• Novinky

      • VÔŇA VIANOC

      • Vianoce sú považované za najkrajšie sviatky v roku. Neodmysliteľne k nim patria naše tradičné medovníčky, vôňa škorice či krehké oblátky.

       Naši študenti – „dospeláci“ – vytvorili krásnu vianočnú atmosféru krátko pred sviatkami 21. decembra 2017. Pripravili cesto na medovníčky, vaľkali ho, poctivo vykrajovali, piekli a napokon nápadito zdobili. Celou školou sa niesla vianočná vôňa, ktorá sa miešala s príjemnými melódiami kolied. Piekli sa i oblátky a nezabudli ani na punč – samozrejme nealkoholický. Atmosféra bola príjemná. Naši denní študenti si takto spolu s našimi „dospelákmi“ pripomenuli tradície, ktoré sa so slávením Vianoc u nás spájajú.

        

       Ďakujeme za príjemnú a milú predvianočnú atmosféru. Tešíme sa a veríme, že o rok si podobné očarujúce chvíle vychutnáme opäť.

       Pozrite si aj náš fotoalbum.

      • Slávnosť zasvätenia školy

      • V roku máme veľa sviatočných a výnimočných dní, na ktoré sa tešíme a prežívame ich s radosťou. Pre nás obzvlášť výnimočným  sa stal deň sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. december 2017. V tento deň sme zasvätili seba i celú našu školu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Celá slávnosť sa niesla vo sviatočnom tóne. Školské lavice a katedry sme vymenili za drevené v kostole. Obohatili sme sa spoločnou duchovnou obnovou, ktorú viedol náš duchovný správca Mgr. Juraj Musil. Naše pozvanie prijal aj PaedDr. Peter Buranský, ktorý celebroval aj slávnostnú svätú omšu, v závere ktorej bola celá naša škola zverená Nepoškvrnenému  srdcu Panny Márie. Svojimi slovami sa dotkol mnohých sŕdc a nielen našej mládeže. Svätú omšu sprevádzal spev nášho školského zboru pod vedením sestry Kristiány a svojimi hlasmi prispeli aj naši pedagógovia. Slávnosť sme ukončili spoločným sviatočným stolovaním.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tejto našej slávnosti. Úprimná vďaka patrí aj  tým, ktorí prijali naše pozvanie a tento deň prežili spolu s nami. 

       „Drahá Matka, vieme, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sme sa odovzdali Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť.“

        

       Viac foto nájdete v našom fotoalbume.

      • Dávať je viac ako dostávať – vedel to už svätý Mikuláš

      • Hoci svätý Mikuláš žil kedysi dávno, predsa si ho pripomíname každý rok – vždy 6. decembra. Z jeho života je najznámejší príbeh, v ktorom mincami obdaroval pod rúškom tmy dcéry jedného chudobného otca. Na pamiatku tohto skutku sa aj my vzájomne obdarúvame rôznymi dobrotami či maličkosťami. A tak sme sa rozhodli obdarovať radosťou nielen deti, ale i  seniorov.

       Naši študenti – i pán riaditeľ –, neváhali svoje šaty vymeniť za mikulášsky či anjelský kostým. V tejto sviatočnej garderóbe zavítali medzi deti zo  Základnej školy s materskou školou na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch. Deti Mikuláša milo prijali, veselo mu zaspievali a recitovali pekné básničky.

       Veľkú radosť, ktorú bolo viac vidieť ako počuť,  priniesol náš Mikuláš do sŕdc našich starkých. Nevynechali sme ani zariadenie pre seniorov Komfort. Rozdávali sa tu nielen balíčky a dobroty, ale najmä úsmev, pohladenie, pochopenie či milé slovo.

       Mikuláš myslel aj na študentov a pedagógov našej školy. Navštívil každú triedu a priniesol so sebou aj sladkú odmenu.

       Dávať je skutočne viac než dostávať. Všetky tie rozžiarené detské očká, ale i tichý úsmev či slzy radosti na vráskavej tvári starenky sú pre nás tou najkrajšou odmenou. Teší nás, že sme svojou troškou prispeli k radosti iných.

       Pozrite si aj náš fotoalbum.

      • Naša škola na burze informácií

      • Každoročne sa naša škola zúčastňuje akcie s názvom Burza informácií, ktorá prebieha v priestoroch Domu kultúry v Topoľčanoch. Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 29. novembra 2017 naši študenti spolu s vyučujúcimi prezentovali nielen školu, ale aj možnosti štúdia na našej škole v odboroch: zdravotnícky asistent, masér a sanitár.

       Naši asistenti a  maséri spolu s odbornými vyučujúcimi pripravili pestrú ponuku zdravotníckych a masérskych aktivít. Pri stánku našej školy sa pristavilo mnoho záujemcov, ktorí si nechali zmerať krvný tlak či vyšetriť cukor v krvi. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si po rôznych ukážkach prvej pomoci vyskúšali aj kardio-pulmonálnu resuscitáciu na našom modeli. Plné ruky práce mali aj maséri, ktorí ponúkali rôzne druhy masáží.

       Ďakujeme za prezentáciu školy našim študentom aj odborným učiteľom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili.

       Viac foto v našom fotoalbume.