• Novinky

      • Kurz tejpovania

      •     Kineziotaping alebo aj tejpovanie predstavuje modernú fyzioterapeutickú techniku, ktorá pozitívne ovplyvňuje funkciu svalov, kĺbov i lymfatického systému. Svoje miesto má aj v športovej fyzioterapii. Podstatou tejpovania je aplikácia elastických pásikov (tejpov) priamo na kožu človeka. Táto metóda sa využíva ako podporná liečba pri mnohých ochoreniach najmä pohybového aparátu.

        

           Našich masérov z III. a IV. MAS triedy zaujala táto technika natoľko, že sa v dňoch 24.-25.1. 2019 zúčastnili základného kurzu tejpovania.  Keďže prebiehal priamo na pôde našej školy,  nemuseli nikam cestovať. Kurz bol zameraný na svalové techniky, kĺbové techniky, korekčné a lymfatické techniky. Absolvovanie kurzu majú doložené certifikátom, ktorý potvrdzuje zvládnutie základných techník a princípov tejpovania.

        

           Tešíme sa, že naši maséri napredujú nielen v klasických, ale aj v moderných fyziatricko-rehabilitačných technikách.

        

        

        

          

        

      • Návšteva v Alzheimercentre v Piešťanoch

      •     

       Koncom novembra sme navštívili špecializované zariadenie, ktoré sa venuje starostlivosti o klientov s Alzheimerovým ochorením a ďalšími formami demencie, vrátane zmien správania v starobe. Ide o zariadenie jedinečné svojho druhu na Slovensku, v ktorom je klientom poskytovaná  lekárska, komplexná ošetrovateľská, sociálna i fyziatricko-rehabilitačná starostlivosť.  V starostlivosti o klientov využívajú aj bazálnu stimuláciu a rôzne terapie (pracovná terapia, canisterapia, animoterapia, tréningy pamäte, muzikoterapia, spirituálna terapia, arteterapia, reminisenčná terapia, kognitívne cvičenia). Zariadenie sa nachádza v príjemnom prostredí s možnosťou prechádzok a kultúrneho vyžitia. Jedinečnosť zariadenia dotvárajú aj zvieratká ako papagáj, andulky, mačky a psík, ktoré sú súčasťou zariadenia a aj súčasťou terapie. Milo nás prekvapilo vrelé prijatie a mali sme možnosť aj aktívne sa zapojiť do muzikoterapie či ergoterapie.