Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Radoslav Rusňák Riaditeľ
radoslav.rusnak@vdpto.sk
 
 
Mgr. Mariana Prochásková Zástupkyňa
mariana.prochaskova@vdpto.sk
 
 
MUDr. Ján Babál Učiteľ
jan.babal@vdpto.sk
 
 
PhDr. Jana Babjaková Triedna učiteľka: II.ZA
jana.babjakova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Katarína Bagová Učiteľka
katarina.bagova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Magdaléna. Belaňová, PhD. Triedna učiteľka: III.ZA
magdalena.belanova@vdpto.sk
 
 
Bc. Gabriela Beňková Učiteľka
gabriela.benkova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Katarína Beňová Učiteľka
katarina.benova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Stanislava Bočkayová Učiteľka
stanislava.bockayova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Marek Dávidek Učiteľ
marek.davidek@vdpto.sk
 
 
Mgr. Ľubica Haburajová Učiteľka
lubica.haburajova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Miroslava Haritunová Učiteľka
miroslava.haritunova@vdpto.sk
 
 
Ing. Milan Chrkavý Učiteľ
milan.chrkavy@vdpto.sk
 
 
Mgr. Erika Jamborová Učiteľka
erika.jamborova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Katarína Kasanová Učiteľka
katarina.kasanova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Alica Kissová Triedna učiteľka: IV.ZA
alica.kissova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Slavomíra Klačanská Triedna učiteľka: IV.MAS
slavomira.klacanska@vdpto.sk
 
 
Želmíra Klačanská Učiteľka
zelmira.klacanska@vdpto.sk
 
 
Mgr. Gabriela Kováčiková Triedna učiteľka: II.MAS
Vedie krúžok: Príprava na maturitu z anglického jazyka
gabriela.kovacikova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Janka Krajčíková Učiteľka
janka.krajcikova@vdpto.sk
 
 
Margita Kučerová Učiteľka
 
 
PhDr. Fabiola Medová Učiteľka
fabiola.medova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Lucia Mihoková Učiteľka
lucia.mihokova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Mária Moriczová Učiteľka
Vedie krúžok: Príprava na maturitu z nemeckého jazyka
maria.moriczova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Ľubomír Naštický Učiteľ
lubomir.nasticky@vdpto.sk
 
 
PhDr. Mária Palušová Triedna učiteľka: I.ZAV2
maria.palusova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Katarína Prídavková Triedna učiteľka: I.SAN
katarina.pridavkova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Jana Sigetová Triedna učiteľka: I.MAS
jana.sigetova@vdpto.sk
 
 
Patrícia Talajková Učiteľka
patricia.talajkova@vdpto.sk
 
 
PhDr. Andrea Tomanová Triedna učiteľka: II.ZAV2
andrea.tomanova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Jaroslava Václavová Triedna učiteľka: I.ZA
jaroslava.vaclavova@vdpto.sk
 
 
RNDr. Gabriela Valachová Triedna učiteľka: III.MAS
gabriela.valachova@vdpto.sk
 
 
Mgr. Katarína Vilkovská Učiteľka
Vedie krúžok: Príprava na maturitu zo slovenského jazyka
katarina.vilkovska@vdpto.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Vitková Učiteľka
magdalena.vitkova@vdpto.sk

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.07.2017

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
  Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany
 • Mgr. Radoslav Rusňák, riaditeľ školy
  Mgr. Mariana Prochásková, zástupkyňa školy
  +421 38 532 32 50 (sekretariát)
  + 421 38 532 21 80


  Zuzana Vojtková, tajomníčka školy
  + 421 38 532 32 50

Fotogaléria