Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.MASI.SANI.ZAI.ZAV
  2. ročník   II.MASII.ZAII.ZAV
  3. ročník   III.MASIII.ZA
  4. ročník   IV.MASIV.ZA
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
  Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany
 • Mgr. Mariana Prochásková, riaditeľka školy

  +421 38 532 32 50 (sekretariát)
  + 421 38 532 21 80


  Zuzana Vojtková, tajomníčka školy
  + 421 38 532 32 50

Fotogaléria