• Novinky

      • Biblická olympiáda

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlásili v školskom roku 2016/2017 už šestnásty ročník Biblickej olympiády.

       Cieľom BO je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

       Tento rok boli predmetom súťaže knihy:

                                     STARÝ ZÁKON        Genezis 1-11:      

                                                                      Kniha Sudcov

                                                                      Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14

                                      NOVÝ ZÁKON:        List Efezanom  

       Spoločnou témou vybraných kníh bola téma Zápas o pravé hodnoty.    

       Víťazom školského kola sa stala trieda III. ZA. Blahoželáme!

        

       Pozrite si aj fotoalbum.