Navigácia

Rada školy

Členovia Rady školy pri SZŠ sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch

Predsedníčka RŠ:                                                                   PhDr. Katarína Beňová

Zástupca pedagogických zamestnancov:                               Mgr. Katarína Vilkovská

Zástupca nepedagogických zamestnancov:                           Mária Košíková

Zástupca zriaďovateľa:                                                          Mgr. Ľubica Haburajová

Zástupca zriaďovateľa:                                                          Mgr. Robert Benko

Zástupca zriaďovateľa:                                                          Mgr. Ľuboš Stebnický

Zástupca zriaďovateľa:                                                          Mgr. Ján Ivančák

Zástupca rodičov:                                                                   Ing. Ivona Bambásková

Zástupca rodičov:                                                                   Zuzana Ficová

Zástupca rodičov:                                                                   Mariana Madejová

Zástupca študentov:                                                                Martin Buday

 

Dokumenty

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/16

Plán rady školy na rok 2017

Štatút rady školy

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
  Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany
 • Mgr. Radoslav Rusňák, riaditeľ školy
  Mgr. Mariana Prochásková, zástupkyňa školy
  +421 38 532 32 50 (sekretariát)
  + 421 38 532 21 80


  Zuzana Vojtková, tajomníčka školy
  + 421 38 532 32 50

Fotogaléria