• Novinky

     • ORANŽOVÁ FÁZA
      • ORANŽOVÁ FÁZA

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       aj napriek dodržiavaniu všetkých preventívnych opatrení  máme v našej škole potvrdený jeden prípad ochorenia COVID-19. Opätovne preto vyzývame všetkých zákonných zástupcov žiakov aj plnoletých žiakov, aby k situácii pristupovali zodpovedne a dodržiavali všetky nariadenia vyplývajúce z usmernení ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ pre stredné školy.

       Všetkých opätovne upozorňujeme na:

       1. prísny zákaz vstupu osôb do budovy školy (okrem žiakov a zamestnancov),
       2. dodržiavanie ranného filtra s meraním TT,
       3. prísne dodržiavanie predpísaných odstupov,
       4. dôsledné dodržiavanie zásady R – O – R,
       5. v prípade, že žiak vykazuje príznaky ochorenia COVID-19, nech telefonicky kontaktuje zákonný zástupca alebo plnoletý žiak triednu učiteľku a ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.

        

       S pozdravom
       Mgr. Mariana Prochásková
                riaditeľka školy

     • ISIC
      • ISIC

      • Dávame Vám do pozornosti možnosť využiť ponuku NOVÝ PAUŠÁL GO YOXO - pre držiteľov ISIC, ITIC a EURO<26. Viac informácií nájdeš v odkaze nižšie.

     • PRIDALI SME RUKU K DIELU
      • PRIDALI SME RUKU K DIELU

      • Mesto Topoľčany v dňoch 21. 9. 2020 – 18. 10. 2020 organizuje pravidelné jesenné upratovanie. Podarilo sa nám tak zmysluplne využiť ešte prívetivé jesenné počasie, ktoré so sebou priniesol 23. september. Chceli sme aj my svojou troškou prispieť ku krajšiemu prostrediu nášho mesta. Veď práve v ňom sídli aj naša škola.

       Za túto ekologickú aktivitu vďačíme našim ochotným pedagógom a šikovným študentom predovšetkým zo IV. ZA triedy. Fotografie z akcie nájdete v našom fotoalbume.

        

     • BIELA PASTELKA
      • BIELA PASTELKA

      • V piatok 18. septembra 2020 sa aj naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka. Výnos  verejnej zbierky je určený na pomoc tým, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Ročne Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytne služby viac ako 3 000 klientom vo všetkých krajoch SR. Ide napríklad o bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma či rôzne sebaobslužné činnosti. Takmer tretina prostriedkov ostáva priamo v regióne, v ktorom sa vyzbierali. Darcovia tak majú možnosť pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí žijú v ich meste, okrese či kraji.

       Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili úprimne ďakujeme.

     • Naše talenty získali diplomy
      • Naše talenty získali diplomy

      • Naše žiačky Kristína Šimková a Dominika Jánošíková z III. ZAB sa dňa 16. 9. 2020 zúčastnili na okresnom kole v umeleckom prednese stredoškolákov Hviezdoslavov Kubín 2020. Napriek silnej konkurencii (do tejto kategórie sú zaraďovaní aj žiaci konzervatórií) sa im podarilo bodovať. Kristína získala 3. miesto v prednese poézie a Dominika 3. miesto v prednese prózy.

       Srdečne našim talentovaným študentkám blahoželáme. J