• Novinky

      • Spoznaj svoju strednú školu

      • Ready for My Future Job   

       Posledný septembrový piatok, t.j. 28.9.2018 sme strávili príjemný deň na ZŠ Malinovského v Partizánskom, ktorá organizovala  Workshop - Spoznaj svoju strednú školu.

       Tejto akcie sa zúčastnili viaceré stredné školy. Jednou z nich bola aj tá naša. Úlohou každej školy bolo v rámci tvorivých dielní názorne predviesť niektoré z aktivít, ktoré sa u nás učia naši študenti. Na spomínaných tvorivých dielňach v rámci projektu Erazmus+, mali žiaci ZŠ možnosť sa zapojiť pod vedením našich študentov do jednoduchej praktickej ukážky v odbore zdravotnícky asistent a masér. Vlastnými rukami si mohli aj vyskúšať niektoré  zdravotnícke a masérske výkony.

       Celkovo sa zapojilo 9 skupín po 8 až 10 žiakov. Medzi nimi boli aj žiaci z Francúzska a Talianska. Okrem našej školy boli do workshopov zapojené aj iné stredné školy.

       ZŠ Malinovského vytvorila úžasnú, priateľskú a pokojnú atmosféru.

       Zároveň chceme poďakovať všetkým zúčastneným stranám za príjemný a veríme, že pre všetky strany aj zaujímavý deň.

       Fotky z Workshopu nájdete v našom fotoalbume

        

        

        

        

        

      • Návšteva v partnerskej škole

      • Návšteva v partnerskej škole

       V dňoch 21.-22.06.2018 sme navštívili našu partnerskú školu SZŠ Turnov. Náš tím tvorilo 12 študentov z oboch odborov 2. a  3. ročníkov. Prvý deň bol síce po nočnej ceste dosť ťažký, ale o to krajší. Vyskúšali sme niekoľko hodinovú cestu autobusom, potom sme sa presúvali metrom a opäť pokračovali v ceste busom. Po príchode do SZŠ sme sa posilnili bohatými raňajkami a naši českí partneri mali už  pre nás nachystaný bohatý program - ubytovanie sa na školskom internáte, prehliadku školy, Domova dôchodcov Pohoda, výborný obed, exkurziu v nemocnici, návštevu Českého granátu, prehliadku mesta Turnov a večeru  v reštaurácii. Bol to síce náročný, ale naozaj krásny deň. 

       V piatok sa uskutočnila súťaž v poskytovaní  predlekárskej PP, kde súťažili študenti  troch krajín - Česká republika, Nemecko a Slovenská republika, teda MY. Spolu bolo 12 družstiev. A ako sme dopadli? Domov sme priniesli 1. a 3. miesto.

       Našim študentom srdečne gratulujeme. Zároveň ďakujeme vedeniu a celému kolektívu SZŠ Turnov za pozvanie a srdečné prijatie medzi seba. Veríme, že sa budeme pravidelne stretávať.

       viac fotiek vo fotoalbume

        

        

        

        

      • Sv. Vincent de Paul – patrón našej školy. Imatrikulačná slávnosť

      • Štvrtý septembrový štvrtok sme si pripomenuli sviatok nášho patróna – sv. Vincenta de Paul. Sv. Vincent  žil pre chorých a chudobných, chodil  aj do väzníc a neúnavne sa staral o všetkých, ktorí to potrebovali. Jeho pamiatku sme si uctili slávnostnou sv. omšou, ktorú sme si aj „odspievali“, za výdatnej pomoci nášho školského zboru. Obzvlášť výnimočne sa chrámom niesla záverečná Ave Mária v sólo podaní našej talentovanej študentky.

       Tento sviatočný deň pokračoval  v škole privítaním  našich prvákov. Po návrate z chrámu sme chodbami školy stretali ich ľahko vystrašené tváre. Nevedeli čo presne ich čaká, no i napriek tomu mali odvahu a prišli medzi nás. Imatrikulácie – ako každý rok, mali pod palcom naši tretiaci. Pripravili program i imatrikulačné úlohy pre prvákov. Ani naše prváčence nelenili a pripravili pre nás zaujímavé tanečné a hudobno-rytmické vystúpenie. A potom to začalo. Ako býva zvykom, aby boli prváci prijatí do Cechu študentov zdravotníckych odborov, museli splniť rôzne úlohy – hádali predmety len za pomoci hmatu, jedli jablká bez pomoci rúk, vzájomne sa kŕmili či trénovali prebaľovanie, napodobňovali rôzne zvieratá.... a podobne. Niektorí prváci si dobrovoľne vybrali aplikáciu šľahačkovej pleťovej masky v kozmetickom salóne našich tretiakov. Takže odteraz budú oveľa krajší a možno aj sladší. Odvaha našich prvákov bola odmenená drobným darčekom, ktorý im bude pripomínať, že odteraz sú už „naši“! Milí prváci, vitajte medzi nami!