• Novinky

      • Súťaž Poskytovanie prvej pomoci SZŠ

      • II. ročník regionálneho kola súťaže Poskytovanie prvej pomoci SZŠ

       Erudovane poskytnutá prvá pomoc dokáže zachrániť ľudský život. Toto je cieľ, ktorý je prvoradým vo vzdelávaní na Strednej zdravotníckej škole sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch. Neustála potreba zlepšovať sa v našom obore vyústila aj do organizácie súťaže Poskytovanie prvej pomoci SZŠ.

       Na našej škole v Topoľčanoch sa uskutočnil dňa 5. 4. 2017 už II. ročník regionálneho kola tejto súťaže, na ktorom sa zúčastnilo 9 trojčlenných družstiev zo SZŠ v západoslovenskom regióne: SZŠ Považská Bystrica, SZŠ Trenčín, SZŠ Nitra, SZŠ Nové Zámky, SZŠ Dunajská Streda, SZŠ Skalica, SZŠ Trnava, SZŠ Strečnianska ul. Bratislava a SZŠ Topoľčany.

       Súťažilo sa na 6 stanovištiach: hromadné nešťastie, pracovné úrazy, športové úrazy, náhle stavy, dopravná nehoda a vedomostný test.

       Súťažiaci preukázali schopnosť rýchlo a pohotovo reagovať v situáciách, ktoré ohrozujú ľudské zdravie. Overili si nadobudnuté praktické zručnosti a teoretické vedomosti z poskytovania prvej pomoci v teréne.

       I. miesto obsadili súťažiaci zo SZŠ Trenčín: Slávka Kopecká, Laura Okajčeková, Zuzana Ondrušková. Na II. mieste sa umiestnili študenti zo SZŠ Považská Bystrica: Soňa Feješová, Anna Mária Kytková, Erika Vraníková a III. miesto patrilo SZŠ Nitra: Martin Kondé, Monika Mináriková, Matej Velčic.

       Súťažné družstvo SZŠ Topoľčany, ako družstvo usporiadateľskej školy, sa zúčastnilo súťaže mimo poradia. Vzhľadom na minuloročné víťazstvo v I. ročníku regionálneho kola postupujeme priamo do celoštátneho finálového kola, ktoré sa uskutoční v Žiline. Reprezentovať nás budú žiaci II. ZA: Lukáš Bambásek, Lucia Mišutová a Martin Mócik.

       Sponzormi akcie boli AUTOCENTER BOBOŠÍK, AZ Flora, s. r. o., ELEKTROMONT, INTERSTYLE, Jedáleň u Kráľa, Ľuba Pek, MILÉNIU ŠÍPOŠ SEDACIE SÚPRAVY, RECYKLÁCIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL MAJTÁN NITRIANSKA STREDA, SLUŽBY FRANCO SOLČANY, TOKO, s. r. o., TOPNAD, a. s., TREND SPORT.

       Vďaku za spoluprácu by sme chceli menovite vyjadriť aj Ing. Petrovi Balážovi, primátorovi mesta Topoľčany, MUDr. Helene Žaťkovej, vedúcej lekárke ZZS Topoľčany, Bc. Andrejovi Barborkovi, riaditeľovi územného spolku Slovenského červeného kríža Topoľčany. Ďakujeme aj záchranárom zo ZZS Topoľčany, ktorí vykonávali funkciu porotcov na jednotlivých stanovištiach, a dobrovoľným hasičom z Veľkých Chlievan.

        

       Naša škola bola tento rok organizátorom II. ročníka regionálneho kola súťaže Poskytovanie prvej pomoci SZŠ, ktorá sa konala 5. 4. 2017. Prinášame výsledky súťaže:

       I. miesto získali súťažiaci zo SZŠ Trenčín

       Slávka Kopecká

       Laura Okajčeková

       Zuzana Ondrušková

             II. miesto SZŠ Považská Bystrica

             Soňa Feješová

             Anna Mária Kytková

             Erika Vraníková

             III. miesto SZŠ Nitra

             Martin Kondé

             Monika Mináriková

             Matej Velčic

        

       Výhercom srdečne blahoželáme.

       Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii.