• Novinky

     • DEŇ ZDRAVIA
      • DEŇ ZDRAVIA

      •   Základná škola sv. Ladislava nás pozvala k spolupráci pri realizácii „Dňa zdravia“ pre svojich žiakov druhého stupňa. Akcia sa uskutočnila dňa 28.mája 2019 za slnečného počasia, hoci na začiatku bolo viac dažďových kvapiek než slnečných lúčov.

        

          Pre žiakov základnej školy sme pripravili štyri stanovištia so zaujímavými aktivitami. Na prvom stanovišti, ktoré bolo zamerané na poskytovanie prvej pomoci, si vyskúšali resuscitáciu. Precvičili si aj stabilizovanú polohu a vyskúšali aj rôzne obväzové techniky. Druhé stanovište sa nieslo v duchu zdravého životného štýlu. Žiaci mali možnosť nechať si zmerať krvný tlak či cukor v krvi. Niektorí si nechali orientačne vyšetriť zrak. No najviac žiakov zaujali na prvý pohľad obyčajné akoby lyžiarske okuliare, ktoré menia bežné zrakové vnímanie. Škola chrbta – tak sme nazvali tretie stanovište, kde sme žiakom ukázali, ako správne sedieť i ako využívať fit loptu v bežnom živote. Posledné stanovište bolo zamerané na prevenciu plochých nôh, ktoré sa v súčasnosti u mládeže objavujú často.

        

          V spoločnosti žiakov zo základnej školy sv. Ladislava sme strávili príjemný a aj obohacujúci deň venovaný podpore a ochrane zdravia. Ďakujeme za milé prijatie a skvelú spoluprácu. Rovnako ďakujeme aj našim študentom a vyučujúcim, ktorí sa venovali príprave a realizácii tejto aktivity.  

        

        

      • Informácia o platnosti PREUKAZU ISIC v doprave

      • Dobrý deň,

       Keďže od júna sa predlžujú platnosti preukazu ISIC/EURO26 a viac
       škôl má k tomu otázky, posielam v skratke pár dôležitých
       informácii.

       1.       Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať
       len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na
       množstvo výhod.

       Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym
       označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta
       len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť.

       2.       Predĺženie platnosti čipu (cez SMS) NIE JE predĺženie
       platnosti Preukazu ISIC/EURO26,  ale len predĺženie možnosti
       používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí
       majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (NIE SÚ TO
       VŠETCI DOPRAVCOVIA V SR).

       3.       Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti
       stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu.
       Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca,
       nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť
       preukazu obidvomi spôsobmi. PRETO JE POTREBNÉ MAŤ PREDLŽENÚ
       PLATNOSŤ PREUKAZU VIZUÁLNE (ZNÁMKOU), AJ ELEKTRONICKY V ČIPE (SMS).

       4.       Pre použitie ISICu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava
       na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné
       mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže V ZAHRANIČÍ
       KONTROLUJÚ LEN VIZUÁLNU PLATNOSŤ. Nie elektronickú.

       ZNÁMKU ISIC 09/2020,  KTORÁ POTVRDZUJE STATUS DENNÉHO ŠTUDENTA PO
       CELOM SVETE v školskom roku 2019/2020, môžete už OD 1.6.2019 KÚPIŤ
       NA SVOJEJ ŠKOLE ALEBO NA WWW.OBJEDNAJ-PREUKAZ.SK [1]

       Posuňte prosím tieto dôležité informácie žiakom (cez edupage,
       mailom, zverejnením na stránke školy a pod.) aby nedochádzalo k
       nedorozumeniam pri kontrole u rôznych dopravcov. 

       Vyhnete sa tak zbytočným problémom a neodôvodneným sťažnostiam
       žiakov s neplatným preukazom. 

       Môžete použiť link:
       https://isic.sk/blog/ako-aktivovat-preukaz-isic-euro/
       www.studentskypreukaz.sk [2]

       www.isic.sk [3]  www.euro26.sk [4]  www.itic.sk [5]

       Blog o revalidácii.pdf