• Novinky

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Ani táto výzva nezostala nami nepovšimnutá. Napriek tomu, že situácia je náročná (či už v oblasti vzdelávania alebo v osobnom živote), naši žiaci a pedagógovia spojili svoje sily. Urobili všetko možné a niekedy aj nemožné preto, aby s láskou naplnili krabice od topánok pre našich seniorov. A podarilo sa. Niektoré krabice prekonali desiatky kilometrov autom, vlakom či autobusom. Iné sme si vyzdvihli osobne. Spolu sme tak odovzdali 29 krabíc naplnených  láskou. Teší nás, že do akcie sa zapojili aj rodičia. Všetkým aktívnym účastníkom a najmä koordinátorke akcie patrí veľká vďaka.

       Osobitne ďakujeme našim žiakom - Monike S. a Lucke V. (I.PSB),  Evke G., Miške K. a Ninke S. (II.PS), Tatianke H. (II.MAS),  Miške B., Kike C., Rebeke G., Viki G.,  Danke H., Viki J. so Sárou V., Kike M. a Mariannke V. (III.ZAA), Sabínke M. (III.MAS), Adrianke G a Miške N. (IV.ZA), Vierke S. a Simonke Č. (II.PSV).