Navigácia

 • Olympiády cudzích jazykov - naše úspechy

  V tomto školskom roku sme zabodovali aj na Olympiáde anglického jazyka, na ktorej v okresnom kole získala 1. miesto Zuzana Košťálová (4. ročník) a na Olympiáde nemeckého jazyka sa na 1. mieste umiestnila Vanesa Schwertsiková (2. ročník).

  Blahoželáme smiley

 • Súťaž v poskytovaní v prvej pomoci - máme 1. miesto

  Dňa 22.03.2016 sa žiaci našej školy Pavol Andel, Renáta Straková z II.ZA a Denisa Mellová z III.ZA zúčastnili regionálneho kola súťaže  Poskytovanie prvej pomoci SZŠ v Trnave, na ktorej obsadili prvé miesto a postúpili do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme.


   

 • Ľudovít Štúr - 200. výročie narodenia

  Radi by sme vám dali do pozornosti stránku vytvorenú pri 
  príležitosti Roku Ľudovíta Štúra:
  http://www.juls.savba.sk/sturovske_kvizy.html
  Nájdete na nej zaujímavo spracované informácie 
  o Ľudovítovi Štúrovi ‒ rodokmeň Ľ. Štúra, originálne 
  kvízy a tvorivé úlohy, aplikácie LUDEVÍT a ŠTÚROVCI 
  a mnoho iného.
 • Imatrikulácie 2015/2016

   30. 9. 2015 prichádzali prváci do telocvične so strachom v očiach. My sme sa im nečudovali, pretože všetci sme si tým prešli.

  Mali sme pre nich pripravené rôzne prekvapenia. Hneď na začiatku si prváci a po nich aj tretiaci zatrsali na svoje choreografie. Naši nováčikovia sa blysli akčným spracovaním klasickej rozprávky Karkulka. Dobrá správa – všetci prežili.

  V rámci úloh pre nich pripravených mali možnosť zlepšiť si športovú kondičku a popri tom  dostávali pravidelný prísun uhľohydrátov. Ako predkrm pred obedom im boli servírované rôzne pochúťky na jedálenskej súprave značky PAMPERS. Odmietnutie našej pohostinnosti bolo trestané osladením ich tváre šľahačkou alebo medom.

  lll. MAS a III. ZA to začalo baviť, a tak sladký trest sa ušiel všetkým. Dokonca aj tým, čo úlohy splnili.

  Naši vizážisti sa postarali o záverečnú úpravu make-upu  prvákov púdrom z múky.

  Ťažko sme sa rozchádzali, my tretiaci s úsmevom a prváci s návodom, čo vyviesť budúcim našim prvákom.

  Fotky z imatrikulácií si môžete pozrieť vo fotoalbume na našej stránke.

 • Interné štúdium - Prijímacie skúšky

  Výsledky  prijímacej skúšky - 9. a 11. 5. 2017 

  Odbor masér      aktualizované 23. 5. 2017

  Odbor zdravotnícky asistent

  Zápis uchádzačov o štúdium v dennej forme odbory masér a zdravotnícky asistent v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční 17. 5. 2017 od 8.00 do 15.00 hod. v budove našej školy.

  Zverejnené výsledky o prijatí/neprijatí na internetovej stránke školy sú len informatívne. Rozhodnutia Vám prídu v najbližších dňoch poštou.

   

  Výsledky talentovej skúšky 29. 3. 2017  -  odbor masér

  ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI

  NEÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI

  Kritériá pre  prijímacie konanie na školský rok 2017/2018

  odbor masér

  odbor zdravotnícky asistent

 • Internetová žiacka knižka

  V týchto dňoch prebieha napĺňanie databázy známkami. Rodičia ako aj študenti sa môžu už teraz prihlásiť svojimi prístupovými údajmi ktoré obdržali. Po naplnení databázy sa aktualizácia známok bude vykonávať priebežne, minimálne však jeden krát za mesiac.

  V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom internetovej žiackej knižky, straty pristupových údajov, alebo podobne, kontaktujte prosím zodpovednú osobu:

   

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
  Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany
 • Mgr. Radoslav Rusňák, riaditeľ školy
  Mgr. Mariana Prochásková, zástupkyňa školy
  +421 38 532 32 50 (sekretariát)
  + 421 38 532 21 80


  Zuzana Vojtková, tajomníčka školy
  + 421 38 532 32 50

Fotogaléria