• Novinky

      • Okresne kolo olympiády v NJ

      • Dňa 17.1.2019 sa konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu úspešne prezentovala Jana Špiláková zo IV. MAS triedy, ktorá sa umiestnila na 1.mieste a postupuje do krajského kola.

       Gratulujeme!

        

      • Školské olympiády

      • VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM A NEMECKOM JAZYKU

             Dňa 22.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Na 1.mieste sa umiestnia Silvia Zelinková z III.ZA, klorá postupuje do okresného kola. Na 2 .mieste sa umiestnil Denis Vlnka a na 3.mieste Lukáš Bambásek. 

       Spolu sa zúčastnilo olympiády 7 žiakov: Zelinková Silvia III.ZA, Vlnka Denis III.MAS, Bambásek Lukáš IV.ZA, Habajová Miriam III.ZA, Hurčík Marek III.MAS, Cebová Lucia IV.ZA, Mócik Martin IV.ZA.

             Dňa 22.11.2018 sa konalo aj školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D, na 1.mieste sa umiestnila Jana Špiláková zo IV.MAS postupuje do okresného kola,  2. miesto Ema Šupová z II.ZA.

       Spolu sa olympiády zúčastnili dve žiačky: Ema Šupová II.ZA a Jana Špiláková IV.MAS.

       Výsledková listina školského kola olympiády slovenského jazyka v šk. roku 2018/19

       1.    miesto Špiláková Jana

       2.    miesto Mišutová Lucia

       3.    miesto Šmitalová Jana

       VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM A NEMECKOM JAZYKU

             Dňa 22.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Na 1.mieste sa umiestnia Silvia Zelinková z III.ZA, klorá postupuje do okresného kola. Na 2 .mieste sa umiestnil Denis Vlnka a na 3.mieste Lukáš Bambásek. 

       Spolu sa zúčastnilo olympiády 7 žiakov: Zelinková Silvia III.ZA, Vlnka Denis III.MAS, Bambásek Lukáš IV.ZA, Habajová Miriam III.ZA, Hurčík Marek III.MAS, Cebová Lucia IV.ZA, Mócik Martin IV.ZA.

             Dňa 22.11.2018 sa konalo aj školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D, na 1.mieste sa umiestnila Jana Špiláková zo IV.MAS postupuje do okresného kola,  2. miesto Ema Šupová z II.ZA.

       Spolu sa olympiády zúčastnili dve žiačky: Ema Šupová II.ZA a Jana Špiláková IV.MAS.

       Výsledková listina školského kola olympiády slovenského jazyka v šk. roku 2018/19

       1.     miesto Špiláková Jana
       2.     miesto Mišutová Lucia
       3.     miesto Šmitalová Jana