• Novinky

     • ANJELI PRE RADOSŤ
      • ANJELI PRE RADOSŤ

      • Okná topoľčianskej nemocnice zdobí asi 250 anjelikov Vianoce priniesli študenti strednej zdravotníckej školy  

        

        

       Topoľčany 16. decembra

        

       Sú v každej pacientskej izbe, v každej ambulancii, na chodbe či vo vyšetrovni. Okná Nemocnice Svet zdravia Topoľčany zdobí približne 250 papierových anjelov. Nalepili ich tam študenti Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch, aby pacientom priniesli do nemocnice kúsok vianočnej atmosféry.

        

       „Vždy, keď do topoľčianskej nemocnice chodíme na prax, snažíme sa pacientov aj vypočuť či potešiť. Raz nám jedna pacientka povedala, že sme ako anjelici, čo bolo ešte v roku 2014 podnetom pre vznik školskej činnosti pod názvom Pomocní anjeli,“ vysvetľujú učitelia a žiaci Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch. Do nemocnice odtiaľ chodí praxovať približne stovka študentov.

        

       V rámci Pomocných anjelov sa teraz pred Vianocami študenti rozhodli navodiť trochu vianočnej atmosféry a priniesť anjelov do každej izby nemocnice. Celá škola v poslednom čase na hodinách psychológie či náboženstva vystrihovala anjelov z papiera a minulý týždeň ich prišlo 17 študentov nalepiť na okná nemocnice.

        

       „Bolo nás veľa, takže nám to netrvalo tak dlho. A pacienti sa tešili, hovorili nám, že anjeli lepia anjelov a že im prinášame vianočného ducha do izieb. Zároveň sme obdarovali personál sladkým darčekom, chceli sme im poďakovať za doterajšiu spoluprácu a ústretovosť,“ dodávajú študenti.

        

       Anjelici sú na oknách izieb, ambulanciách, vyšetrovni, chodbách nemocnice, izbách sestier či v jedálni. Ostatnú tam do konca sviatkov.

     • PODARILO SA NÁM!
      • PODARILO SA NÁM!

      • Žiaci III.ZA triedy nás milo prekvapili tým, že reagovali na ponuku a možnosť získať vzdelávací grant. Súčasťou spomínaného grantu je aj príležitosť vyskúšať si menej frekventovaný ošetrovateľský výkon podľa vlastného výberu, absolvovať školenie komunikačných zručností a zvládania stresových situácií, či oboznámiť sa s fungovaním Nemocnice novej generácie v Michalovciach.

       Grant sa nám podarilo získať a naši tretiaci už absolvovali prvé zaujímavé školenie zamerané na komunikáciu, počas ktorého mali možnosť zistiť svoju typológiu a prostredníctvom komunikačných cvičení sa oboznámiť s tzv. mäkkými zručnosťami vhodnými pre komunikáciu s pacientmi.

       Dňa 9. 12. 2019 žiačky III.ZA vycestovali v sprievode pani riaditeľky a 3 vyučujúcich do ďalekých Michaloviec, aby navštívili Nemocnicu novej generácie, o ktorej sme už veľa počuli.

       Po príchode do Michaloviec sme sa ubytovali v hoteli Družba a spríjemnili sme si deň prechádzkou cez vianočne vyzdobené centrum mesta. Na druhý deň sme absolvovali odbornú exkurziu v Nemocnici novej generácie. Privítala nás pani Jana Palenčárová, personálna riaditeľka Nemocnice novej generácie Bory, ktorá vyrastá v rámci siete Svet zdravia v Bratislave.

       Priamo na pôde novovybudovanej nemocnice nás v úvode exkurzie oboznámil jej riaditeľ Ing. Marián Haviernik a námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Jana Čabráková so stavebným a technologickým usporiadaním nemocnice, s klastrovým systémom starostlivosti, ale aj s víziami pripravenými do budúcnosti. Nemocnica novej generácie bola spustená do prevádzky koncom roka 2017. Funguje v nej tzv. klastrový systém ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý sme rozdelení do troch skupiniek postupne spoznávali. Videli sme aj technológie jedinečné na Slovensku, napr. systém delenia liekov robotickým automatom. Mali sme možnosť ísť na operačné sály a aspoň chvíľu sledovať priebeh operácií. Súčasťou operačných sál je i moderná špičková časť určená na sterilizáciu nástrojov a materiálu. Počítače, čítačky kódov a prístrojová technika sprevádzajú každý úkon pri pacientovi. Pohybovali sme sa v čistom, príjemne pôsobiacom prostredí, kde všetko smerovalo k spokojnosti pacientov počas ich hospitalizácie.

       Plní pozitívnych dojmov a príjemných zážitkov sme sa vrátili domov. Dúfame, že to, čo sme mali možnosť vidieť, bude podnetom na zdokonaľovanie prístupu k pacientovi a  rozširovanie našich poznatkov v rámci neustále sa vyvíjajúcich technológií a postupov v zdravotníctve i v ošetrovateľstve.

       Na záver by sme sa chceli poďakovať za takúto jedinečnú príležitosť všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tejto výnimočnej a obohacujúcej akcie.

     • TO, ČO ROZDELÍŠ, NÁJDEŠ, NESTRATÍŠ
      • TO, ČO ROZDELÍŠ, NÁJDEŠ, NESTRATÍŠ

      • „Svätý biskup Mikuláš, patrón detských čias. Nauč štedrosti a láske, nauč všetkých nás.

       Láska býva v nás, keď vieš dávať viac. Kto dlaň otvorí toho obdarí.

       Štedrosť krásna je, srdce zohreje. To čo rozdelíš, nájdeš, nestratíš...“

       Boli to slová práve tejto piesne, ktoré zneli celou našou školu 6.decembra 2019, presne na sviatok svätého Mikuláša. V tento deň naši žiaci rozdávali radosť veselým spevom a drobnými darčekmi svojim spolužiakom, pedagógom a všetkým, ktorých stretli na svojom mikulášskom putovaní. Ich spev podčiarkla živá hudba, ktorú vyčarila sestra Kristiána hrou na gitare a naše talentované žiačky – Julka hrou na husliach a Bianka hrou na priečnej flaute.  

       Radosť rozdávali nielen v našej škole, ale v sprievode pani riaditeľky sa vybrali potešiť a sviatočne naladiť aj pacientov i zamestnancov zdravotníckeho zariadenia Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. So spevom na perách sme prechádzali  chodby a oddelenia celej nemocnice. Bol to veru zážitok nielen pre oči a uši, ale aj pre srdce. Ľuďom, či mladým, či starým, sa rozžiarili očká a chorobami utrápené tváre aspoň na chvíľu skrášlil úsmev. Sviatočný spev vytiahol mnohých z lôžka na chodbu a aj personál nás prijal s radosťou.

       V závere by sme chceli srdečne poďakovať našim šikovným a ochotným žiakom i pedagógom, ktorí majú srdce na správnom mieste a podelili sa s nami i s inými o radosť z dávania. Čo ste rozdali, určite raz nájdete.


     • VYSKÚŠALI SME NA VLASTNEJ KOŽI
      • VYSKÚŠALI SME NA VLASTNEJ KOŽI

      • Kryoterapia, jedna z procedúr fyzikálnej terapie. Je založená na princípe pôsobenia nízkej teploty (-100 °C a viac) krátky čas (2 – 3 minúty). Prvým novodobým priekopníkom tejto metódy pre lekárske a komerčné účely bol Japonec Toshiro Yamauchi, ktorý sa podieľal aj na skonštruovaní prvej kryokomory, dokončenej v roku 1978.

       Naši žiaci zo IV.MAS triedy sa chladu veru neboja. Presvedčili nás o tom 29.novembra 2019, kedy túto chladnú metódu absolvovali v Linea centre. Na vlastnej koži si vyskúšali pobyt v kryokomore. Pred vstupom do kryokomory je potrebná kontrola zdravotného stavu a nutné je aj vylúčenie kontraindikácií. Až potom je možné absolvovať terapiu chladom v kryokomore. Do kryokomory je možné vstúpiť iba s povinným vybavením, ktoré pozostáva z nasledovných pomôcok:

       • ochranné rúško na nos a ústa,
       • dreváky,
       • bavlnené šortky,
       • rukavice,
       • čelenku na uši,
       • u žien aj bavlnené tričko.

       Pred samotným vstupom je nutné uterákom z povrchu tela odstrániť vlhkosť. Ak by sa tak nestalo, potom hrozní vznik drobných kryštálikov ľadu na povrchu tela.

        

       Mnohé výskumy poukazujú na liečebné, preventívne, ale aj regeneračné účinky chladu. Už starí Egypťania využívali chlad na liečebné účely. Počas napoleonských vojen sa obklady z ľadu a snehu využívali na znecitlivenie končatín pri amputáciách. Začiatkom 20. storočia zaznamenala veľký pokrok kryobiológia, ktorá sa zaoberá bunkovými zmenami pri extrémne nízkych teplotách. Práve tieto výskumy boli základom pre vznik kryoterapie. Kryoterapia nám poskytuje mnohé benefity. Na ľudské telo pôsobí:

       1. liečebno–rehabilitačne - na hormonálny systém, uvoľňuje svaly, znižuje bolesť a využíva sa pri liečbe reumatických ochorení,
       2. regeneračne - pôsobí na vylučovanie hormónov (najmä testosterónu), urýchľuje liečbu mäkkého tkaniva a kĺbov, eliminuje krvácanie a opuchy, podporuje celkovú svalovú relaxáciu,
       3. preventívne - pôsobí na imunitný systém, ale aj na tukové bunky, má omladzovací efekt a zlepšuje aj  celkovú náladu.

           

       Tak neváhaj a niekedy vyskúšaj! Je to nielen jedinečný zážitok, ale zároveň urobíš niečo skvelé pre svoje zdravie.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      • Naše brány sa otvorili dokorán v piatok, 15.novembra 2019. Privítali sme mnoho mladých a zaujímavých ľudí, pre ktorých sme si pripravili aj sprievodný program.  A veru, bolo sa na čo pozerať. Tí odvážnejší si mohli aj čo-to vyskúšať.

       Naši asistenti merali krvný tlak a vyšetrovali aj krvný cukor. Ukázali návštevníkom, ako vyzerá práca v nemocnici, ale i príprava na prácu zdravotníka v našej škole.  Predviedli aj úkony prvej pomoci, ktoré pomáhajú zachraňovať životy. A zopár odvážlivcov sa odhodlalo aj vyskúšať si ich. Tento rok sme ponúkli aj možnosť vyskúšať si vyšetrenie očí či špeciálne simulačné okuliare, tiež nakladanie sadrového ovínadla alebo ukážky rôznych druhov obväzovania. Aj naši maséri sa aktívne zapojili a prispeli ukážkami rôznych druhov masáží a tešili sme sa aj z ukážok bankovania či aplikácie lávových kameňov. Niektorí návštevníci sa odvážili využiť ich služby a uľaviť tak svojej šiji príjemnou masážou. Predviedli aj rôzne cviky na zachovanie zdravého chrbta.

       Nedá sa nespomenúť si na krásny a veselý spev našich študentov, ktorý sa niesol celou školou z našej školskej kaplnky. Spev doplnili aj hrou na flautu, gitaru či klavír.

       Prekvapenie čakalo aj v laboratóriu, kde to dymilo, horelo – našťastie bez komplikácií, šumelo a aj hralo rôznymi farbami. Návštevníkov sme tu zasvätili do tajov chémie a predviedli aj tajné písmo.

       Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére, za čo patrí vďaka všetkým aktívnym študentom, učiteľom a v neposlednom rade aj návštevníkom.

     • NAVŠTÍVILI NÁS Z PARTNERSKEJ ŠKOLY
      • NAVŠTÍVILI NÁS Z PARTNERSKEJ ŠKOLY

      •           V dňoch 7. 10. -10.10. 2019 nás navštívilo 10 študentov zo SZŠ Turnov z odboru sociálna činnosť spolu s ich pani riaditeľkou.

       Naše stretnutie začalo v pondelok večer na vlakovej stanici, z ktorej sme sa presunuli na internát, kde boli ubytovaní. Pripravili sme pre nich dvojdňový program za poznaním. V utorok prišli do našej školy, kde sme im ukázali  priestory, vrátane odborných učební. V tento deň sme navštívili aj zariadenie sociálnych služieb Harlekýn, ktorým nás veľmi ochotne sprevádzala pani riaditeľka a vedúca sestra. Zároveň im týmto  vyjadrujeme  vďaku.

       Druhý deň sme s našimi priateľmi navštívili Tríbečské osvetové stredisko, kde mali možnosť vytvárať rôzne ozdoby z materiálu pedig. Pani Terka, ktorá nám robila ukážky bola nesmierne ochotná. Zhotovené predmety si zobrali ako suveníry so sebou. Naozaj preukázali svoju šikovnosť a musíme konštatovať, že to bavilo nielen ich.  Po kreatívnej činnosti sme navštívili nemocnicu, v ktorej si v krátkosti prehliadli jej priestory.  Po prehliadke  sme smerovali do našej školy, kde sme sa posilnili obedom a nabrali sily na oboznámenie sa s významnými lokalitami a pamiatkami nášho mesta. Tento krásny deň sme ukončili spoločnou večerou, na ktorej sme sa s pani riaditeľkou a študentami rozlúčili. Vo štvrtok ráno cestovali späť do Turnova, do svojej domoviny. Počas celého pobytu sme ako hostitelia vykonávali sprievodcovskú činnosť.

       Tešíme sa na skoré stretnutie s nimi, či v Českej republike, niekde na výlete alebo na pôde našej školy