• Novinky

      • Svätý Mikuláš

      •  

           Sviatok svätého Mikuláša slávime vždy 6.decembra. Nezabudli sme naň ani tento rok. Naši študenti boli mimoriadne ochotní a s radosťou sa preobliekli do sviatočných kostýmov. A tak našu školu navštívil Mikuláš spolu so svojimi anjelskými pomocníkmi a nechýbali ani nezbední čertíci. Ich návšteva nás veľmi potešila. Prišli k nám za spevu krásnych vianočných piesní a hudobného sprievodu huslí, flauty i gitary. Vytvorili nám na škole veľmi príjemnú a milú, takmer vianočnú atmosféru. A nielen nám. Radosťou, piesňami a milými drobnosťami obdarili aj pacientov zdravotníckeho zariadenia – „Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s“. Nezabudli ani na našich starkých v ZSS „Môj domov“ v Topoľčanoch.

           Keďže tento rok mali viac síl ako inokedy, trošku cestovali a ich ďalšou zastávkou bola Nitra. V Nitre navštívili „Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky“, kde svojimi piesňami, milým slovom a úsmevom rozdávali nielen drobnosti, ale najmä radosť.

           Ďakujeme všetkým ochotným študentom, vyučujúcim a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zabezpečení akcie „Mikuláš“. A tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      • Burza informácii

      •  

           Dňa 4.12.2018 v čase od 9:00 hod. sa uskutočnila prezentácia študijných a učebných odborov jednotlivých stredných škôl s názvom "Burza informácií 2018". Táto akcia prebehla  pod záštitou ÚpSVaR Topoľčany. Prezentovalo sa mnoho stredných škôl a medzi nimi samozrejme aj tá naša. Študenti odboru zdravotnícky asistent a masér prezentovali našu školu praktickými ukážkami - meranie tlaku krvi, pulzu, glykémie a naši maséri poskytovali rôzne druhy masáží.  Odvážlivci si samozrejme spomínané činnosti mohli aj na vlastnej koži vyskúšať. Záujem deviatakov o našu školu, o zdravotnícke študijné odbory – masér a najmä nový odbor praktická sestra nás mimoriadne potešil.

       Ďakujeme všetkým za účasť a ochotu spolupracovať!

      • Výstava kompenzačných pomôcok

      •  

       Naša škola spolupracuje  s viacerými organizáciami či inštitúciami. Tentokrát sme spolupracovali s  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch a s mestom Topoľčany. Pozvali nás  k spolupráci na výstavu s názvom Kompenzačné pomôcky pomáhajú prekonávať bariéry, ktorá sa konala dňa 23. októbra 2018. Výstava bola zaujímavá, poučná a prínosná nielen pre nás, ale aj pre obyvateľov nášho mesta. Oboznámili sme sa s rôznymi kompenzačnými  pomôckami. Stretli sme sa aj s ochotou predstaviteľov jednotlivých firiem navštíviť nás a poskytnúť nám praktickú ukážku používania konkrétnych kompenzačných pomôcok. Aj my sme prispeli svojou troškou. Návštevníkom výstavy sme ponúkli možnosť dať si odmerať krvný tlak, pulz či hladinu cukru v krvi. A naši maséri pomohli záujemcom prostredníctvom masáže spríjemniť návštevu výstavy.

        

            Ďakujeme za milé pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!  

      • JARMOK

      •  

            Po opakovanom pozitívnom ohlase zo strany obyvateľov sme sa rozhodli opäť prezentovať našu školu na jarmoku, ako aj minulý rok. Účasť našej školy na jarmoku sa pomaly stáva už tradíciou J. Tento rok  nás v našom stánku  navštívilo viac obyvateľov ako v minulosti. Bolo ich približne 300.

        

            Študenti  z odboru zdravotnícky asistent merali tlak krvi, zisťovali hodnoty cukru v krvi glukomerom  a poskytovali aj odborné poradenstvo - v rámci svojich možností samozrejme. Počasie nám prialo. No niektorým obyvateľom bolo dopriate aj na hodnotách krvného tlaku  či hladiny cukru v krvi.  Naši študenti z odboru masér poskytovali masáž najmä šije. A veru niektoré chrbty boli riadne tuhé.

        

       Jarmočná atmosféra bola výborná a jedinečná. Tešíme sa na budúcoročný jarmok  a zároveň  ďakujeme všetkým zúčastneným stranám.