Navigácia

Dokumenty

Žiadosti na stiahnutie

Školský poriadok PDF

Prihláška na externé štúdium odbor zdravotnícky asistent DOCX   PDF

Prihláška na externé štúdium odbor sanitár  DOCX   PDF

Žiadosť o komisionálne preskúšanie   DOCX   PDF

Žiadosť o prestup    DOCX   PDF

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia  DOCX

Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia   DOCX   PDF

Žiadosť o vydanie originálu polročného vysvedčenia za 4. ročník   DOCX   PDF

Informácie o spracúvaní osobných údajov  PDF

Zásady spracúvania osobných údajov    PDF

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre uchádzača o zamestnanie DOCX   PDF

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
  Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany
 • Mgr. Mariana Prochásková, riaditeľka školy

  +421 38 532 32 50 (sekretariát)
  + 421 38 532 21 80


  Zuzana Vojtková, tajomníčka školy
  + 421 38 532 32 50

Fotogaléria