj nášho srdca sa dotkne láska. Presne tá, ktorá sa dotkla toho Tvojho srdca.

     • MICHALSKÝ JARMOK
      • MICHALSKÝ JARMOK

      • V dňoch 3.10. – 4.10. 2019 sme sa už tradične zúčastnili Topoľčianskeho, tzv. Michalského jarmoku. Záujemcom sme poskytovali naše služby – merali krvný tlak, vyšetrovali hladinu cukru v krvi a, samozrejme, nechýbala ani ponuka rôznych druhov masáží. Počasie spočiatku nebolo veľmi prívetivé, no slnko si to neskôr rozmyslelo a spríjemnilo nám zvyšok dní svojimi lúčmi. A hneď sa nám ľahšie usmievalo. Náš stánok navštívilo veľa zaujímavých ľudí. Okrem meraní sa zaujímali aj o rady ohľadom zdravého životného štýlu. Snaha našich študentov bola odmenená spokojnými úsmevmi a slovami vďaky. Dokonca i nečakanou sladkou odmenou, ktorú nám priniesla s našou prácou spokojná pani. Veľmi milo nás prekvapila a zároveň utvrdila v tom, že naša účasť na jarmoku má zmysel.

       Za našou účasťou na jarmoku však stojí veľa času a námahy vyučujúcich i študentov. Nie je jednoduché zabezpečiť všetko potrebné. Veľmi si vážime ich ochotnú prácu a srdečne ďakujeme.