• Novinky

      • Ďakujem za návštevu! DOD-2018

      •      Piatok. Najobľúbenejší deň zo všetkých pracovných dní. Na tento deň sa vždy veľmi tešíme, pretože po ňom nasleduje víkend.  

            Na piatok-16. novembra, sme sa nielen tešili, no aj poctivo pripravovali. V tento deň sme otvorili svoje brány aj pre verejnosť. Naša škola privítala viac ako 100 návštevníkov, pre ktorých sme pripravili bohatý a zaujímavý program. Hneď na začiatku ich privítala naša sestrička, ktorá nestíhala odolávať ponukám na fotenie. Návštevníkom sme sprostredkovali nielen informácie o možnostiach štúdia, ale aj o tom, ako sa na našej škole žije. Celou školou sa ozýval veselý spev nášho školského zboru. V telocvični sa už od rána poctivo športovalo. V laboratóriu to zasa dymilo, praskalo a horelo – našťastie hasiť nebolo treba. 

       Naši maséri ponúkli ukážky rôznych druhov masáží a poučili návštevníkov aj o správnom držaní tela. Mnohí zo zúčastnených si mohli vlastnými rukami vyskúšať, ako sa pracuje na chirurgii, ako sa pripravuje a podáva taká injekcia, či ako sa kúpa bábätko. Aj ukážky rôznych techník obväzovania zaujali našich návštevníkov natoľko, že sa rozhodli ich aj vyskúšať. Veľmi poučné boli aj ukážky poskytovania prvej pomoci a maskovania rán. Návštevníkom sme ponúkli aj možnosť odmerať krvný tlak a vyšetriť hladinu cukru v krvi.

            Hoci iné piatky sa nám pomaly vlečú, tento piatok nám ubehol ako voda.

       Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a navštívili ste nás! Tiež ďakujeme vyučujúcim a študentom, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu „Dňa otvorených dverí“ na našej škole!